Jak a do kdy podat daňové přiznání 2020? | VímVíc.cz

Jak a do kdy podat daňové přiznání 2020?

05. 02. 2021

Jako každý rok musí všichni zaměstnanci, všichni lidé, kteří mají nějaké příjmy ze závislé činnosti, podat daňové přiznání za rok 2020. Jsou zaměstnanci, kteří tuto záležitost nemusí řešit, protože daňové přiznání za ně podává zaměstnavatel, oni ho jen podepíší. Vždy je potřeba si ověřit, zda zaměstnavatel daňové přiznání podal. Poté jsou zaměstnanci, kteří chtějí mít daňové přiznání pod svým dohledem nebo existují situace, kdy si zaměstnanec musí podat daňové přiznání sám, například pokud má více příjmů. V tomto případě je doopravdy důležité si hlídat termíny. Rozhodně by ale měl mít každý zaměstnanec o daních, daňovém přiznání a svých příjmech přehled. Povinnost k dani z příjmu fyzických osob se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jak na daňové přiznání 2020? Je možné podat elektronické daňové přiznání či daňové přiznání online? Kde mohou zaměstnanci nalézt daňové přiznání formulář? Jak funguje daňové přiznání OSVČ?

Jak na daňové přiznání?

Daňové přiznání 2020

Do kdy je nutné podat daňové přiznání 2020? Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává, za normálních okolností, nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V roce 2021 je tedy nutné daňové přiznání 2020 podat do 1. 4. 2021. V letošním roce, s přihlédnutím ke koronavirové krizi, která stále pokračuje, se Finanční správa rozhodla lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2020 prodloužit:

 • v roce 2021 se zavádí delší lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky – 4 měsíce (1. 5. 2021),
 • i nadále platí lhůta 6 měsíců, pokud za zaměstnance podává daňové přiznání daňový poradce či advokát (1. 7. 2021),
 • daňový poradce či advokát může využít původní lhůty 3 měsíců a podat daňové přiznání 2020 do 1. 4. 2021.

Kdo je povinen podat daňové přiznání? Daňové přiznání je povinen podat každý zaměstnanec, který provozuje závislou činnost a jeho příjmy přesáhly 15 000 Kč. Jedná se o příjmy od jednoho či více zaměstnavatelů. V okamžiku, kdy má zaměstnanec více příjmů, musí si daňové přiznání podat sám. Podat daňové přiznání musí také studenti, penzisti, živnostníci, podnikatelé či fyzické osoby nebo právnické osoby. Všichni, kdo se řadí do těchto kategorií musí daňové přiznání podat. Správa daní je v kompetenci Finanční správy, která je tvořena jednotlivými finančními úřady a hlavním finančním úřadem v Praze.

Je doopravdy nezbytné, aby si každý zaměstnanec nebo člověk, který vydělává nad 15 000 Kč, pohlídal termíny a daňové přiznání včas. V případě, že by bylo daňové přiznání podáno pozdě nebo vůbec, hrozí velké pokuty a penále. V současné době usnadňuje podání elektronické daňové přiznání, kdy je možné podat daňové přiznání online.

Jak vyplnit daňové přiznání formulář?

Daňové přiznání 2020 je uzpůsobeno složité koronavirové situaci. Termíny byly prodlouženy a daňové přiznání formulář co nejvíce usnadněno, aby došlo k zamezení kontaktů mezi zaměstnanci a návštěvníky úřadu. Úřední hodiny jsou výrazně omezeny a úředníci se snaží, aby se na úřadech netvořily fronty. Z tohoto důvodu je možné podat elektronické daňové přiznání online. Daňové přiznání formulář se nachází na webových stránkách Finanční správy nebo Daňového portálu. Existují také webové stránky daňových poradců, kteří za kohokoliv mohou daňové přiznání podat nebo pomoct s jeho vyplněním.

Daňové přiznání je možné podat také osobně na finančním úřadu nebo poštou na adresu finančního úřadu. Na podatelně je možné si nechat vystavit potvrzení o podání daňového přiznání a poštou je nutné posílat vždy doporučeně, aby byl doklad, který dokazuje, že bylo daňové přiznání podáno. Důležité je daňové přiznání odevzdat v termínu, po termínu by hrozily pokuty a nepříjemnosti s Finanční správou. S ohledem na to, že byly termíny nyní výrazně prodlouženy, by měl každý stihnout své daňové přiznání podat. Existují tyto způsoby, jak podat daňové přiznání:

 • elektronické daňové přiznání,
 • daňové přiznání online,
 • daňové přiznání poštou,
 • za pomoci daňového poradce,
 • daňové přiznání osobně.

Daňová povinnost

S daňovým přiznáním se pojí také povinnost zaplatit daň, která byla v daňovém přiznání vypočtena, může vzniknout doplatek nebo přeplatek. Všechny údaje o své mzdě vidí zaměstnanec na výplatní pásce. Většinu zaměstnanců zajímá hlavně čistá mzda a už nesledují, jaké odvody z jejich hrubé mzdy odchází. V případě přeplatku je daň zaměstnanci naopak na jeho bankovní účet vrácena. Daň vypočtená v daňovém přiznání je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání. Daňové přiznání online přímo vypočítá, jaká částka bude zaměstnanci vyplacena nebo jakou částku bude muset na daních zaplatit. Daň lze zaplatit těmito 3 způsoby:

 • bezhotovostní platbou prostřednictvím bankovního příkazu nebo internetového bankovnictví,
 • v hotovosti na finančním úřadu,
 • v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A.

Daňové přiznání online

Daňové přiznání online je úlevou pro mnoho zaměstnanců, kteří si musí podat své daňové přiznání sami. Daňové přiznání je možné podat z pohodlí domova. Daňové přiznání online je možné vyplnit za pomoci online formuláře, který poté zpracuje finální podobu daňového přiznání. Daňové přiznání online poté také umožňuje zde daňové přiznání přímo online podat. Výhodou těchto online formulářů je také fakt, že je dokáží vyplnit i naprostí daňoví amatéři. Daňové přiznání online je intuitivní a plátci daně celé podání velmi usnadní. Celý proces zabere přibližně 15 minut a plátce daně zde může daňové přiznání ihned online podat. Některé platformy mají daňové přiznání zpoplatněné, obvykle částkou 189 Kč. To je obvyklá částka za vypracování daňového přiznání. Podání daňového přiznání stojí obvykle v řádech několika stovek korun, většinou okolo 1 000 Kč. Pokud si ale člověk vypracovává a podává daňové přiznání sám, nestojí ho to nic.

Elektronické daňové přiznání online plátce daně provede podáním krok za krokem. Daňové přiznání online plní také další funkci a to tu kontrolní. Pokud plátce daním nerozumí, mohl by mít obavy, že daňové přiznání formulář vyplní chybně. Daňové přiznání online to nedovolí a včas upozorní na chyby a nesrovnalosti. Plátce vyplňuje postupně všechny nezbytné údaje a nakonec si může nechat daňové přiznání zaslat e-mailem nebo jsou také webové portály, které umožňují zde přímo daňové přiznání podat, většinou také za úplatu v řádech několika stovek korun.

Daňové přiznání: slevy na dani

Daňoví poplatníci mohou uplatňovat slevy na dani, o které je poté jejich daň ponížena, tato částka je zaměstnancům poté zaslaná na jejich bankovní účet. Vždy je dobré si zkontrolovat, na jaké všechny slevy na dani má zaměstnanec nárok. Pokud si zaměstnanec není jistý, vždy se může poradit na Finančním úřadě nebo s daňovým poradcem. Jaké slevy na dani mohou daňoví poplatníci uplatnit?

 • Základní sleva na poplatníka,
 • sleva na manžela/ku,
 • sleva na invaliditu,
 • rozšířená sleva na invaliditu,
 • sleva na držitele průkazu ZTP/P,
 • sleva na studenta,
 • sleva za umístění dítěte,
 • sleva na evidenci tržeb.

Dále existuje sleva na dítě, která může být uplatněna jednou ročně v daňovém přiznání nebo je uplatňována každý měsíc a zaměstnanec má o pár stovek korun více každý měsíc spolu se svou výplatou.

Daňové přiznání OSVČ

Pro OSVČ je podání daňového přiznání samozřejmostí. OSVČ jsou každý rok povinni své daňové přiznání za minulé období podat. Právě osoby samostatně výdělečně činné nejčastěji podávají daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Daňovým základem je zde rozdíl mezi příjmy a výdaji. Dále mají také podnikatelé povinnost odevzdat přehledy o příjmech a výdajích České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a své zdravotní pojišťovně.

Daňové přiznání OSVČ musí být podáno nejdéle do 3 měsíců nového daňového období, v letošním roce tedy do 1. 4. 2021.. Daňové přiznání OSVČ podávají vždy sami.

OSVČ a paušální daň jsou novinkou roku 2021. Daňové přiznání OSVČ se v letošním roce dočkalo změny a OSVČ mohou od letošního roku využít tzv. paušální daň a díky ní výrazně ušetřit na daních. K paušální dani se mohly OSVČ přihlásit do poloviny ledna, nyní už to není pro tento rok možné. Výše paušální daně pro rok 2021 je 5 469 Kč měsíčně. OSVČ, které se k paušální dani přihlásily, nemusí nyní platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Personalistika a HR Investice a spoření