Výkaz práce: Jak funguje evidence pracovní doby? | VímVíc.cz

Výkaz práce: Jak funguje evidence pracovní doby?

12. 12. 2018

Rozdíl mezi evidencí pracovní doby a evidencí docházky? Existuje a je podstatný. Podívejte se, jak správná evidence vypadá a jaké jsou povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele s výkazem práce i s docházkou spojené.

Výkaz práce přehledně – nejde o přehnané papírování

Moderní přístup i stará škola

Jak se dozvíte níže, evidence pracovní doby, nebo-li výkaz práce zaměstnance, nemá jasně stanovenou formu. To je především z důvodu různorodosti prací, úkolů a rozložení směn. Při práci v Lidlu budete jistě potřebovat jinou variantu, než při řízení kamionu. Elektronizace také není výjimkou a vše stojí pouze na přehlednosti a průkaznosti.

Je důležité si pamatovat, že tato evidence není povinností zaměstnance, nýbrž zaměstnavatele. Nicméně znovu platí, že záleží na druhu zaměstnání a mělo by jít o jistou spolupráci. V dnešní době je velmi populární elektronická forma výkazu práce, která již obsahuje všechny informace a je uživatelsky velmi jednoduchá i přehledná. Je však dražší a pro mnohé není vhodná. Proto stále existují i papírové varianty docházky. Variantu papírového výkazu práce pro vás máme nachystanou na konci článku.

Pro různé práce jsou potřeba různě zpracované výkazy práce.

Evidence pracovní doby

Evidence pracovní doby je povinná a slouží jak zaměstnavateli pro organizaci práce, tak zaměstnanci jako důkaz pro případné příplatky za práce nad rámec klasické pracovní doby. Jak jsme již výše napsali, forma evidence pracovní doby není zákonem daná, je pouze nutné, aby byla přehledná a průkazná. Jedině tak bude sloužit oběma stranám.

Evidence musí vypovídat o celkovém rozložení pracovního nasazení zaměstnance. Dokládá jak celkovou pracovní dobu či přestávky v práci, tak i přesčasy nebo dobu pracovní pohotovosti.

Toto poté slouží jako doklad, který při kontrole zaměstnavatel předloží. Dále evidence plní funkci podkladu pro výplatu a zaměstnanec si může vždy vyžádat náhled či kopii této evidence.

Náhled nebo možnost kopie evidence pracovní doby musí být pro zaměstnance vždy přístupná.

Evidence pracovní doby vs. evidence docházky

Zatímco evidence pracovní doby povinná je, evidenci docházky žádný zákon zaměstnavateli nenařizuje. Jedná se v podstatě pouze o informaci o docházce. Obojí zpravidla neodpovídá vaší pracovní době, jelikož zaměstnanci často chodí s předstihem a končí například pár minut po konci směny. Pracovní doba tedy není pouhá docházka, je tím myšlena celá směna, například včetně přesčasů.

Evidence docházky není povinná, je však důležitá pro organizaci a přehlednost práce.

Nicméně, do dnes již často používaných elektronických systémů, které evidenci docházky zpracovávají, se dají zabudovat sběrače informací, které zaznamenávají údaje, jako jsou například povinné přestávky v práci. Tyto informace následně zaměstnavatel využije v evidenci pracovní doby.

Výkaz práce vzor

Zde je příklad toho, jak výkaz práce vypadá. Znovu opakujeme: jeho podoba není přesně daná, je pouze nutné, aby zahrnoval vše potřebné a aby do něj vše potřebné mohlo být zapsáno. Na internetu je mnoho verzí výkazů práce, které je možné si vytisknout zdarma i za poplatek. Ve všech případech však platí, že čím přehlednější výkaz práce bude, tím jednodušší bude vaše každodenní povinnost s ním spojená.

Formulář výkazu práce ke stažení

VÝKAZ PRACOVNÍCH HODIN

Měsíc ____________

Jméno a příjmení zaměstnance ________________________________

Pracovní doba od _____ do _____. Pracovní přestávka od ______. do ______.

Výkaz vyhotovil _____________________ Schválil _______________________

Dne _______________

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Pracovní právo Ze života zaměstnanců