Od června začíná dlouhodobé ošetřovné | VímVíc.cz

Od června začíná dlouhodobé ošetřovné

13. 05. 2018

Od června letošního roku nás čeká se začne vyplácet dlouhodobé ošetřovné související s nemocenským pojištěním? Pro koho bude tato dávka určena, kolik bude dělat a jak o ni žádat? O tom více v našem článku.

Na co se Česká správa sociálního zabezpečení zaměřila?

Pokud vám do teď onemocněl potomek či jiný člen rodiny, měli jste na paragraf nárok na devět dní volna, v případě rodičů samoživitelů to bylo šestnáct pracovních dní za předpokladu, že šlo o péči o dítě mladší 16 let, které nedokončilo povinnou školní docházku. To mnohdy nemuselo stačit a rodiče pak museli hledat pomoc v řadách ostatních členů rodiny.

Posláním nového ošetřovného je tedy náhrada výpadku příjmu, pokud musí zaměstnanec pečovat o nemocného člena rodiny. Zaměřuje se ale na rodiny, kterých se týká závažnější onemocnění blízkých. V takovém případě se dočkáte podpůrčí doby až 90 dní. Platit ale budou samozřejmě určitá pravidla, na základě kterých vám bude dlouhodobé ošetřovné poskytnuto. Pojďme se tedy podívat, jak bude vše fungovat.

Dlouhodobé ošetřovné je určené pro rodiny, které se potýkají se závažnějším zdravotním onemocněním.

Nárok ovlivní mimo jiné nemocenské pojištění

Přecházíme tedy k tomu, kdo má na dlouhodobé ošetřovné nárok. V první řadě je třeba zmínit pravidlo, že na dávku budete mít nárok v případě, že pečujete o člena rodiny, který má za sebou minimálně sedmidenní hospitalizaci. Zároveň se musí předpokládat, že se jeho zdravotní stav nezlepší do jednoho měsíce. Takové tvrzení musí samozřejmě potvrdit ošetřující lékař.

Pozitivní je, že se dlouhodobé ošetřovné netýká pouze rodičů či manželů. Nárok na tuto dávku v případě, že se budou o příbuzného starat, mají i další příbuzní:

 • tchyně/tchán
 • snacha/zeť
 • neteř/synovec
 • teta/strýc
 • druh/družka (podmínkou je společné trvalé bydliště)

Pozor ale na to, pokud se vás týká peněžitá pomoc v mateřství nebo pobíráte rodičovský příspěvek. Na péči o takového dítě si o dlouhodobé ošetřovné zažádat nemůžete. Umožněno vám to bude pouze v případě, že jeden z rodičů onemocní a o dítě se musí starat ten druhý.

A nyní přichází na řadu nemocenské pojištění, jelikož každá z výše zmíněných osob se na něm musí dostatečně dlouho účastnit, pokud má zájem o dlouhodobé ošetřovné. Minimální dobou je tedy 90 dní za poslední 4 měsíce. Jelikož je nemocenské pojištění součástí sociálního pojištění, je potřeba, aby byla ošetřující osoba alespoň tři měsíce zaměstnána. Pozor ale na to, že se do tohoto pojištění započítává pouze klasický pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo o pracovní činnosti vám tedy stačit nebude. Výhodou oproti krátkodobé dávce je, že dlouhodobé ošetřovné může čerpat i osoba samostatně výdělečně činná, a to za předpokladu, že se také podílela na nemocenském pojištění alespoň 90 dní za uplynulé 4 měsíce.

Žadatel o dlouhodobé ošetřovné se musel alespoň 90 dní v uplynulých 4 měsících podílet na nemocenském pojištění.

Jak často lze o dávku žádat?

Dalším pravidlem dlouhodobého ošetřovného je, že bude Českou správou sociálního zabezpečení vypláceno jen jednou ročně. V praxi to znamená, že o další dávku budete moci zažádat znovu nejdříve 12 měsíců po předchozím čerpání. V průběhu čerpání se ale samozřejmě mohou v péči střídat příbuzní, jediným omezením je, že tak lze učinit vždy pouze po celých dnech.

O dávku můžete znovu zažádat nejdříve po 12 měsících od minulého čerpání.

Dlouhodobé ošetřovné a jeho výpočet

Jelikož je dávka dlouhodobého ošetřovného součástí nemocenského pojištění, stejně jako ostatní dávky se vypočítává na základě denního vyměřovacího základu. Ten je definován jako průměr hrubých příjmů za posledních 12 měsíců dále rozpočtený na jednotlivé dny. Tím to ale nekončí. Nyní přichází na řadu redukční hranice, která vyměřovací základ sníží. Ty se každý rok mění a pro ten letošní jsou následující:

 • Částka do 1 000 Kč – započítá se 90 %
 • Částka od 1 000 do 1 499 Kč – započítá se 60 %
 • Částka od 1 499 do 2 998 Kč – započítá se 30 %
 • K částce na 2 998 Kč se nepřihlíží

Po redukci dle hranic získáme částku, ze které již získáme dávku ošetřovného. Ta bude činit 60 % redukovaného vyměřovacího základu. Pokud se vám ale do výpočtu nechce, je vám k dispozici kalkulačka ošetřovného 2018. Pozor ale na počet dní, které zadáte. Dlouhodobé ošetřovné je vypláceno za každý kalendářní den péče o příbuzného. Výjimkou je pouze hospitalizace, v takovém případě se započítává první a poslední den jejího trvání.

Dlouhodobé ošetřovné je vypláceno na základě denního vyměřovacího základu a redukčních hranic.

Jak o dlouhodobé ošetřovné žádat?

Samotná žádost pro vás bude jednoduchá. Pokud jste zaměstnanec, stačí, když příslušné dokumenty, které si specifikujeme, předáte zaměstnavateli a ten je následně doručí na okresní správu sociálního zabezpečení. Mezi potřebné materiály tedy patří:

 • Potvrzení ošetřujícího lékaře nemocné osoby o nutnosti ošetřování
 • Písemný souhlas nemocné osoby, o kterou máte pečovat (pokud jde o zletilou osobu)
Pokud pečujete o zletilou osobu, budete potřebovat její písemný souhlas.

Ve výjimečných případech se může stát, že sám zaměstnavatel ošetřovatelské volno neodsouhlasí. Na to má podle zákona právo v případě vážných provozních důvodu, které musí následné písemně doložit a odůvodnit. Pokud ovšem ošetřovné odsouhlasí, musí vám po uplynutí 90 dní umožnit návrat na původní pracovní pozici.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy