Placené volno při narození dítěte | VímVíc.cz

Placené volno při narození dítěte

16. 05. 2019

Jak je to s placeným volnem při narození dítěte a na jak dlouhé placené volno má zaměstnanec nárok?

Placené volno při narození dítěte

Narození děťátka je velkým okamžikem, u kterého chce většina otců být. V jakém rozsahu mají ovšem nárok na placené volno pro otce po porodu a co se chystá do budoucna?

Placené volno při narození dítěte v současnosti

V současné době má otec právo na placené volno, které se vztahuje na dobu nezbytně nutnou. V překladu to tedy znamená, že otci dítěte bude proplacena náhrada mzdy z doby převozu manželky do porodnice a zpět domů.

Proplacena otci bude náhrada mzdy z doby převozu manželky/přítelkyně do porodnice a zpět.

Placené volno při účasti u porodu?

Otec dítěte má právo dostat od zaměstnavatele volno tehdy, pokud chce být účasten u porodu. Zaměstnavatel už ovšem nemá povinnost mu tuto dobu účasti u porodu manželky/družky proplatit.

Týden volna pro otce v roce 2019

Přestože v současné době mají tatínkové nárok na proplacení mzdy za dobu převozu manželky/družky do porodnice a z porodnice, do budoucna by tomu mělo být jinak. Jednou z novinek roku 2018 je totiž návrh nového zákonu, který byl již schválen poslanci i senátory a v platnost by měl vejít pravděpodobně od ledna, popřípadě od února roku 2018.

Na jaké peníze budou mít tatínkové nárok?

Od roku 2018 si budou moci tatínkové pravděpodobně vzít týdenní dovolenou v práci v prvním šestinedělí a stát by jim takovou dovolenou navíc proplatil jako peněžitou pomoc v mateřství. Při průměrné mzdě 26 000 Kč by tak byla týdenní „otcovská“ například 4 200 Kč.

Náhrada hlavně pro ty, kteří vydělají 15 - 25 000 Kč

Týdenní „mateřská“ pro tatínky by měla nahrazovat ušlou mzdu hlavně těm, kteří si vydělají 15 až 25 000 Kč za měsíc. Při vyšším výdělku, než je průměrná mzda by totiž podíl otcovské „mateřské“ postupně klesal.

Při vyšším výdělku bude podíl "otcovské" klesat.

Rodičovská dovolená v současnosti

Pokud zaměstnanec zažádá o rodičovskou dovolenou v prvních 3 letech věku dítěte, tak na ni má nárok. Stejně tak může otec čerpat rodičovský příspěvek nebo pomoc v mateřství místo matky. Nikdy ale nemohou čerpat tyto dávky oba rodiče současně.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva zaměstnanců Ze života firem a kanceláří