Trh práce 2018 – Jaké firmy dosáhnou úspěchu? | VímVíc.cz

Trh práce 2018 – Jaké firmy dosáhnou úspěchu?

08. 04. 2018

Jaký bude rok 2018 na trhu práce? V některých oborech se budou opět navyšovat platy. Měnit se budou také firemní benefity, které jsou stále větším lákadlem pro nové zaměstnance. Firmy, které potřebují nabrat nové zaměstnance, by se těmto změnám bránit neměly.

Trh práce

Boj o zaměstnance pokračuje

Už v roce 2017 byl o kvalitní zaměstnance mezi personalisty skutečný boj. Jinak tomu nebude ani letos. Nezaměstnanost v naší republice je rekordně nízká ale počet míst, která jsou třeba obsadit, stále roste. Mezi nezaměstnanými lidmi se ale objevují také ti, co do práce jít neplánují a raději k životu využijí podporu v nezaměstnanosti. Personalisté tedy bojují skutečně o každého jedince. Právě díky tomu se firmy zaměřují na zavádění nových benefitů nebo navyšování mezd, díky čemu chtějí přilákat nové zaměstnance právě k nim. Firmy, které nezatraktivní své nabídky, budou mít s náborem zaměstnanců značné problémy.

Opětovné navyšování mezd

V loňském roce došlo v řadě oborů k prudkému růstu mezd a letos by se v tom mělo pomalu pokračovat. Většinu lidí při hledání nové práce zajímá především nabízená mzda. Platí to hlavně u pracovních pozic, kde odměna za práci není ani zdaleka taková jako průměrná mzda v České republice. Dříve firmy dorovnávaly platy například provizemi z prodeje nebo výkonnostními bonusy. Na to ale dnes už moc uchazečů o práci neslyší, protože dobře vědí, že reálná čistá mzda bude ve skutečnosti úplně jiná. Bonusy totiž nejsou žádná jistota, kterou dnes chce každý zaměstnanec.

Bonusy zaměstnance už nenadchnou, důležitá je pro ně výše fixního platu.

Firmy, které potřebují nabrat nové zaměstnance by se tedy měly zamyslet i nad tím, kolik nabízejí za určitou pozici peněz a podívat se, jakou mzdu nabízejí za stejné či podobné pozice jiné společnosti. Právě navyšování mezd je pro firmy cestou k úspěchu na trhu práce.

Výroba a logistika si polepší

Už teď se nejlepší personalisté u nás shodují na tom, že letos mzdy porostou nejvíce v oboru výroby a logistiky. V těchto dvou oborech jsou stále víc a víc potřeba nové pracovní síly a zaměstnavatelé na to musí být připraveni. Mzdy se zde stále pohybují pod celonárodním průměrem, takže jejich nárůst je více než žádoucí. Podobná situace platí také v maloobchodě.

Výroba a logistika, to jsou obory, které se stále rozrůstají, ale mzda zůstává hluboko pod průměrem.

Letošní navyšování mezd by mělo být pozvolnější než v loňském roce. Například u top managementu se nárůst mezd ani neočekává. Zásadní problém ve zvedání mezd je ovšem ten, že na ně firmy zkrátka nemají. Většina společností plánuje výdaje na několik let do předu, většinou se ale počítá s nárůstem mezd okolo 2 až 3 %, kdežto loni se v průměru zvedaly platy až o 15 %, což bylo pro celou řadu společností poměrně náročné. Kdo chce ale udržet krok s konkurencí a nechce přijít o zaměstnance, musí mzdy zkrátka zvedat, i kdyby trakaře padaly.

Benefity jako bojový nástroj firem

Jak už bylo zmíněno, nejen mzda, ale také nabídka benefitů je pro uchazeče o zaměstnání velkým lákadlem. Uchazečům je často nabídnuta nějaká základní škála benefitů, s tím, že po odpracování určité doby ve firmy přibývají další bonusy, mezi které patří například 13. plat nebo více dnů dovolené. Tím se většina firem snaží bojovat proti fluktuaci, která je pro zaměstnavatele vždy značně nepříjemná.

Benefity se často odvíjejí od délky pracovního poměru zaměstnance.

Řada firem v poslední době také přistupuje na individuální nastavení benefitů tak, aby danému zaměstnanci co nejvíce vyhovovaly. Mezi stále oblíbenější benefity patří například příspěvek na sport či kulturu. Téměř samozřejmostí pak jsou notoricky známé stravenky.

Příspěvky na sport ve formě Multisport karty nebo oblíbené stravenky jsou nejčastěji využívanými benefity.

Jaké má kdo benefity ale například ovlivňuje i rozdílnost oboru. Kvalifikované profese a obory, kde se bojuje s nedostatkem lidí, mají rozdíl v benefitech většinou opravdu veliký. Kvalifikované profese berou benefity většinou jako příjemný bonus k dostačující mzdě. Kdežto u podceňovaných oborů se benefity začínají používat jako vyrovnání pro podprůměrnou mzdu. V takových případech jde většinou o příspěvky na dopravu, na dovolené nebo například příspěvek na kroužky pro děti. Řada velkých firem rozjíždí také takzvané firemní školky, které mají ulehčit především pracujícím matkám.

Práci nám vezmou roboti

V celé řadě oborů je nedostatek zaměstnanců impulzem k robotizaci práce. Roboti budou totiž efektivnější a navíc odpadne nutnost hledat na různé pozice nové zaměstnance. Robotizace ovšem není jen tak. K jejímu spuštění i provozu bude potřeba nových profesí a znalostí, s tím se samozřejmě pojí další náklady.

Nedostatek zaměstnanců je impulzem k robotizaci, ta je ale pro firmy nákladná.

Jedna automatizace může vyžadovat až 600 lidí, takže zde těžko mluvit o úspoře zaměstnanců. Nemluvě o tom, že pořízení automatizované výroby není levná záležitost a většina firem do toho investovat nechce či nemůže. Z pohledu koncového zákazníka roboti moc vítáni také nejsou.

Typickým příkladem jsou samoobslužné pokladny, které jsou stále prázdnější a prázdnější, kdežto u klasických pokladem stojí dlouhé fronty. Člověk, který chodí nakupovat denně, nemá zájem markovat si zboží sám, jelikož by si za chvíli přišel jako pokladní. Navíc u klasických pokladem je mnohem jednoduší se na něco zeptat nebo vyřešit nějaký zádrhel.

Trh práce a cizinci

Personalisté se shodují na tom že řada byrokratických omezení v našem státě značně komplikuje přísun pracujících lidí ze zahraničí. Mluvíme zde především o náboru pracovníků ze zemí mimo EU. Omezení jsou totiž natolik komplikovaná, že firmy toto řešení ani nevyhledávají. Většinou po něm sáhnou až ve chvíli, kdy nemají žádnou jinou možnost.

Jak tedy uspět při náboru zaměstnanců?

Firmy, které se budou i nadále držet svých zažitých postupů, to budou mít na trhu práce čím dál těžší. Bojovými nástroji firem budou nejen benefity, vyšší čistá mzda, ale také firemní kultura. Pro firmy je nyní důležité připravit nový strategický plán pro nábor nových zaměstnanců, ucelení jasných požadavků v tom, co by měl zaměstnanec umět a také intenzivní práce na zlepšování firemní kultury.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry Úspěch v kariéře Uvnitř firem a kanceláří