Daňový poradce: Kdy využít služeb a jaké jsou výhody? | VímVíc.cz

Daňový poradce: Kdy využít jeho služeb a jaké jsou jeho výhody?

11. 06. 2019

Služby daňových poradců si lidé automaticky spojí s nadnárodními korporacemi, nebo většími firmami. V posledních letech ale začíná využívat služeb daňových poradců i čím dál více drobných podnikatelů. A pozdní termín odevzdání daňového přiznání není jedinou výhodou, kterou nám daňový poradci mohou nabídnout.

Daňový poradce: Kdy využít jeho služeb a jaké jsou jeho výhody?

Pokud využijete služeb daňového poradce, můžete si oddechnout z několika důvodů. Nejen, že se Vám lhůta pro odevzdání daňového přiznání prodlužuje, ale tím pádem máte čas si ještě o něco déle šetřit, protože daně také platíte později. Navíc je daňové přiznání nejen v Čechách čím dál složitější. Pokud neuplatňujete pro výpočet daně výdajové paušály, jedná se o komplikovanější matematiku, do které ještě musíte zahrnout veškeré slevy, výjimky a odpočty. Kdy se nám tedy daňový poradce vyplatí?

Kdo je daňový poradce a proč musí mít zkoušky?

Na úvod bychom si měli říct, kdo to vlastně daňový poradce je a co z něj činí experta přes daně. Především je to člověk, který má ukončené vysokoškolské vzdělání (stačí bakalářský titul). Dále musí být trestně bezúhonný a musí mít plnou způsobilost k právním úkonům. Pokud splňuje veškeré výše uvedené požadavky, může být připuštěn ke zkouškám na daňového poradce.

Zkoušky jsou koncipovány Komorou daňových poradců, kam budete zapsáni, pokud se Vám podaří zkoušky složit. Znalosti jsou jedním z předpokladů k výkonu této práce, ale klíčová je i důvěra mezi klientem a daňovým poradcem. Vzájemné sympatie se sice nedají moc ovlivnit, ale způsob komunikace je jednou z nejdůležitějších kvalit.

Daňovému poradci se svěřujete s poměrně intimními skutečnostmi z vašeho pracovního života, a tak je důvěra v tomto vztahu velice důležitá. Byť je daňový poradce vázán ze zákona mlčenlivostí, jeho vystupování by Vás mělo přesvědčit o tom, že jste ve správných rukách.

A jak samotné zkoušky vypadají a jak jsou koncipované?

Jedná se o dvě písemné a finální ústní zkoušku, ke které můžete přistoupit až poté, co splníte obě písemné části. Vzhledem k náročnosti celých zkoušek, se uchazeči připravují postupně na jednotlivé části a i tak se ne všem povede složit zkoušku na první pokus. Byť Vám stačí 50% úspěšnost, náročnost zkoušek je opravdu vysoká

Když se Vám už ale podaří jednu zkoušku složit, máte na celý proces dva roky. Do této doby musíte splnit zbývající části, jinak Vám splněná zkouška propadne a vy musíte začít od začátku.

Jaké jsou výhody využití služeb daňového poradce?

Jak již bylo zmíněno, veliká výhoda daňových poradců tkví v tom, že se Vám posune termín odevzdání daňového přiznání o 3 měsíce. S tím se pojí i pozdější placení daní. Takže už jen tato skutečnost nemálo podnikatelům stačí, pokud nestíhají.

Tím ale výhody nekončí. Pokud podnikáte ve více oblastech, nebo ve složitějších oborech jako je stavebnictví, nebo částečně pracujete i v zahraničí a Vaše finanční transakce nabírají na složitosti, vyplatí se využít služeb daňového poradce.

S čím nám tedy daňový poradce pomůže?

Hlavní náplní této práce je co nejlépe a nejefektivněji vyplnit daňové přiznání. Zákony nejen o daních z příjmu se neustále mění a daňový poradce tak neustále studuje a seznamuje se s novinkami v tomto oboru.

To znamená, že daňový poradce by Vám měl poskytnout nejen cenné rady, ale také co nejlépe uplatnit všechny slevy a odpočty, abyste na placení daní zbytečně neprodělali. A především by měl minimalizovat riziko, že daňové přiznání vyplníte špatně a nebude Vás tak čekat pokus číslo dvě nebo případné placení pokut.

A jak vybrat toho správného?

Je asi jasné, že jiné služby využívá menší podnikatel a větší firma. Menší podnikatelé si kolikrát najímají jednoho člověka, který je schopen splnit více úkonů. Není tedy neobvyklé, že daňový poradce se zároveň může starat i o účetnictví.

Mimo to menší podnikatelé nepotřebují daňového poradce, který má znalosti několika jazyků, je odborník na dvojí zdanění a jeho hodinová sazba se pohybuje v řádech několika tisíců korun. Takové znalosti musí mít daňový poradce, který zpracovává daňové přiznání velikým firmám a nadnárodním korporacím.

Jako ve všech jiných oborech, i zde se v rámci daní lidé profilují. Někdo se specializuje na menší podniky, někdo naopak na korporátní daně. Je tedy důležité si říct, co od daňového poradce očekáváme a kolik jsme za něj schopni utratit. Kompletní seznam všech daňových poradců v České republice najdete na stránce Komory daňových poradců.

A co když se daňový poradce splete a vy budete mít špatně vyplněné daňové přiznání?

I daňový poradce je jen člověk, takže i on může udělat chybu. V případě, že Vám daňový poradce například špatně vypočítá finální částku, sankce jdou primárně za Vámi. Vy jako poplatník jste povinen sankce zaplatit. Nemusíte se ale bát, že byste na chybu daňového poradce doplatili.

Každý daňový poradce je ze zákona pojištěn, takže pokud na základě jeho jednání došlo k pochybení, měl by s klientem spolupracovat a sankce uhradit.

A na co si dát ještě pozor?

Vaší povinností je finanční úřad upozornit na to, že Vaše daňové přiznání bude zpracovávat daňový poradce. Do konce března jej musíte na finanční úřad doručit plnou moc se jménem Vašeho daňového poradce, který za Vás bude s finančním úřadem jednat.

Dále musíte svému daňovému poradci doručit všechny potřebné dokumenty, aby byl schopen vypracovat daňové přiznání správně a včas.

Na co si ovšem musíte dát pozor, je to, že daně za Vás daňový poradce nezaplatí. To znamená, že byť Vás daňový poradce musí upozornit na to, že je třeba daně zaplatit a vysvětlí Vám všechny náležitosti s tím spojené, platbu musíte provést Vy. Pokud tak neučiníte, není to chyba daňového poradce a vy si musíte sankce za případné prodlení zaplatit sami.

Daně se počítají jako uhrazené v den, kdy je finanční úřad obdrží. Takže pokud posíláte daně na účet finanční úřadu, jako uhrazené se počítají až v den, kdy je finanční úřad na svém účtu zaznamená.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Personalistika a HR