Jak uspěla nová maturita? | VímVíc.cz

Jak uspěla nová maturita

20. 06. 2019

Každý rok zhruba v období května budí státní maturity spoustu rozpaků. Z řad studentů pravidelně zaznívají stížnosti na to, že jsou těžké. Je tomu ale opravdu tak, nebo si jen studenti chtějí ulehčit práci. Čtěte, jak v současnosti maturita vypadá a co vlastně obnáší.

Z čeho se skládá státní nová maturita?

Student střední školy musí úspěšně absolvovat dvě části maturity, které jsou pro všechny stejné. Jde o český jazyk, ze kterého je potřeba napsat společný didaktický test, a cizí jazyk nebo matematiku. Poté ještě musí složit zkoušky, které má každá škola podle svých osnov. Jedná se o 2 nebo tři předměty, které určuje ředitel školy.

K českému jazyku ještě patří napsání nějakého slohového útvaru. Český jazyk s literaturou spolu s matematikou nebo cizím jazykem se řadí společné části, ostatní předměty pak do profilové části. Co se týče cizích jazyků, je možno si vybrat, nemusí tedy jít v zásadě o angličtinu, ale také třeba o němčinu, španělštinu nebo francouzštinu.

Dokonce je pro studenty zavedená ještě jedna benevolence. Pokud umíte například rusky, třeba jen proto, že tímto jazykem dobře mluvila vaše babička a naučila vás to, lze z toho jazyka maturovat i v případě, že jste se jeho výuky sami neúčastnili. Jedinou podmínkou je, že škola má daný jazyk v celkovém učebním plánu.

Každý maturující student musí absolvovat dvojici povinných zkoušek. První je povinná čeština. Druhou je matematika nebo cizí jazyk.

Co bývá největším problémem nových maturit?

Velkou výhodou je to, že státní maturita probíhá postupně a ne najednou. Nejdříve tedy žáci napíší sloh, poté práci z cizího jazyka a až po určité době následují samotné testy. Žáci se tak mohou připravovat postupně. Podle statistik patří mezi nejčastější problémy, se kterými se studenti rok od roku potkávají, slohová práce, didaktický test a matematika.

Pokud bychom měli začít prvním zmíněným problémem, jde o slohovou práci. Ta se psala i v dobách, kdy státní maturity ještě nebyly, proto v podstatě nejde o nic navíc. Rozdíl byl pouze v tom, že sloh v dřívějších dobách hodnotil vyučující pedagog. Podobně jako v minulosti, mají i dnes studenti na výběr z několika slohových útvarů. Každý rok se ozývají názory maturujících, že nebylo z čeho vybírat. Přitom se obvykle jedná o klasické útvary, jako je popis, úvaha či charakteristika. Opravdu by minimálně tyto tři útvary neměli mít studenti středních škol a gymnázií v malíčku?

Druhým problémem bývá didaktický test a literatura. V dřívějších dobách tomu nebylo jinak. Student si u maturitní zkoušky vytáhl dvě otázky, jedna byla z literatury a ta druhá z ostatních mluvnických základů. Čeština opravdu dělá problém každý rok spoustě studentů. Rozdíl je v tom, že v didaktickém testu je mnohdy výběr z možností. U ústní zkoušky je opravdu nutné prokázat nějaké znalosti, vědět alespoň základní informace k 30 tématům z literatury a dokázat o nich mluvit.

Ve státních maturitách se již několik let objevuje u studentů problém s rčeními, která dospělí znají. Maturita by však měla být zasloužená a student by měl mít i všeobecný přehled. Matematika bývá sice těžká, nicméně ji prozatím nemusí absolvovat všichni. Zkouškou mohou tak projít jen ti, kteří se jí zabývají, nicméně občas lze slyšet také protesty, že byla těžká.

Problémů mají studenti řadu. Primárně je trápí slohové práce, dále to jsou didaktické testy a nechybí ani zkouška z matematiky.

Úspěšnost u státních maturit

Pravděpodobně se nikdy nestane, že bude úspěšnost u maturit 100%, a každý rok se bohužel najde někdo, komu jednoduše ať už test, nebo profilová část, nesedne. Velkou výhodou je to, že pokud student neuspěje jen v jednom předmětu, nemusí opakovat celou maturitu.

V případě, že se vám opravdu nezadařilo, není třeba si tím příliš lámat hlavu, jistě to zvládnete příště. Věřte, že se tomu za pár let zasmějete. Díky faktu, že jde o státní maturitu, nevyhodnocují společnou část učitelé, kteří studenty po celé roky učili.

Výsledky zveřejňuje Cermat, který je zpřístupní ředitelům škol a poté se výsledky dostanou k jednotlivým studentům. Pro ně to tak může být poměrně náročně a to především z toho důvodu, že musejí poměrně dlouho čekat, což psychice jistě nepřidá.

Úspěšnost nikdy není a nebude stoprocentní. Čím je ovlivněna? Složením testů, jednotlivými studenty, ale hlavně samotnou školou.

Testy mohou rozhodnout o budoucnosti

Možná se to může zdát nespravedlivé vůči studentům, kteří si prošli klasickou maturitní zkouškou, nicméně není opravdu o co stát. Někdejší studenti museli znát pár desítek témat o jednotlivých spisovatelích a v neposlední řadě také mluvnici. Nicméně umět dobře česky by snad pro maturanta mělo být samozřejmostí v každém případě.

Učitelé mají pokyny k tomu, aby žáky na státní maturitu dobře připravili a oni tam neměli problémy. Cermat testy také v mnohých případech slouží k tomu, že se podle jejich výsledků hodnotí případné přijetí na vysokou školu.

Někomu se může zdát nová maturita těžká, někomu zase přijde lehká, nicméně je pravda, že základy a všeobecné znalosti by měl mít opravdu každý, kdo chce vlastnit maturitní vysvědčení. Proto se k tomu snažte postavit čelem. Státní maturity sice nejsou nejlepším počinem, nicméně jednou tomu tak je a nemá smysl je bojkotovat.

Maturita je zkouškou, která rozhodne o budoucnosti. Naštěstí tu není jenom jeden pokus. Kdo neuspěje, má možnost opakování.

Změny ve státních maturitách

Státní maturity čeká změna, je však otázkou, jestli k lepšímu nebo k horšímu. Jaké změny nastanou? Lze říci, že ty, kteří nemají rádi slohové práce, možná potěší změna, že sloh bude opět v kompetenci někoho jiného. O co tedy jde? Primárně o hodnocení slohu, který budou mít na starost učitelé. Dále je to povinnost absolvovat zkoušku z matematiky.

Většina odborníků se shoduje, že co se týče matematiky, pravděpodobně to nebude dobrý nápad. Lze pochopit, že v našem státě by náš rodný jazyk měl opravdu znát každý, ale maturita z matematiky může být oříšek pro hodně studentů. Matematiku opravdu neovládá každý a mnoho studentů ji nikdy v takové míře potřebovat nebude.

U slohů se studenti zbaví dlouhodobého pocitu nejistoty, který je hodně potrápil. Sloh je umění a také ne každý k němu má vlohy, nicméně proto je tam také více témat, ale opravdu se nedá hodnotit podle jednoho měřítka. U literatury se dají znalosti naučit a studenti dělají maturitu jak z didaktického testu, tak z ústní zkoušky.

Státní maturity se dočkají změn. Ty se budou týkat především hodnocení slohu, ale i povinnosti v podobě testu z matematiky.

Je státní maturita prospěšná nebo zbytečná?

To by měl asi každý posoudit sám. Je pravda, že český jazyk by měl být základem. Je to těžký jazyk, proto bychom právem měli být pyšní na to, že ho umíme tak dobře. Není nic horšího, když člověk píše text s hrubkami v každé větě. Nová maturita z češtiny opravdu důkladně proklepne znalosti a schopnosti studentů.

Co se týče cizího jazyka, tak bez toho se v současné době opravdu neobejdeme. Je však výhoda, že si studenti mohou zvolit z několika variant a oproti „ staré“ maturitě tu není žádný velký rozdíl. Opět jde především o gramatiku a porozumění textu.

A už v dobách před angličtinou se maturita z cizího jazyka skládala, byla to ruština, se kterou se trápili naši rodiče nebo prarodiče. Horší to však je s matematikou. Ten, kdo chtěl, se jí vyhnul velkým obloukem a byl rád, že zvládnul běžné učivo v průběhu školního roku.

Matematika, která by měla být v budoucnu povinná pro všechny, může hodně studentům znepříjemnit další plány po maturitě. Je to předmět, který se nedá doučit během pár týdnů. Jestli je těžká nebo lehká, zaleží na individuálním posouzení každého studenta.

Státní maturita budí mnoho reakcí. Je neobjektivním testem, nebo naopak dokáže ukázat rozdíl v kvalitě vzdělávání?

Jak se na maturitu připravit?

Správně by se studenti měli připravovat celé čtyři roky, nicméně lze pochopit, že většina z nich v prvním ročníků střední školy maturitu vůbec neřeší. Zaprvé tuto by tuto schopnost měli mít vyučující a také měli by vědět, co se asi dá v testech očekávat. Za druhé se na ni můžou studenti připravovat sami, napsat si několik cvičných slohů a zaměřit se na nejčastější útvary. Rozhodně by měli studenti navštívit web novamaturita a podobné, které jim pomohou s přípravou.

Co se týče didaktických testů na internetu, lze najít několik verzí, které si žáci mohou cvičně vyzkoušet. Podívejte se na to, co se tam nejčastěji objevuje. Didaktický test aj se dá také vyzkoušet, a pokud chcete mít přinejmenším čisté svědomí, stojí za to se podívat na vše, co je dohledatelné.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata: