Sick day: Co to je indispoziční volno? | VímVíc.cz

Sick day: Co to je indispoziční volno?

30. 08. 2023

Sickday patří mezi poměrně časté a oblíbené benefity pro zaměstnance (vedle stravenek, dog friendly office, možnosti home office, MultiSport karty apod.), které zvyšují hodnocení zaměstnavatelů a společností. Kdy můžete požádat o takzvané indispoziční volno a jaké mají sick days pravidla?

Sick day

Sick day: Co to je?

Dnes je sickday velmi skloňovaným termínem. Indispoziční volno, zdravotní volno, placené volno nebo pracovní volno – to jsou všechno výrazy pro sick day. Pracovní volno není výsadou pouze dobře placených prací, nabízí ho velká část zaměstnavatelů a společností. Před pár lety nebyl tento termín známý tak, jako je dnes, a při jeho zmínce se lidé ptali „sick day, co to je?“. Sick day pochází z angličtiny a při doslovném překladu se jedná o nemocný den. My to však překládáme jako jakýsi den pro nemocné.

Pracovní volno nesoucí název sickday se řadí mezi populární benefity pro zaměstnance a není jen u dobře placených prací. Další neméně oblíbené zaměstnanecké benefity jsou MultiSport karta, dog friendly office, stravenky nebo občerstvení na pracovišti a káva zdarma. Všechny zmíněné (i další nevypsané) zaměstnanecké benefity zvyšují hodnocení zaměstnavatelů, kteří tyto benefity pro zaměstnance nabízejí, a zlepšují tím svou pozici na pracovním trhu.

Vstupní prohlídka do práce (vstupní lékařská prohlídka) nepatří mezi zaměstnanecké výhody. Vstupní prohlídka do práce bývá totiž povinná (u dohody o provedení práce a dohody o provedení činnosti nikoliv) a je nutné ji podstoupit ještě před podpisem pracovní smlouvy. U služebního poměru a pracovnho poměru je vstupní lékařská prohlídka vždy povinná.

Co znamená vzít si sickday

Sick days se v posledních letech stalo mezi zaměstnanci čím dál žádanější. Jedná se o zaměstnaneckou výhodu, která umožňuje vybrat si ročně několik dní indispozičního volna, pokud se zaměstnanec necítí dobře. Jako téměř všechny benefity pro zaměstnance, ani sickday není poskytovaný na základě zákoníku práce. Sickday je nenárokovatelný. Zaměstnavatelé a společnosti poskytují většinou 3 až 5 sick days ročně.

Indispoziční volno bývá využíváno právě tehdy, kdy pár dní úplně stačí k vyléčení nemoci (chřipka, bolest v krku, rýma atd.) a bylo by zbytečné chodit kvůli tomu k lékaři pro neschopenku. Pokud zaměstnanec nechce skončit na nemocenské, ale cítí, že si potřebuje odpočinout, jsou sick days tím nejlepším možným řešením. Není nutné chodit k lékaři nebo mít potvrzení od lékaře. Výhodou pracovního volna je například i to, že zaměstnavatel nemůže kontrolovat svého zaměstnance tak, jako je u tomu u dočasné pracovní neschopnosti.

Kvůli náhlé nevolnosti nebo nachlazení nemusíte jít přímo k lékaři, ale díky sick days můžete zůstat pár dní doma.

Sick days pravidla

V případě sick days jako placeného volna záleží na zaměstnavateli, kolik jich ročně poskytne. Ačkoliv v roce 2019 proběhla novela zákoníku práce, sick days jsou pouze zaměstnaneckou výhodou a nejsou právně vymahatelné. Proto jedna společnost může běžně nabízet placené volno, ale druhá nikoliv. Jaká jsou sick days pravidla? Placené volno je indispoziční volno určené k vyřešení náhlé zdravotní indispozice zaměstnance. Nemělo by se tedy stávat, že si pracovník v rámci sick day bude pokládat otázku „co mám dělat, když se nudím?“.

Ze zmíněného vychází, že sick days pravidla nezahrnují předem plánované sickdays. Je to tak, indispoziční volno se nedá plánovat dopředu, protože nikdo předem neví, kdy přijde zdravotní indispozice. Přesto je důležité, aby zaměstnanci dodrželi nejen pravidla slušného chování, ale také pravidla, které stanovil zaměstnavatel pro čerpání zdravotního volna. Sick day, co to je?

Kdo ztrácí motivaci do práce, může mu pomoci čtení motivačních citátů. Při lenosti nepomůže jednodenní placené volno. Lepší je najít si motivaci třeba v motivačních citátech, anebo změnit zaměstnání.

Zdravotní volno není pro volnočasové aktivity

Někteří lidé se bohužel mylně domnívají, že zdravotní volno je určené k situacím, kdy se jim nechce vstávat do práce nebo se chtějí vyhnout některým úkolům, jež na ně čekají v zaměstnání. Lidé, kteří ctí pravidla slušného chování a ví, že sickday slouží k pokrytí náhlé zdravotní indispozice, si nedovolí čerpat toto pracovní volno na volnočasové aktivity a potom se zabývat otázkami typu „co mám dělat, když se nudím doma?“.

Pokud se tak přesto stane a tohoto zaměstnance by někdo viděl vykonávat cokoliv, co není možné dělat v rámci čerpání sick day, zaměstnavatel může tomuto hříšníkovi odebrat zaměstnanecký benefit placeného volna nebo dokonce sáhnout na finanční ohodnocení za příslušný den. Dodržovat sick days pravidla se určitě vyplatí.

Sick day nárok

Ne každý zaměstnanec má sick day nárok. Již bylo uvedeno, že indispoziční volno sickday není nárokovatelné. Zaměstnavatelé však stanovují pravidla pro čerpání zaměstnaneckých benefitů, které poskytují svým zaměstnancům. Protože indispozičiní volno není upraveno v legislativě, zaměstnavatel si může sám určit sick day nárok, podmínky čerpání a jak to ovlivní vyplňování pracovních výkazů. Sick day nárok a podmínky upravují zaměstnavatelé a společnosti vnitřním předpisem.

Tyto vnitřní předpisy upravující sick days pravidla určují například, zda je možné čerpat sick day ve zkušební době, k čemu je určeno placené volno sickday, kolik dní placeného volna je možné ročně čerpat, jaká náhrada mzdy náleží za indispoziční volno, jakým způsobem má zaměstnanec nahlásit svou nepřítomnost nebo třeba jak se naloží s nevyčerpaným indispozičním volnem.

Proč je placené volno výhodné pro obě strany?

Kratší odpočinek a léčení je výhodnější než dlouhodobé léčení. Jestliže zaměstnanec cítí počínající zdravotní indispozici, je lepší, aby zůstal pár dní doma a čerpal klidně i sick day ve zkušební době. Nemusí nakazit další zaměstnance a může se z mírného nachlazení rychleji vyléčit, když spojí placené volno sickday například s víkendem. Nemusí si vybírat nemocenskou. Někteří zaměstnanci si udělali sick day z regulérní dovolené. Nechtějí chodit po doktorech a dlouhodobě marodit. Znají své tělo a vědí, že jim stačí dva dny na vyležení chřipky, tak si jednoduše vezmou dovolenou.

Další výhodou je, že zaměstnanec může zůstat doma bez lékařského potvrzení a bez návštěvy lékaře.

Nemoc ve zkušební době a pracovní volno

Některé společnosti přímo nespecifikují důvod, kdy je možné vybrat sick days a k čemu přesně. Pokud jste tedy nepodepsali kolektivní smlouvy, kde jsou jasně uvedené důvody a podmínky čerpání pracovního volna, nebo to nemáte uvedeno v pracovní smlouvě, můžete dnů placeného volna využít i v momentě, kdy by se jednalo o sick day ve zkušební době nebo když zkrátka potřebujete něco zařídit.

Samozřejmě nedoporučujeme chlubit se tím, že během sick days zajdete ke kadeřníkovi, na masáž, do sauny nebo na nákupy. Pokud vás ale tlačí čas, náhle vám onemocní děti nebo vás překvapí nemoc ve zkušební době, sick days vás mohou zachránit od zbytečného čerpání dovolené a od nepříjemných lékařských návštěv.

Jak se proplácí indispoziční volno

Během indispozičního volna dochází k vyplácení normální mzdy, což dříve byla velká výhoda oproti nemocenské. Od 1. července 2019 došlo ke zrušení karenční doby a to znamená, že nově dostávají zaměstnanci náhradu mzdy od 1. dne stonání. I přesto jsou sick days stále výhodnější. Finanční kompenzace, kterou pobírá zaměstnanec v průběhu čerpání sick days, může být individuální na základě rozhodnutí zaměstnavatele. Často však zaměstnanci dostávají plnou výši platu tak, jako kdyby byli místo čerpání zdravotního volna v zaměstnání.

Čerpání volna jako benefity pro zaměstnance

Sick day jako placené volno na řešení náhlé zdravotní indispozice není jediný typ volna nabízený jako benefit pro zaměstnance. Zaměstnavatelé a firmy se snaží co nejvíce zpříjemnit život svých zaměstnanců. Harmonický osobní a pracovní život jsou důležitými aspekty pro fungující vztahy na pracovišti, pro pracovní výkon zaměstnanců a psychickou pohodu. Vedle sickday je k dispozici pestrá paleta různých druhů volna.

Možná o nich teprve uslyšíme, ale už nyní se u některých zaměstnavatelů objevují happy days, social days, neomezená dovolená, zkrácený pracovní týden, věrnostní volno nebo sabatikl. Happy days fungují podobně jako indispoziční volno (sick day) a slouží k čerpání pro narozeniny, svatby a jiné rodinné oslavy. Social days je možné využít například pro zařizování na úřadech, v bankách apod.

Neomezená dovolená a sabatikl

Neomezená dovolená je snem každého pracovníka. Pochopitelně je v týmu s tímto zaměstnaneckým benefitem nadmíru důležité dodržování pravidel a důvěra. Důvěra je důležitá i ve vyplňování pracovních výkazů apod. Čerpání neomezené dovolené nesmí ohrozit či narušit chod pracovního týmu a plnění úkolů. Zkrácený pracovní týden znamená kupříkladu 37,5 hodiny týdně – zaměstnanci díky tomu získají skoro 5 dnů volna ročně.

Už z názvu věrnostního volna napovídá, že se jedná o jakousi odměnu za věrnost. Třeba po třech odpracovaných letech u společnosti získá zaměstnanec nárok na 3 dny volna za rok. Nejzajímavějším může být sabatikl neboli tvůrčí volno. Sabatikl pochází z hebrejského výrazu šabat a slouží k sebevzdělávání, na publikaci vědeckých prací nebo pro psychohygienu. Sabatikl využívají výhradně učitelé, profesoři, pastoři, umělci atd. a trvá zpravidla déle než 2 měsíce.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Práva a povinnosti zaměstnanců Pracovní právo Uvnitř firem a kanceláří Zaměstnání a podnikání Zábava a volný čas Návody