Na co máte nárok při pracovní cestě do zahraničí | VímVíc.cz

Na co máte nárok při pracovní cestě do zahraničí

02. 11. 2018

V roce 2018 máte nárok na vyšší cestovní náhrady. Kdy vám vzniká nárok na stravné v cizí měně a v jakých případech vám ho může zaměstnavatel snížit? Jaký způsob cesty si můžete vybrat a na kolik vás přijde?

Na co máte nárok při pracovní cestě do zahraničí

Proč zahraniční pracovní cesta

Jestliže vás zaměstnavatel pošle na pracovní cestu do zahraničí, většinou tak činí z důvodu rozšiřování mezinárodní spolupráce. Může se jednat o jednorázovou pracovní cestu, nebo je četnost cest do zahraničí postupem času zvyšována. Množství uchazečů o práci to dnes vnímá jako příjemný firemní benefit.

Své zaměstnance vysílají do zahraničí nejen obchodní společnosti, ale také zaměstnavatelé v nepodnikatelské sféře. Pokud tak tyto společnosti učiní, je rozdíl v tom, jaké poskytují cestovní náhrady. Příspěvkové a rozpočtové organizace totiž mohou poskytovat cestovní náhrady pouze ve výši výslovně uvedené v zákoníku práce.

Většinou se zaměstnavatel rozhoduje pro pracovní cestu do zahraničí z důvodu rozšiřování mezinárodní spolupráce.

Kdy začíná pracovní cesta

Pro správný výpočet zahraničního stravného a cestovních náhrad je potřeba vědět, kdy na ně zaměstnanci vzniká právo. Zahraniční cesta je definována jako cesta na území jiného státu. Do zahraničí se vydá buď pomocí silniční či železniční přepravy, nebo letecké přepravy. Náhrada cestovních výdajů v cizí měně náleží zaměstnanci v případě silniční nebo železniční přepravy v okamžiku, kdy překročí státní hranice ČR.

Pokud osoba vykonávající zahraniční pracovní cestu poletí letadlem, moment, ve kterém započne nárok na cestovní výdaje v cizí měně, začíná v době odletu letadla z tuzemského letiště.

Okamžik vzniku nároku na náhradu cestovních výdajů v cizí měně se liší dle typu dopravy (silniční, železniční, letecké) do zahraničí.

Výše zahraničního stravného

Jaká je ale sazba zahraničního stravného? Jeho denní sazby v cizí měně jsou stanoveny tzv. prováděcími předpisy. Tento právní předpis je aktualizovány minimálně jednou ročně a stravné je na jeho základě stanoveno paušální částkou, která se odvíjí od doby trvání pracovní cesty. Základní sazba zahraničního stravného v roce 2018 je stanovena Ministerstvem financí ve vyhlášce č. 401/2017 Sb. a to v měnách, které lze běžně získat v bankách nebo směnárnách.

Dle ustanovení Ministerstva financí rozlišujeme tři denní sazby:

  • 1/3 denní sazby náleží zaměstnancům za každý kalendářní den, ve kterém zahraniční pracovní cesta trvá 1 až 12 hodin,
  • 2/3 denní sazby náleží zaměstnancům za každý kalendářní den, ve kterém zahraniční pracovní cesta trvá 12 až 18 hodin,
  • Plná denní sazba náleží zaměstnancům za každý kalendářní den, ve kterém zahraniční pracovní cesta trvá déle než 18 hodin.
Zahraniční stravné je stanoveno paušální částkou. Její výše závisí na délce trvání pracovní cesty.

Až o 25 % méně v podnikatelské sféře

Zatímco v nepodnikatelské sféře nelze uplatnit snížení sazby, v podnikatelské sféře může zaměstnavatel přikročit ke snížení zahraničního stravného v cizí měně až na 75 % částky, což je určeno na základě pracovního práva. Její zaměstnanci dostanou až o 25 % méně, námořníci a další pracovníci vnitrozemské plavby, kteří plují do zahraničí, dostanou dokonce až o 50 % méně na dietách.To jsou zákonné limity, pod které se zaměstnavatel ale již nesmí uchýlít.

Zaměstnavatel se může uchýlit ke snížení základní sazby zahraničního stravného dohodou, nebo jeho jednostranným rozhodnutím. Jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele vzniká na základě vnitřních předpisů, a nebo je vytvořeno individuálně na základě podmínek konkrétní pracovní cesty. Snížení stravného nesmí být provedeno v době trvání nebo při jejím vyúčtování, ale před samotným vysláním do zahraničí.

Zahraniční stravné nemusí být v podnikatelské sféře vyplaceno v celé výši. Zaměstnavatel ale musí být o jeho výši informován před výjezdem do zahraničí.

Za takovou částku nejedu

Jestliže vás zaměstnavatel informuje o výši zahraničního stravného před samotným výjezdem do zahraničí a drží se zákonných limitů (tj. 75 % základní sazby, případně polovina pro členy posádek plavidel vnitrozemské plavby), musíte se s touto částkou smířit. Nezbývá vám totiž nic jiného. I přes váš nesouhlas neobdržíte více, než kolik určil zaměstnavatel.

Pokud zaměstnavatel dodrží podmínky veškeré podmínky stanovené zákonem, ani váš nesouhlas s ním nehne.

Pohlídejte si dodatky v pracovní smlouvě

Jediným způsobem, jak lze předejít snížení zahraničního stravného, je obsažení této skutečnosti písemně v pracovní smlouvě. Pokud existuje tento dodatek pracovní smlouvy mezi vámi a zaměstnavatelem, společnost vám dle pracovního práva nemůže snížit zahraniční stravné. Pokud je ale něco takového obsaženo ve smlouvě vašich kolegů, nikoliv vaší, při sporu budou státní orgány na straně zaměstnavatele.

Ve vaší smlouvě může být uveden dodatek o nemožnosti snížení zahraničního stravného.

Hrají roli skutečné náklady?

Reálně nezáleží na vámi skutečně vynaložených nákladech. Ty se nijak neprokazují. Zahraniční stravné je, jak již bylo řečeno, stanoveno paušální částkou odvíjející se od doby trvání pracovní cesty. Ministerstvo financí aktualizuje prováděcí právní předpis minimálně jednou ročně od prvního ledna, v některých případech se k doplnění o nejnovější údaje uchyluje i v mimořádném termínu.

Mimořádným termínem může být situace, kdy se ceny jídel a nápojů bez obsahu alkoholu ve veřejných stravovacích zařízeních změní (sníží i zvýší) o 20 %. K aktualizaci prováděcího předpisu dochází také při kolísání kurzu stanovené cizí měny právě ve výši alespoň dvacet procent.

Skutečně vynaložené náklady nehrají roli, nijak se neprokazují. Zahraniční stravné je stanoveno paušální částkou.

Co ostatní cestovní náhrady?

Do cestovních náhrad nepatří pouze stravné, ale také tzv. cestovné. Na způsobu cesty do zahraničí se musíte domluvit se zaměstnavatelem, který musí vše odsouhlasit. Můžete využít hromadné dopravy, jet firemním či vlastním autem, a nebo využít letecké přepravy. Zaměstnavatel je vám povinen dle pracovního práva proplatit jízdenku, případně pohonné hmoty.

Při úhradě pohonných hmot se může řídit buď dokladem přímo z čerpací stanice, případně může využít paušál stanovený vyhláškou MPSV. Tento paušál se odvíjí od průměrné ceny pohonných hmot, která se následně násobí spotřebou auta uvedenou v technickém průkazu a počtem ujetých kilometrů.

Pokud se na služební cestu vydáte hromadnou dopravou nebo osobním či firemním autem, musí ji odsouhlasit zaměstnavatel.

Průměrné ceny pohonných hmot

Cestovné v roce 2018, respektive průměrná cena pohonných hmot, činí:

  • za 1l naturalu 95: 30,50 Kč
  • za 1l naturalu 98: 32,80 Kč
  • za 1l nafty: 29,80 Kč

V případě cesty osobním nebo zapůjčeným autem zaplatí zaměstnavatel i za opotřebení. V případě jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč za kilometr, osobních aut 4 Kč za kilometr a u autobusů, traktorů a náklaďáků dokonce 8 Kč za kilometr.

V případě využití vlastního nebo půjčeného auta musí zaměstnavatel povinně uhradit i opotřebení vozidla.

Ceny v roce 2018 rostou

A protože ceny v roce 2018 rostou, zaměstnavatel vám musí na stravném a za pohonné hmoty zaplatit více, než tomu bylo v minulosti.

Láká vás práce u zaměstnavatele, která nabízí možnost pracovních cest do zahraničí? V tom případě se podívejte na nabídku pracovních míst.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva zaměstnanců