Neschopenka 2019 | Jak získat bez problémů? | VímVíc.cz

Neschopenka 2019 | Jak získat bez problémů?

19. 09. 2019

Začíná nám podzim a to značí jediné: vyšší riziko onemocnění, nachlazení a jiných zdravotních komplikací. Můžeme očekávat vlny chřipkových epidemií, střevních a dalších viróz a velmi často se nám může stát, že budeme muset navštívit našeho obvodního lékaře, kterému nezbude nic jiného, než nám vypsat tzv. neschopenku. Nebo budeme jen v takovém stavu, že doopravdy nebudeme schopní jít do našeho zaměstnání.

Nemoc - neschopenka - nachlazení.

Neschopenka 2019

Krátkodobá onemocnění a nachlazení

Pokud jste zaměstnanec na plný úvazek a onemocníte, musíte řešit plno komplikací, které sebou nemoc přináší. Největší z nich jsou určitě finance, proto se nemocenské a neschopence snažíme co nejvíce vyhnout.

Velké množství lidí řeší krátkodobá onemocnění za pomoci své dovolené. Mnoho z nás ale nemá tolik dní dovolené, abychom si ji mohli vyčerpat na nemoc.

Další možností jsou tzv. sick days. Sick days jsou zaměstnanecké benefity, které nenabízí ale všechny firmy. O jaký benefit se jedná? Zaměstnavatel většinou dá zaměstnanci k dispozici 3 - 5 dní ročně, které zaměstnanec může využít v případě nemoci, nachlazení a zůstat doma. Tento benefit je upravený pracovní smlouvou. V případě využití sick days je největší výhodou fakt, že po dobu těchto dní jste placeni úplně stejnou částkou jako byste byli na pracovišti. Mezi zaměstnanci je to jeden z nejoblíbenějších firemních benefitů.

Někteří zaměstnavatelé jsou stále otevřenější práci z domu, tzv. home office režimu. Pokud Vám zaměstnavatel tuto možnost umožňuje a Vy jste ve stavu, že zvládnete Vaši práci oddělat, může být řešením zůstat doma, nemuset se nikam přesouvat a v momentě, kdy práci dokončíte, můžete odpočívat a léčit se.

Posledním a tím nejhorším způsobem, jak řešit nemoc nebo nachlazení s ohledem na naše zaměstnání, je jít v tomto stavu na pracoviště a pracovat. To, že to pro Vás není vhodné, poznáte nejlépe Vy samotní, protože Vám doopravdy nebude dobře a stejně budete jen odpočítávat minuty do konce pracovní doby. Nutno ale říci, že toto počínání si je velmi neohleduplné vůči Vašim kolegům a dalším lidem, kteří na pracovišti jsou spolu s Vámi. Pokud půjdete nemocní do práce, můžete nakazit ostatní lidi, se kterými přijdete do styku a to je doopravdy neomluvitelné a velmi sobecké.

Jakými způsoby řeší zaměstnanci krátkodobá onemocnění?

  1. dovolená
  2. sick days
  3. home office
  4. s nemocí do práce
Nemoc - neschopenka - nachlazení.

Tato řešení výše zmíněná jsou vhodná pro krátkodobé nemoci a nachlazení. Pokud ale onemocníte na delší dobu (více jak 5 dní), těžko to budete moct řešit těmito krizovými plány. V případě vážnější, dlouhodobější nemoci budete muset navštívit Vašeho lékaře a nechat si vystavit potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, tzv. neschopenku.

Neschopenka jak postupovat

O vzniku dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje náš obvodní lékař, který vystaví Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Nemocný zaměstnanec musí svému zaměstnavateli neprodleně předat, nejčastěji posíláme poštou, Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, díky tomuto dokumentu nám zaměstnavatel vyplácí prvních 14 dní náhradu mzdy.

V případě, že je dočasná pracovní neschopnost delší jak 14 dnů, musí zaměstnanec svému zaměstnavateli také předat Žádost o nemocenské. Zaměstnavatel tuto žádost předá příslušné OSSZ.

Neschopenka lístek na peníze

Abychom měli nárok na příspěvek při dočasné pracovní neschopnosti, musíme být účastníkem systému zdravotního pojištění a mít toto pojištění zaplacené. Zaměstnanci, za které toto pojištění platí zaměstnavatel, nemusí nic dalšího řešit. Naopak OSVČ a další podnikatelé si musí zdravotní pojištění platit sami a poté mají i oni nárok na dočasnou pracovní neschopnost.

Jak se nemocenská počítá? První 2 týdny dostanete 60 % své průměrné denní mzdy. Proplácí se jen všední dny a svátky, víkendy nikoliv. Tyto peníze dostáváte od svého zaměstnavatele.

Po 14 dnech nemoci Vám je náhrada mzdy vyplácena státem ze zdravotního pojištění. Výše nemocenské je spočtena z denního vyměřovacího základu, tím se myslí průměrný čistý denní příjem.

Jak se počítají procenta určující výši nemocenské vyplácené od státu?

  • 60 % denního vyměřovacího základu do 30 dnů dočasné pracovní neschopnosti
  • 66 % denního vyměřovacího základu do 60 dnů dočasné pracovní neschopnosti
  • 72 % denního vyměřovacího základu do 380 dnů dočasné pracovní neschopnosti
Nemoc - lékař - neschopenka - kontrola.

Tiskopis Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti vystavuje náš ošetřující lékař.

Lékař nám vystaví Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, které má 5 propisovacích listů. My si sebou odnášíme pouze 3 části:

  • II. díl, Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (se žlutým pruhem): tento list bude mít nemocný po celou dobu nemoci u sebe a po ukončení pracovní neschopnosti ho odevzdáváme našemu ošetřujícímu lékaři
  • III. díl, Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (s modrým pruhem): tento list nemocný předá svému zaměstnavateli
  • IV. díl, Žádost o nemocenské (s růžovým pruhem): tento list využije nemocný, pokud je v pracovní neschopnosti déle jak 14 dní, odevzdává se také zaměstnavateli

Neschopenka vycházky

U déle trvající nemoci může lékař nemocnému naordinovat tzv. vycházky, kdy nemocný může v určité hodiny každý den vycházet ven, na procházku, oběhat si nějaké pochůzky nebo jen jít na čerstvý vzduch. Pokud jste nemocný s horečkami, angínou, chřipkou a dalšími nemocemi, které vyžadují klid a separaci od ostatních lidí, které bychom mohli nakazit, vycházky nám lékař neudělí. Většinou se jedná o nemoci jako např. : psychické problémy, problémy se zády, zlomeniny, trombóza a neschopenka, syndrom vyhoření neschopenka, zánět spojivek neschopenka, pásový opar neschopenka, aj. V tyto a další případy Vám může lékař naordinovat vycházky. Nesmíte být nakažlivý nebo vycházky nesmí ještě více ohrožovat Váš zdravotní stav.

V jakém rozsahu nám mohou být vycházky určené? Vycházky mohou být maximálně 6 hodin v časovém rozmezí od 7:00 do 19:00 denně. Obvykle se tyto vycházky udělují v čase 9:00 - 12:00 a pak od 15:00 do 18:00. Pokud ale například ráno odvádíte děti do školky/školy a potřebujete odejít dříve, lékař Vám vycházky upraví podle Vašich potřeb. Vše je o domluvě.

Neschopenka kontrola

Vy jste povinni být během Vaší pracovní neschopnosti vždy k zastižení na adrese, kterou jste uvedli svému lékaři. Pokud máte vycházky, můžete v tento čas adresu opustit. Pokud vycházky nemáte, musíte být neustále na této adrese. Všechny Vaše potřeby z venku bude muset vyřídit Vaše rodina nebo přátelé.

Může k Vám přijít kontrola, aby bylo ověřeno, že dodržujete pravidla o nemocenské. Prvních 14 dní Vás může přijít zkontrolovat Váš zaměstnavatel (kontrola prvních 14 dní), poté ČSSZ.

Pokud by Vás doma nikdo nezastihl, můžete být penalizování a v tom nejhorším případě Vás může čekat i výpověď ze zaměstnání.

Zrušení tzv. karenční doby

Letos v červenci 2019 došlo ke zrušení tzv. karenční doby. Co to znamená? Jedná se o obnovu a navrácení do zákoníku práce proplácení prvních 3 dní nemocenské. Od 1.7.2019 jsou opětovně propláceny i první 3 dny nemocenské a to ve výši 60 % Vašeho průměrného denního výdělku.

Tato novela zákona byla velice vítána.

Původní karenční doba sloužila k tomu, aby lidé nezneužívali nemocenské, aby si například prodloužili víkendy nebo jen zůstali doma alespoň za 60 % své mzdy. Na druhou stranu na tom strádali doopravdy nemocní lidé, které čekalo delší léčení. Tito lidé neměli první 3 dny nemocenské zaplacené a tím přicházeli o nemalé peníze.

Zavedení karenční doby ale nijak výrazně nepřispělo k tomu, aby kleslo procento krátkodobých nemocí, proto se stát rozhodl pro její zrušení.

Elektronická neschopenka

Od 1.1.2020 nás čeká velká změna v dočasné pracovní neschopnosti. Od ledna 2020 začne fungovat tzv. elektronická neschopenka, zkráceně eNeschopenka. O co se jedná?

Nejvýraznější změnou je zrušení listinných tiskopisů, které budou nahrazeny elektronickou neschopenkou. Odpadne nám tím odesílání tiskopisů o dočasné pracovní neschopnosti poštou našemu zaměstnavateli a tím i riziko nedoručení. Zároveň se tím celý proces urychlí. Celý proces bude probíhat tedy elektronicky.

Doufáme, že jsme zodpověděli všechny nejasnosti ohledně neschopenek a nemocenské. Pokud na nemocenskou nastoupíte, je potřeba dodržovat určité postupy a pravidla. Platíme si zdravotní pojištění, nemějme strach čerpat jeho výhody.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo