Pracovní neschopenka a nemocenská 2020 | VímVíc.cz

Pracovní neschopenka a nemocenská 2020

05. 12. 2019

Jaké novely zákona nás v roce 2020 čekají v oblasti neschopenek a nemocenských? Jsou tu věci, na které je dobré si dát opět pozor podobně jako u rodičovského příspěveku 2020. V dnešním článku se podíváme na informace o pracovní neschopence a nemocenské v příštím roce. Jak funguje pracovní neschopnost v České republice? Jakým způsobem můžeme získat neschopenku? Jaká pravidla bude mít nemocenská v roce 2020? Čeká nás také novinka v podobě e-neschopenky. Všechny tyto informace naleznete níže a nic Vás v novém roce nezaskočí.

Jak na neschopenku 2020, nemocenská 2020, změny v roce 2020

Dávky nemocenského pojištění

V České republice máme 6 dávek nemocenského pojištění:

Všechny tyto dávky jsou vypláceny ČSSZ, která má na starosti vyplácení důchodů a dávek. Tyto dávky jsou vypláceny těm, kteří si poctivě platí zdravotní a sociální pojištění. Nemocenské pojištění se vztahuje na vyplácení nemocenské, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného, mateřské, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Naopak sociální pojištění se vztahuje na vyplácení státních důchodů.

Jak na neschopenku 2020, nemocenská 2020, změny v roce 2020

Nemocenská 2020

Nemocenská je vyplácena Českou správou sociálního zabezpečení (dále ČSSZ) a jejím účelem je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany (neboli plátce nemocenského pojištění), kteří se kvůli nemoci ocitnou v dočasné pracovní neschopnosti, tudíž nemohou vykonávat svou práci a přijdou dočasně o svou mzdu. Nemocenská slouží jako náhrada Vašeho pravidelného výdělku.

Účast na nemocenském pojištění je v České republice povinná. Za každého zaměstnance odvádí nemocenské pojištění jeho zaměstnavatel. OSVČ si platí nemocenské pojištění sami, dobrovolně.

Od kdy je vyplácena nemocenská?

Nutno říci, že nemocenská Vám bude vyplácena jen v případě, že budete nemocní déle jak 14 dní. Prvních 14 dní Vám zaměstnavatel vyplácí tzv. náhradu mzdy. Možná jste dříve byli zvyklí, že Vám první 3 dny nemoci nebyla náhrada mzdy vyplácena, jednalo se o tzv. karenční dobu. Nyní už Vám je náhrada vyplácena od prvního dne, karenční doba byla zrušena, 1. července 2019.

Podání žádosti

O vzniku dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař, a to vystavením Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (tzv. neschopenky) na základě lékařské prohlídky. Toto Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti musíte poté doručit Vašemu zaměstnavateli, osobně nebo poštou.

V případě, že dočasná pracovní neschopnost je delší než 14 dnů, předá zaměstnanec svému zaměstnavateli také Žádost o nemocenské. Zaměstnavatel tuto žádost poté předá příslušné OSSZ.

Tento úkon je pro nemocného zaměstnance poměrně velkou komplikací, kdy musí od lékaře jít na nejbližší pobočku České pošty a odeslat určené části neschopenky zaměstnavateli nebo je může zaměstnavateli donést osobně. Obě varianty nejsou ale s ohledem na zdravotní stav zaměstnance vhodné.

Výpočet a výše dávky

Výše nemocenské se počítá z tzv. denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ je, jednoduše řečeno, denní průměrný příjem za posledních 12 měsíců. Vždy je proveden výpočet procent z vyměřovacího základu, které dostanete podle tabulek ČSSZ.

  • Do 30. dne nemocenské: 60 % denního vyměřovacího základu
  • 31. - 60. den nemocenské: 66 % denního vyměřovacího základu
  • Od 61. dne nemocenské: 72 % denního vyměřovacího základu

Výše nemocenské se tedy odvíjí od Vašeho průměrného měsíčního příjmu, čím vyšší příjem máte, tím vyšší bude Vaše nemocenská.

Nemocenská se zpravidla poskytuje do 380 kalendářních dnů (tzv. podpůrčí doba) ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

Povinnosti nemocného

V okamžiku, kdy nastoupíte na nemocenskou, jste povinni dodržovat určitá pravidla, v případě jejich nedodržení Vám hrozí zánik nároku na nemocenskou, ztráta zaměstnání a případně i další peněžní sankce.

Nemocní jsou povinni dodržovat léčebný režim a řídit se dalšími pokyny příslušného lékaře. Nemocný se musí zdržovat na platné adrese, kterou sdělil ošetřujícímu lékaři, a která je zaznamenána na neschopence. Pokud ošetřující lékař povolí vycházky (může nejvýše v celkovém rozsahu maximálně 6 hodin denně, v rozmezí od 7 hodin do 19 hodin), je potřeba dodržovat konkrétní lékařem stanovený časový úsek.

Kdykoliv během Vaší pracovní neschopnosti k Vám může dorazit kontrola, která ověřuje, zda se doopravdy vyskytujete na uvedené adrese. Musíte mít řádně označený zvonek nebo průchozí přístup až k vchodovým dveřím, aby se k Vám měla kontrola jak dostat. Pokud byste například chtěli adresu změnit a přesunout se k rodičům, přátelům nebo na chalupu, je potřeba tuto skutečnost oznámit Vašemu lékaři, který změnu adresy zaeviduje do lékařské dokumentace.

Neschopenka 2020, nemocenská 2020, jaké změny nás čekají

Pracovní neschopenka 2020

Průběh celé Vaší pracovní neschopnosti je mapován na tzv. neschopence. Jak jsme již řekli, nárok na dávku se uplatní tiskopisem Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Jak takové Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti vypadá?

Tiskopis Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti má 5 dílů:

  • I. díl - Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (tzv. lístek na peníze)
  • II. díl - Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (se žlutým pruhem)
  • III. díl - Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (s modrým pruhem)
  • IV. díl - Žádost o nemocenské (s růžovým pruhem)
  • V. díl - Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli (s růžovým pruhem)

I. díl je vystavován nemocnému, pokud nemoc trvá déle jak 14 dní. Nemocný musí poté tento lístek neprodleně předat svému zaměstnavateli. Jedná se o tzv. lístek na peníze. II. díl neschopenky se žlutým pruhem slouží jako průkaz práce neschopného pojištěnce. Tento průkaz u sebe bude mít nemocný po celou dobu nemoci. Po skončení pracovní neschopnosti, odevzdáte lístek svému ošetřujícímu lékaři. III. díl neschopenky s modrým pruhem předáváte svému zaměstnavateli za prvních 14 dní nemoci. IV. díl neschopenky s růžovým pruhem slouží k uplatnění nároku na nemocenské dávky v případě nemoci delší než 14 dní. V. díl neboli Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti obdržíte od svého ošetřujícího lékaře po ukončení nemoci. Tiskopis musíte neprodleně předat svému zaměstnavateli.

eNeschopenka 2020

Od 1.1.2020 nás čeká obrovská úleva od nekonečného a tolik únavného papírování. ČSSZ zahájí provoz tzv. eNeschopenky, která spojí 3 hlavní účastníky celého procesu (lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ). Elektronické zpracování neschopenky zjednoduší celý proces předávání informací mezi lékařem, zaměstnavatelem a ČSSZ.

Papírové, tiskopisné neschopenky tedy od 1.1.2020 končí. Lékař Vám vystaví pouze Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce, kterým se budete prokazovat po celou dobu nemoci. Další informace si mezi sebou budou předávat lékař, Váš zaměstnavatel a ČSSZ až do ukončení Vaší pracovní neschopnosti.

E-neschopenky budou i obrovskou úlevou pro nemocné zaměstnance, kteří už nebudou muset dopravovat části neschopenky svému zaměstnavateli, ale tento proces proběhne na přímo mezi lékařem a zaměstnavatel. Vše bude probíhat elektronicky.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo