Zdravotní pojištění: Jak si ho platit sám? | VímVíc.cz

Zdravotní pojištění: Jak si ho platit sám?

12. 03. 2018

Zdravotní pojištění musí být zaplaceno vždy a je jedno, zda jste bez práce nebo student. Každý člověk si zdravotní pojištění platit musí, a to bez výjimky. Jak tedy funguje placení zdravotního pojištění v nezaměstnanosti? Odpověď naleznete v našem článku.

Zdravotní pojištění: Jak si ho platit sám?

Sociální a zdravotní pojištění za vás platí zaměstnavatel. Studentům nebo maminkám na mateřské dovolené platí zdravotní pojištění stát. Pokud jste ale bez práce, nepodnikáte na živnostenský list a ani za vás neodvádí potřebnou částku na zdravotní pojištění stát, musíte si ho zaplatit sami. Pokud se do takové situace dostanete, stáváte se tzv. osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Co tedy dělat když nemáte práci?

Pokud nejste zaměstnáni, nepodnikáte a pojistné za vás neplatí stát, musíte si placení zdravotního pojištění zajistit sami jako osoba bez zdanitelných příjmů. V první řadě musíte tuto skutečnost nahlásit na vaši zdravotní pojišťovnu. Doporučujeme nahlásit takovou událost co nejdříve, ze zákona na to platí 8denní lhůta. Pokud byste tuto lhůtu prošvihli, hrozí vám pokuta až 10 000 Kč.

Fakt, že jste se stali OBZP musíte své zdravotní pojišťovně nahlásit nejpozději do 8 dnů.

Za každý měsíc, kdy jste OBZP, musíte zaplatit zálohu za zdravotní pojištění. Ta se odvíjí od minimální mzdy. Částka za zdravotní pojištění 2018 je nastavena na 1 647 Kč. Konkrétně se vždy jedná o 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je právě již zmíněná minimální mzda. Záloha musí na účet pojišťovny dorazit nejpozději osmý den v měsíci.

Výjimky, které je dobré vědět

Pamatujte si, že kdybyste byť jen jeden den v měsíci podnikali nebo byli zaměstnáni, nemůžete se stát osobou bez zdanitelných příjmů. Pokud byste tedy v praxi například 1. dubna byli zaměstnáni a po zbytek měsíce již ne, placení zdravotního pojištění má na starosti v tomto případě váš zaměstnavatel a vy nemusíte nic řešit.

Pokud budete jen část měsíce zaměstnaní či za vás bude pojistné platit stát, nemůžete být veden jako OBZP.

Pokud jste bez práce, vyplatí se přihlášení na úřad práce online. Tam za vás totiž zdravotní pojištění bude opět hradit stát a vy máte na chvíli od těchto starostí pokoj. Tato výhoda, ale zaniká ve chvíli, kdy vám skončí evidence na úřadu práce.

Jaký rozsah zdravotní péče je určen pro OBZP?

Ačkoliv z hrubé mzdy zaměstnanců je vždy odváděna i mnohonásobně vyšší záloha na zdravotní a sociální pojištění, než ve chvíli, kdy si ho platíte sami, stejně máte nárok na totožnou zdravotní péči. Nemusíte se tedy bát, že jako OBZP budete o něco ochuzen nebo si nějaké lékařské zákroky nebudete moci v této chvíli dovolit.

Zdravotní pojištění? Nezapomeňte změny hlásit včas

Pokud se stanete osobou bez zdanitelných příjmů, ale nepřihlásíte se včas, hrozí vám pokuta, jak bylo zmíněno výše. Samozřejmě pokud se zapomenete přihlásit, ale pojistné zaplatíte, je to menší malér, než kdybyste se ani nepřihlásili, ani nezaplatili.

Problém ale nastává také ve chvíli, kdy se přihlásíte, ale neplatíte. Pojišťovna po vás bude platbu vymáhat a vám bude za každý den prodlení naskakovat penále ve výši 0,05 %.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo