Jak probíhá vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání? | VímVíc.cz

Jak probíhá vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání?

12. 11. 2019

Jsou zaměstnání a pracovní pozice, kdy je nezbytné absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. O této skutečnosti Vás informuje Váš budoucí zaměstnavatel. V našem článku se podíváme na to, jak povinnost vstupní prohlídky do zaměstnání ovlivňuje pracovněprávní vztah zaměstnavatel - zaměstnanec. Poté si vysvětlíme, jakým způsobem vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání probíhá a řekneme si, co všechno má zaměstnavatel právo vědět o našem zdravotním stavu. A nakonec Vám představíme okolnosti a náležitosti, které musí být splněny, aby vstupní prohlídka do práce proběhla v pořádku.

Lékař, lékařská prohlídka, jak probíhá vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání

Pracovnělékařské prohlídky osob

 • vstupní
 • periodická (pravidelná)
 • mimořádná
 • výstupní
 • následná

Pracovnělékařské prohlídky osob se týkají zaměstnavatelů, kteří jsou povinni zařídit zaměstnancům závodní preventivní péči. Cílem této péče je zjištění zdravotního stavu zaměstnance s ohledem na pracovní pozici. Výstupem této prohlídky je posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci.

Zaměstnavatel má smlouvu s vybraným lékařským střediskem, které tyto pracovnělékařské prohlídky poskytuje. Lékař tohoto střediska si musí pracoviště důkladně prohlédnout a seznámit se se všemi okolnostmi. Teprve poté muže začít tyto prohlídky poskytovat. Náklady za tyto služby hradí zaměstnavatel.

Vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání

Tuto problematiku upravuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Vstupní lékařská prohlídka určuje způsobilost k výkonu práce na dané pracovní pozici. V současnosti je u hlavního pracovního poměru vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání povinná. Například u práce na dohodu o provedení práce záleží na tom, jak moc je tato práce zdravotně bezpečná - nebezpečná.

Ošetřovné neboli ošetřování člena rodiny je jednou z dávek nemocenského pojištění. Nárok na ošetřování člena rodiny vzniká osobě, která musí ošetřovat dítě mladší 10 let nebo jinou osobu vyžadující ošetřování.

Absolvování platné lékařské prohlídky je podmínkou k uzavření platného pracovněprávního vztahu, kdy zaměstnance nastoupí k výkonu práce. Touto vstupní lékařskou prohlídkou se zaměstnavatel kryje, nejprve před různými pracovními úrazy a indispozicemi, poté také, aby byl zaměstnanec danou práci schopný vykonávat řádně a pořádně.

Kdy je nutné vstupní lékařskou prohlídku absolvovat?

Vstupní lékařská prohlídka musí vždy proběhnout před vznikem pracovního poměru, to znamená přede dnem, kdy nastupujete do nové práce. Pokud by prohlídka neproběhla, mohlo by dojít k zpochybnění platnosti pracovní smlouvy.

Vstupní lékařská prohlídka, lékařská prohlídka, jak probíhá

Předepsaný obsah vstupní lékařské prohlídky

Na většinu vstupních lékařských prohlídek si sebou musíte přinést i vzorek ranní moči nebo dostanete informaci, že máte dorazit na lačno a o vzorek budete požádáni až v lékařském středisku. V některých lékařských centrem také vyžadují, abyste sebou na vstupní lékařskou prohlídku donesli i Vaši anamnézu, lékařskou zprávu od Vašeho obchodního lékaře. V některých případech stačí, když vyplníte informační dotazník o Vašem zdravotním stavu.

Existují 2 druhy rozsahu vstupní lékařské prohlídky:

 1. základní lékařské vyšetření
 2. specifické lékařské vyšetření

Základní lékařské vyšetření

Základní lékařské vyšetření se dělí do 4 fází:

 1. rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných nemocech
 2. pracovní anamnéza
 3. komplexní fyzikální vyšetření: orientační vyšetření sluchu, orientační vyšetření zraku, orientační vyšetření kůže, orientační neurologické vyšetření
 4. základní chemické vyšetření moče k zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilingoenu, krve a pH moče

Může se Vám zdát, že je tato prohlídka zbytečná, protože chodíte na pravidelné prohlídky k Vašemu obvodnímu lékaři, ale není tomu tak. Tento závodní lékař se na Váš zdravotní stav dívá s ohledem na práci, kterou budete vykonávat. Navíc, jak jsme již řekli, tuto prohlídku hradí Váš budoucí zaměstnavatel, Vy nezaplatíte ani korunu, je potřeba pouze Váš čas. Zdraví máme jen jedno a prevence navíc nám v tomto směru doopravdy neuškodí. nemějte tedy ze vstupní lékařské prohlídky strach a buďte rádi, že se Vám této možnosti dostane.

Závodní lékař zkontroluje Váš zrak, sluch, změří Vás, zváží Vás, pohovoří s Vámi o Vašem zdravotním stavu. Na základě těchto zjištění Vám může doporučit i návštěvu jiného specialisty, ale většinou nic nebrání tomu, aby Vám byl vystaven pozitivní lékařský posudek, který poté odevzdáte svému zaměstnavateli.

Specifické lékařské vyšetření

Tato vyšetření se vztahují na specifická povolání jakými jsou např.: řidič, práce v noci, policista, pilot, aj.

Jaké náležitosti by měl lékařský posudek obsahovat?

 • identifikační údaje posuzované osoby
 • identifikační údaje poskytovatele
 • identifikační údaje lékaře
 • pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku
 • účel vydání posudku
 • posudkový závěr
 • poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání
 • datum vydání posudku
 • datum ukončení platnosti posudku

Výsledek vstupní lékařské

Lékařský posudek musí obsahovat všechny výše zmíněné údaje a navíc na něm musí byt jasně viditelný posudkový závěr a musí mít jednu z těchto 4 forem:

 • zdravotně způsobilý
 • zdravotně nezpůsobilý
 • zdravotně způsobilý s podmínkou
 • dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilosti
S naším článkem vidíte, že vstupní lékařská prohlídka je spíše formalita pro zaměstnavatele a Vám přináší preventivní lékařskou prohlídku navíc. Získáváte tím další formu zaměstnaneckého benefitu.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry