Dlužná výplata: Jak dostat od zaměstnavatele peníze? | VímVíc.cz

Dlužná výplata: Jak dostat od zaměstnavatele peníze?

16. 04. 2018

Konec měsíce a výplata nikde? Stávat by se to nemělo, ale když už na to dojde, jak takovou situaci řešit? Na to vám odpovíme v následujícím článku.

Dlužná výplata: Jak dostat od zaměstnavatele peníze?

Zpoždění občas nastat může

Ačkoliv to není příjemné, může se samozřejmě stát, že dojde k drobnému zpoždění a výplata nedorazí, tak jako každý měsíc. Zaměstnavatel má ovšem povinnost dodat svým zaměstnancům mzdy v termínu, který uvedl v pracovní smlouvě. Často se stává, že si firmy dávají na výplaty rezervu a ve smlouvách uvádějí třeba 20. den v měsíci, ačkoliv reálně vám peníze dorazí třeba již 8. v měsíci.

Aby nedocházelo ke zpoždění, dávají si firmy do smluv zpravidla pozdější termín pro zasílání mezd.

Pokud ale peníze nedorazí ani do data, které je uvedeno ve smlouvě, stejně s tím zaměstnanec nemůže bohužel nic dělat. V takovou chvíli musí počkat, zda mu peníze dorazí alespoň do konce měsíce, který následuje po měsíci, za který má přijít výplata. Pokud by se tak nestalo, pak může začít zaměstnanec podnikat kroky k získání své výplaty.

Na výplatu zkuste počkat do konce měsíce, pokud nedorazí, začněte se svých peněz domáhat.

Znamená to tedy, že pokud zaměstnanec očekává výplatu za únor a ta nedorazí ani do konce března, je něco špatně.

Jak zaměstnavatele vyzvat k zaplacení?

Jestliže se mzdy nedočkáte ani do konce měsíce, pak je dobré vzít situaci do vlastních rukou. Zaměstnavatele vyzvěte k vyplacení výplaty co nejdříve a písemně. Výzva musí být uskutečněna oficiální cestou, abyste měli v rukou důkaz, že zaměstnavatel výzvu skutečně obdržel, pošlete mu ji poštou doporučeně a s dodejkou.

Výzvu k vyplacení mzdy je nejlepší zaslat poštou, pokud byste mu ji chtěli doručit osobně, musí ji podepsat.

Následující postup už záleží na tom, zda zaměstnavatel na výzvu zareaguje a mzdu vyplatí či nikoliv. Pokud bude mzda po výzvě vyplacena, je to dobrá zpráva. Jestliže ale k proplacení nedojde, pak je nutné přikročit k dalším opatřením. Ideální variantou je zaslat tzv. předžalobní výzvu k úhradě mzdy. Není to sice povinnost, ale pokud by situace opravdu došla až k soudu, tak tato výzva vám zajistí náhradu výdajů na řízení od zaměstnavatele.

Nevyplacená mzda může být znamením špatné finanční situace vašeho zaměstnavatele.

Situaci vždy začněte řešit co nejdříve, protože případy, kdy zaměstnavatel neplatí mzdu, mohou být znamením jeho špatné finanční situace. Pokud soud odsouhlasí vaši žalobu, ale zaměstnavatel i přes to peníze nezaplatí, dojde postupem času až k samotné exekuci.

Okamžitá výpověď

Co s prací, za kterou nedostáváte výplatu? Odpověď je prostá: můžete dát okamžitou výpověď. Jestliže vás trápí nevyplacená mzda a nedorazila ani do 15 dnů od uplynutí nejzazšího termínu, pak máte právo na okamžité ukončení pracovního poměru. Pokud tedy například čekáte na výplatu za leden, ale ta vám nedorazí ani do 15. března, pak můžete ihned v práci skončit. Podmínkou pro takovýto nárazový konec je ovšem podání písemné výpovědi. Tuto situaci tedy nelze řešit ústní dohodou.

Na peníze čekejte maximálně do půlky následujícího měsíce po měsíci, kdy měla výplata dorazit.

V případě okamžitého odchodu vám vzniká nárok na náhradu mzdy, která se přičte k té nevyplacené výplatě. Náhrada mzdy se vypočítává z průměrného výdělku a odpovídá délce výpovědní doby.

Mzda při neoprávněném vyhazovu

Pokud u vás ve firmě dojde k situaci, kdy vás zaměstnavatel vyhodí neoprávněně, pak máte nárok to řešit u soudu. Ve chvíli kdy soud rozhodne, že jste byli skutečně vyhozeni neprávem, pak máte ode dne vyhazovu až do dne konce soudního procesu nárok na proplacení ušlé mzdy. Nezapomeňte ovšem, že námitku soudu na neoprávněné propuštění musíte podat nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy k tomu došlo.

Pokud si myslíte, že jste byli propuštěni neoprávněně, řešte situaci soudně.

Důvody, podle kterých vás zaměstnavatel může propustit, udává zákoník práce:

  • organizační důvody, kdy zaměstnavatel ruší či přemisťuje provozovnu
  • nadbytečnost zaměstnance
  • zdravotní důvody na straně zaměstnance, které mu zabraňují ve výkonu dané práce
  • porušování pracovních povinností ze strany zaměstnance. V takovém případě musí být zaměstnanec na své špatné chování nejprve oficiálně upozorněn

Insolvenční řízení zaměstnavatele

Stále častěji nastávají také situace, kdy zaměstnavatel má již více dluhů, které splácet zkrátka nezvládá. Pokud zaměstnavatel potom spadne do insolvenčního řízení, je postup pro získání nevyplacené mzdy trochu odlišný. Zaměstnavatel sice může požádat o půjčku v insolvenci, ovšem zaměstnanci požadují své výplaty co nejdříve. Navíc půjčka v insolvenci nemusí být zadluženému zaměstnavateli schválena.

Na zaměstnavatel, který je v insolvenčním řízení, výzvy na vyplacení mzdy neplatí.

S pohledávkami za nevyplacenou mzdu je nutné se obrátit přímo na správce insolvenčního řízení, případně ji můžete požadovat od úřadu práce. Druhou variantu lze využít pouze v případě, že vám zaměstnavatel dluží výplatu maximálně za tři měsíce. Jestli jde ale o delší časový úsek, pak musíte záležitost řešit přes insolvenční řízení.

Nevyplacenou mzdu lze řešit přes insolvenčního správce či úřad práce. Úřad práce vám ale nemusí proplatit vše, co byste čekali. Úřad je povinen proplatit pouze mzdové nároky z pracovního poměru a odměnu či náhradu, která zaměstnanci náleží z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Pokud jste ale zvyklí na proplácení cestovních nákladů, tak ty vám úřad rozhodně neproplatí. Stejně tak nelze žádat úřad práce o proplacení nemocenských dávek nebo daňový bonus.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy