Placené volno při narození dítěte | VímVíc.cz

Placené volno při narození dítěte

04. 03. 2020

Jak je to s placeným volnem při narození dítěte a na jak dlouhé placené volno má zaměstnanec nárok? Je placené volno benefit nebo zákonem stanovená povinnost? V roce 2020 startují také nové nároky i podmínky pro čerstvé tatínky. Všechny důležité informace se dočtete v našem článku.

Placené volno při narození dítěte

Narození děťátka je velkým okamžikem, u kterého chce většina otců být. V jakém rozsahu mají ovšem nárok na placené volno pro otce po porodu a co se chystá do budoucna?

Placené volno při narození dítěte v současnosti

V současné době má otec právo na placené volno, které se vztahuje na dobu nezbytně nutnou. V překladu to tedy znamená, že otci dítěte bude proplacena náhrada mzdy z doby převozu manželky do porodnice a zpět domů.

Proplacena otci bude náhrada mzdy z doby převozu manželky/přítelkyně do porodnice a zpět.

Placené volno při účasti u porodu?

Otec dítěte má právo dostat od zaměstnavatele volno tehdy, pokud chce být účasten u porodu. Zaměstnavatel už ovšem nemá povinnost mu tuto dobu účasti u porodu manželky/družky proplatit.

Týden volna pro otce v roce 2019

Přestože v současné době mají tatínkové nárok na proplacení mzdy za dobu převozu manželky/družky do porodnice a z porodnice, do budoucna by tomu mělo být jinak. Jednou z novinek roku 2018 je totiž návrh nového zákonu, který byl již schválen poslanci i senátory a v platnost by měl vejít pravděpodobně od ledna, popřípadě od února roku 2018.

Na jaké peníze budou mít tatínkové nárok?

Od roku 2018 si budou moci tatínkové pravděpodobně vzít týdenní dovolenou v práci v prvním šestinedělí a stát by jim takovou dovolenou navíc proplatil jako peněžitou pomoc v mateřství. Při průměrné mzdě 26 000 Kč by tak byla týdenní „otcovská“ například 4 200 Kč.

Volno otce po porodu 2020

Volno pro otce po porodu pro rok 2020 je platné jako jedna z dávek nemocenského pojištění. Nárok na ni získá otec ve chvíli, kdy pečuje o dítě (popřípadě osoba, která si dítě převzala do nahrazující péče). Pro přiznání otcovské dovolené je také účast na nemocenském pojištění - délka pojištění u zaměstnanců nerozhoduje, u OSVČ si musí platit pojištění alespoň 3 měsíce před porodem.

Náhrada hlavně pro ty, kteří vydělají 15 - 25 000 Kč

Týdenní „mateřská“ pro tatínky by měla nahrazovat ušlou mzdu hlavně těm, kteří si vydělají 15 až 25 000 Kč za měsíc. Při vyšším výdělku, než je průměrná mzda by totiž podíl otcovské „mateřské“ postupně klesal.

Při vyšším výdělku bude podíl "otcovské" klesat.

Rodičovská dovolená v současnosti

Pokud zaměstnanec zažádá o rodičovskou dovolenou v prvních 3 letech věku dítěte, tak na ni má nárok. Stejně tak může otec čerpat rodičovský příspěvek nebo pomoc v mateřství místo matky. Nikdy ale nemohou čerpat tyto dávky oba rodiče současně.

Otcovská dovolená 2020

Od roku 2018 mají tatínci nárok na otcovskou. Jedná se o sociální dávku, ve které vám stát vyplatí o něco nižší mzdu než obvykle. Během doby těhotenství totiž nesmíte pracovat. Další důležitá informace se týká dávky, která je vázána na porod, nikoliv na dítě. To znamená, že máte nárok na stejně dlouhou délku otcovské dovolené, bez ohledu na to, jestli se vám narodilo dítě jedno nebo více.

Nárok na otcovskou dovolenou mají všichni tatínci, kteří jsou před nástupem na dovolenou minimálně tři měsíce výdělečně činí - v zaměstnání nebo jinak ekonomicky aktivní. Během této doby odvádí nemocenské pojištění. Další podmínkou pro získání otcovské je, aby otec byl zapsán v matrice jako otec dítěte.

Paragraf

Nárok na podporu od státu získáváte tehdy, když se jedná o ošetřování člena rodiny anebo o zdravé dítě do 10 let (uzavření školy, dětského zařízení z důvodu epidemie, havárie apod.). Paragraf si tedy nemusíte brát jen když je nemocné vaše dítě. Paragraf se vztahuje i na babičku, ženu bezprostředně po porodu.

Paragraf na dítě 2020

Paragraf na dítě si můžete vzít jak pro nemocné, tak ale také pro zdravé dítě do 10 let. Může se stát, že ve škole nebo v jiném dětském zařízení bude vyhlášena epidemie, havárie nebo nepředvídaná událost a zařízení bude zavřeno. V takovém případě máte nárok na ošetřovné po dobu 9 dní, výjimečně však až 16 kalendářních dní.

Paragraf se proplácí na rozdíl od nemocenské už od prvního dne. Částku vám vyplatí příslušné okresní správa sociálního zabezpečení, maximálně na dobu 9 kalendářních dnů. To znamená, že stát vám platí ošetřování i přes víkend. Jestliže jste rodič dítěte ve věku do 16 let, které ještě neukončilo povinnou školní docházku, máte nárok na ošetřovné až na 16 kalendářních dní.

V případě, že se dítě uzdraví, ale půjde do školy jen na jeden den a znovu onemocní, můžete znovu čerpat plný nárok na ošetřovné (tzn. 9, respektive 16 dní). V ošetřování můžete mít jak dítě, ale tak kteréhokoliv nemocného člena rodiny. Může se stát, že zůstanete doma s nemocným dítětem, ale i nemocnou babičkou a budete se tak starat o dva nemocné členy rodiny najednou. V tomto případě máte nárok na ošetřovné člena rodiny.

Nárok na paragraf se ale mění ve chvíli, kdy se v ošetřování mohou rodiče nebo jiní členové rodiny vystřídat. Například pokud bude od prvního do pátého dne s dítětem doma matka, tak otec má na ošetřovné nárok jen na zbývající čtyři dny. Nemá nárok na ošetřovné na plných devět dní.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců