Neschopenka 2019 | Jak získat bez problémů? | VímVíc.cz

Neschopenka 2019 | Jak získat bez problémů?

19. 09. 2019

Začíná nám podzim a to značí jediné: vyšší riziko onemocnění, nachlazení a jiných zdravotních komplikací. Můžeme očekávat vlny chřipkových epidemií, střevních a dalších viróz a velmi často se nám může stát, že budeme muset navštívit našeho obvodního lékaře, kterému nezbude nic jiného, než nám vypsat tzv. neschopenku. Nebo budeme jen v takovém stavu, že doopravdy nebudeme schopní jít do našeho zaměstnání.

Tento článek je staršího data, necháme ho zde pro případné porovnání změn podmínek nemocenské, neschopenky atd. Aktuální článek na téma nemocenská 2022 je k nalezení na následujícím odkazu.

Nemoc - neschopenka - nachlazení.

Neschopenka 2019

Krátkodobá onemocnění a nachlazení

Pokud jste zaměstnanec na plný úvazek a onemocníte, musíte řešit plno komplikací, které sebou nemoc přináší. Největší z nich jsou určitě finance, proto se nemocenské a neschopence snažíme co nejvíce vyhnout.

Velké množství lidí řeší krátkodobá onemocnění za pomoci své dovolené. Mnoho z nás ale nemá tolik dní dovolené, abychom si ji mohli vyčerpat na nemoc.

Další možností jsou tzv. sick days. Sick days jsou zaměstnanecké benefity, které nenabízí ale všechny firmy. O jaký benefit se jedná? Zaměstnavatel většinou dá zaměstnanci k dispozici 3 - 5 dní ročně, které zaměstnanec může využít v případě nemoci, nachlazení a zůstat doma. Tento benefit je upravený pracovní smlouvou. V případě využití sick days je největší výhodou fakt, že po dobu těchto dní jste placeni úplně stejnou částkou jako byste byli na pracovišti. Mezi zaměstnanci je to jeden z nejoblíbenějších firemních benefitů.

Někteří zaměstnavatelé jsou stále otevřenější práci z domu, tzv. home office režimu. Pokud Vám zaměstnavatel tuto možnost umožňuje a Vy jste ve stavu, že zvládnete Vaši práci oddělat, může být řešením zůstat doma, nemuset se nikam přesouvat a v momentě, kdy práci dokončíte, můžete odpočívat a léčit se.

Posledním a tím nejhorším způsobem, jak řešit nemoc nebo nachlazení s ohledem na naše zaměstnání, je jít v tomto stavu na pracoviště a pracovat. To, že to pro Vás není vhodné, poznáte nejlépe Vy samotní, protože Vám doopravdy nebude dobře a stejně budete jen odpočítávat minuty do konce pracovní doby. Nutno ale říci, že toto počínání si je velmi neohleduplné vůči Vašim kolegům a dalším lidem, kteří na pracovišti jsou spolu s Vámi. Pokud půjdete nemocní do práce, můžete nakazit ostatní lidi, se kterými přijdete do styku a to je doopravdy neomluvitelné a velmi sobecké.

Jakými způsoby řeší zaměstnanci krátkodobá onemocnění?

  1. dovolená
  2. sick days
  3. home office
  4. s nemocí do práce
Nemoc - neschopenka - nachlazení.

Tato řešení výše zmíněná jsou vhodná pro krátkodobé nemoci a nachlazení. Pokud ale onemocníte na delší dobu (více jak 5 dní), těžko to budete moct řešit těmito krizovými plány. V případě vážnější, dlouhodobější nemoci budete muset navštívit Vašeho lékaře a nechat si vystavit potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, tzv. neschopenku.

Neschopenka jak postupovat

O vzniku dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje náš obvodní lékař, který vystaví Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Nemocný zaměstnanec musí svému zaměstnavateli neprodleně předat, nejčastěji posíláme poštou, Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, díky tomuto dokumentu nám zaměstnavatel vyplácí prvních 14 dní náhradu mzdy.

V případě, že je dočasná pracovní neschopnost delší jak 14 dnů, musí zaměstnanec svému zaměstnavateli také předat Žádost o nemocenské. Zaměstnavatel tuto žádost předá příslušné OSSZ.

Neschopenka lístek na peníze

Abychom měli nárok na příspěvek při dočasné pracovní neschopnosti, musíme být účastníkem systému zdravotního pojištění a mít toto pojištění zaplacené. Zaměstnanci, za které toto pojištění platí zaměstnavatel, nemusí nic dalšího řešit. Naopak OSVČ a další podnikatelé si musí zdravotní pojištění platit sami a poté mají i oni nárok na dočasnou pracovní neschopnost.

Jak se nemocenská počítá? První 2 týdny dostanete 60 % své průměrné denní mzdy. Proplácí se jen všední dny a svátky, víkendy nikoliv. Tyto peníze dostáváte od svého zaměstnavatele.

Po 14 dnech nemoci Vám je náhrada mzdy vyplácena státem ze zdravotního pojištění. Výše nemocenské je spočtena z denního vyměřovacího základu, tím se myslí průměrný čistý denní příjem.

Jak na výpočet procent? Výpočet procent zde určuje výši nemocenské vyplácené od státu.

  • 60 % denního vyměřovacího základu do 30 dnů dočasné pracovní neschopnosti
  • 66 % denního vyměřovacího základu do 60 dnů dočasné pracovní neschopnosti
  • 72 % denního vyměřovacího základu do 380 dnů dočasné pracovní neschopnosti
Nemoc - lékař - neschopenka - kontrola.

Tiskopis Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti vystavuje náš ošetřující lékař.

Lékař nám vystaví Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, které má 5 propisovacích listů. My si sebou odnášíme pouze 3 části:

  • II. díl, Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (se žlutým pruhem): tento list bude mít nemocný po celou dobu nemoci u sebe a po ukončení pracovní neschopnosti ho odevzdáváme našemu ošetřujícímu lékaři
  • III. díl, Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (s modrým pruhem): tento list nemocný předá svému zaměstnavateli
  • IV. díl, Žádost o nemocenské (s růžovým pruhem): tento list využije nemocný, pokud je v pracovní neschopnosti déle jak 14 dní, odevzdává se také zaměstnavateli

Neschopenka vycházky

U déle trvající nemoci může lékař nemocnému naordinovat tzv. vycházky, kdy nemocný může v určité hodiny každý den vycházet ven, na procházku, oběhat si nějaké pochůzky nebo jen jít na čerstvý vzduch. Pokud jste nemocný s horečkami, angínou, chřipkou a dalšími nemocemi, které vyžadují klid a separaci od ostatních lidí, které bychom mohli nakazit, vycházky nám lékař neudělí. Většinou se jedná o nemoci jako např. : psychické problémy, problémy se zády, zlomeniny, trombóza a neschopenka, syndrom vyhoření neschopenka, zánět spojivek neschopenka, pásový opar neschopenka, aj. V tyto a další případy Vám může lékař naordinovat vycházky. Nesmíte být nakažlivý nebo vycházky nesmí ještě více ohrožovat Váš zdravotní stav.

V jakém rozsahu nám mohou být vycházky určené? Vycházky mohou být maximálně 6 hodin v časovém rozmezí od 7:00 do 19:00 denně. Obvykle se tyto vycházky udělují v čase 9:00 - 12:00 a pak od 15:00 do 18:00. Pokud ale například ráno odvádíte děti do školky/školy a potřebujete odejít dříve, lékař Vám vycházky upraví podle Vašich potřeb. Vše je o domluvě.

Neschopenka kontrola

Vy jste povinni být během Vaší pracovní neschopnosti vždy k zastižení na adrese, kterou jste uvedli svému lékaři. Pokud máte vycházky, můžete v tento čas adresu opustit. Pokud vycházky nemáte, musíte být neustále na této adrese. Všechny Vaše potřeby z venku bude muset vyřídit Vaše rodina nebo přátelé.

Může k Vám přijít kontrola, aby bylo ověřeno, že dodržujete pravidla o nemocenské. Prvních 14 dní Vás může přijít zkontrolovat Váš zaměstnavatel (kontrola prvních 14 dní), poté ČSSZ.

Pokud by Vás doma nikdo nezastihl, můžete být penalizování a v tom nejhorším případě Vás může čekat i výpověď ze zaměstnání.

Zrušení tzv. karenční doby

Letos v červenci 2019 došlo ke zrušení tzv. karenční doby. Co to znamená? Jedná se o obnovu a navrácení do zákoníku práce proplácení prvních 3 dní nemocenské. Od 1.7.2019 jsou opětovně propláceny i první 3 dny nemocenské a to ve výši 60 % Vašeho průměrného denního výdělku.

Tato novela zákona byla velice vítána.

Původní karenční doba sloužila k tomu, aby lidé nezneužívali nemocenské, aby si například prodloužili víkendy nebo jen zůstali doma alespoň za 60 % své mzdy. Na druhou stranu na tom strádali doopravdy nemocní lidé, které čekalo delší léčení. Tito lidé neměli první 3 dny nemocenské zaplacené a tím přicházeli o nemalé peníze.

Zavedení karenční doby ale nijak výrazně nepřispělo k tomu, aby kleslo procento krátkodobých nemocí, proto se stát rozhodl pro její zrušení.

Elektronická neschopenka

Od 1.1.2020 nás čeká velká změna v dočasné pracovní neschopnosti. Od ledna 2020 začne fungovat tzv. elektronická neschopenka, zkráceně eNeschopenka. O co se jedná?

Nejvýraznější změnou je zrušení listinných tiskopisů, které budou nahrazeny elektronickou neschopenkou. Odpadne nám tím odesílání tiskopisů o dočasné pracovní neschopnosti poštou našemu zaměstnavateli a tím i riziko nedoručení. Zároveň se tím celý proces urychlí. Celý proces bude probíhat tedy elektronicky.

Doufáme, že jsme zodpověděli všechny nejasnosti ohledně neschopenek a nemocenské. Pokud na nemocenskou nastoupíte, je potřeba dodržovat určité postupy a pravidla. Platíme si zdravotní pojištění, nemějme strach čerpat jeho výhody.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo