Dohoda o provedení práce 2018 a daně | VímVíc.cz

Dohoda o provedení práce 2018 a daně

10. 03. 2018

Pracujete nebo se chystáte začít pracovat na tzv. Dohodu o provedení práce? Možná vám není jasné, jak to v takovém pracovním poměru chodí s daněmi nebo například, zda za vás zaměstnavatel bude platit sociální pojištění. Odpověď na tyto otázky najdete v našem článku.

V aktuálním článku pro rok 2022 jsou informace o zdravotním a sociálním pojištění u DPP. DPP daně se řeší jinak v závislosti na tom, zda zaměstnanec podepsal prohlášení k dani nebo nepodepsal.

Co je vlastně to DPP?

Dohoda o provedení práce (zkráceně DPP) je jednou z forem pracovně-právního vztahu. Využívá se především u příležitostných zaměstnání. Velice výhodná je například pro studenty a její velkou výhodou je nižší zdanění nebo jednodušší administrativa.

DPP se hodí především pro dočasné a příležitostné výdělky.

DPP musí být uzavřena písemně po vzájemné dohodě zaměstnavatele a zaměstnance. Zákon stanovuje, že rozsah práce, na který je dohoda uzavřena, nesmí být více než 300 hodin v jednom kalendářním roce. Stejně tak u jednoho zaměstnavatele nesmíte překročit 300 hodin ročně, i v případě, že by to bylo na dvě a více dohod.

Sociální a zdravotní pojištění u DPP

U dohody o provedení práce se zaměstnanci ze mzdy nestrhává zdravotní ani sociální pojištění. To platí ale jen v případě, že výdělek za měsíc nepřesáhne 10 000 Kč. Pokud by mzda byla byť jen o korunu vyšší, už by vznikla povinnost pojištění zaplatit.

U výdělku do 10 000 Kč se ze mzdy nestrhává zdravotní ani sociální pojištění.

Tato situace může být na jednu stranu výhodná, pro někoho to je ale naopak komplikace. Vyplatí se to především těm, kteří mají další zaměstnání, ze kterého jim pojistné zaměstnavatel odvádí, nebo těm, kterým pojistné stále hradí stát. Pokud ale nespadáte ani do jedné z kategorií, budete si při výdělku nižším než 10 000 Kč zaplatit zdravotní pojištění sami jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Daně a dohoda o provedení práce

Zdanění výplaty u DPP má víceméně stejnou podmínku jako platba pojistného, plus je důležitý fakt, zda jste u zaměstnavatele podepsali prohlášení k dani, které možná znáte pod názvem růžové prohlášení.

Výdělek do 10 000 Kč

Pokud jste si na DPP vydělali maximálně 10 000 Kč, ale nepodepsali jste daňové prohlášení, bude se vám ze mzdy strhávat 15% srážková daň. Jistou výhodu to má v tom, že již nemusíte daně nijak řešit a tento příjem ani nemusíte uvádět v daňovém přiznání. Nemáte ale nárok si uplatnit žádnou slevu, jelikož jste nepodepsal již zmíněné daňové prohlášení.

Prohlášení k dani se vyplatí podepsat, učinit tak ale můžete pouze u jednoho zaměstnavatele v tutéž dobu.

Druhou variantou je situace, kdy jste si opět vydělali maximálně 10 000 Kč, ale růžové prohlášení jste podepsali. V tomto případě je z výplaty odváděna pouze daň zálohová. Vy si na ni můžete uplatnit všechny slevy, na které máte nárok (sleva na poplatníka, na studenta atd.). Daňové prohlášení můžete mít ovšem podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud byste tedy měli uzavřenou dohodu u více firem, růžové prohlášení, podepíšete jen v jedné z nich.

Jelikož zálohová daň z 10 000 Kč by byla 1 500 Kč a vy můžete uplatnit slevu na poplatníka, která je 2 070 Kč měsíčně, z výplaty by vám nebylo v tomto případě strženo vůbec nic a vám zůstala kompletní vydělaná suma.

Výdělek nad 10 000 Kč

Samozřejmě v případě, že váš výdělek je větší než 10 000 Kč, pravidla se lehce mění. Za prvé, jak již bylo zmíněno, se vám z výplaty odečte sociální a zdravotní pojištění. A za druhé přijdou na řadu daně. Za předpokladu, že jste si vydělali více než 10 000 Kč a daňové prohlášení jste nepodepsali, bude vám stržena opět 15% daň, tentokrát ovšem zálohová.

Pokud by váš výdělek tedy činil 10 001 Kč, muselo by se vám v tomto případě strhnout zdravotní a sociální pojištění ve výši 1 100 Kč a daň 2 025 Kč. Vaše čistá mzda by v tuto chvíli činila pouhých 6 876 Kč.

Výdělek nad 10 000 Kč se v případě DPP vyplatí zejména, pokud je skutečně vysoký.

V případě, že podepíšete daňové prohlášení, bude situace lehce optimističtější, jelikož na daň budete moci uplatnit slevu. Vypadalo by to tedy následovně: výdělek 10 001 Kč – soc. a zdrav. pojištění 1 100 Kč – daň 2 025 + sleva na dani 2 070 Kč = 8 901 Kč.

Nezapomínejte na daňové přiznání, které se podává každý rok ke konci března. V dnešní době lze řešit daně elektronicky, například pomocí datové schránky a ušetřit si tak fronty na finančních úřadech.

Díky použití datové schránky si můžete ušetřit dlouhé fronty na finančních úřadech.

Přečtěte si také článek o fondu pracovní doby.

Omezení dohod o provedení práce

Pokud se rozhodnete, že budete pracovat na dohodu o provedení práce, čeká vás několik omezení. První je, že si (jak už bylo řečeno výše) nemůžete vydělat více, než 10 000 Kč za měsíc, pokud nechcete, aby se tento váš příjem danil. Další omezení je to, že na dohodu nemůžete odpracovat více, než je 300 hodin za rok. Výhodou u dohody o provedení práce je ovšem to, že za vás zaměstnavatel bude platit sociální a zdravotní. Na dohodu o provedení práce proto nejčastěji pracují hlavně studenti, nebo důchodci. Další výhodou je pak zejména skutečnost, že můžete podepsat libovolný počet dohod o provedení práce. Vždy ovšem jednu u jednoho zaměstnavatele.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Platy a platové třídy