Na co si dávat pozor při uplatnění školkovného | VímVíc.cz

Na co si dávat pozor při uplatnění školkovného

21. 03. 2018

Školkovné může ulehčit rodinnému rozpočtu. Než o něj zažádáte, dobře si prostudujte podmínky, za jakých můžete tuto slevu získat. Pokud nedodržíte pravidla, mohla by po vás být vymáhána zpět.

18

Dítě ve školce a sleva na školkovné

Už při narození dítěte mnoho lidí zvažuje, kam jej dá do školky. Od roku 2014 můžete požádat o slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení. V průběhu let se ale několikrát změnila pravidla, za jakých můžete o uplatnění slevy na dítě žádat. Naposledy proběhla legislativní změna v letošním roce v rámci daňového balíčku pro rok 2018. V současné době lze uplatnit slevu za každé vyživované dítě, přičemž maximální limit je výše minimální mzdy. Slevu může uplatnit osoba na dítě, které s ním žije ve společné domácností a je:

  • Vlastní
  • Osvojené
  • V péči, která nahrazuje péči rodičů
  • Dítětem druhého z manželů
  • Vnukem / vnučkou (jen pokud bylo dítě svěřeno do péče prarodičů)
O slevu na umístění dítěte do předškolního zařízení můžete žádat v případě, kdy s vámi žije ve společné domácnosti a vy jste jeho právním zástupcem.

Školkovné a daň z příjmů fyzických osob

Pokud chcete o školkovné zažádat, musíte prokázat výši výdajů, které jste za umístění dítěte do předškolního zařízení vydali. Toto musíte učinit v období, kdy probíhá roční zúčtování daně. Sleva je pak přímo úměrná těmto výdajům. Pokud jste uplatnili výdaje na školkovné jako výdaj pro svou daň z příjmů, uplatnění slevy na dítě se vás netýká. Slevu můžete uplatnit v případě, že jste vyživované dítě umístili do:

  • Mateřské školy (v ČR, odpovídající instituce v zahraničí, státní i soukromé zařízení, které je schváleno MŠMT)
  • Dětské skupiny pečující o děti (zařízení musí být registrováno u MŠMT)
  • Soukromého zařízení, které odpovídá standardům státní mateřské školy

Pokud chcete umístit dítě do soukromého zařízení, raději si nejprve ověřte, zda má poskytovatel příslušný živnostenský list a oprávnění. Vzhledem k tomu, že se pravidla pro rok 2018 změnila, doporučuje se zkontrolovat, zda příslušná instituce pro rok 2017 všechny podmínky splnila. Až budete podávat daň z příjmů fyzických osob, nezapomeňte, že informace o předškolním zařízení jsou od roku 2018 povinnou přílohou pro uplatnění slevy na dítě.

Na co se školkovné nevztahuje

na dané zdaňovací období tzv. držením místa
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo Ze života Ze života firem a kanceláří