Jaké jsou slevy na dani na děti pro rok 2019? | VímVíc.cz

Sleva na dítě: Jak platit nižší daně?

24. 05. 2019

Rodiny s dětmi jsou podporovány různými způsoby. Máme základní sociální dávky, na které má nárok každý rodič. Dalším způsobem, jak stát podporuje rodiny, je daňové zvýhodnění. Zde máte přehled daňového zvýhodnění na rok 2019.

Sleva na dítě: Jak platit nižší daně?

Sleva na dítě: Jak jí využít?

Od roku 2017 nastaly změny v daňovém zvýhodnění. Nově se tyto výhody týkají také podnikatelů, kteří uplatňují daňové paušály.

V roce 2018 se celkové daňové zvýhodnění za rok za první dítě zvedlo o přibližně dva tisíce korun. Letos se tedy žádné změny nedočkáme, a proto zůstávají výsledné částky stejné jako loňský rok.

A o jakých částkách se tedy bavíme?

  1. 1. dítě
  2. Celková částka činí 15 204 korun na první dítě. Měsíčně si mohou zaměstnanci zažádat o slevu 1 267 korun.

  3. 2. dítě
  4. Na druhé dítě je celková sleva 19 404 korun. Měsíčně to znamená slevu 1 617 korun.

  5. 3. a další dítě
  6. Na třetí a každé další dítě činí pro rok 2019 sleva 24 204 korun. Měsíčně tato částka činí 2 017 korun.

Děti se ZTP/P průkazem

Pokud má Vaše dítě nárok na ZTP/P průkaz, celkové částky se zvyšují dvojnásobně. To znamená, že na první dítě je celková sleva 30 408 korun a měsíčně se jedná o částku 2 534 korun. Na druhé dítě je sleva 38 808 korun, měsíčně 3 234 korun. Na třetí dítě je sleva 48 408 korun, měsíčně 4 034 korun.

Pokud máte dítě s průkazem ZTP/P zákon nikde nestanovuje, že musíte uvést postižené dítě podle jeho věku. To znamená, že pokud má Vaše dítě průkazku ZTP/P a narodilo se Vám jako první, nemusíte ho jako první uvádět. Abyste získali co nejvíce peněz, je lepší uvést dítě se ZTP/P průkazem jako poslední.

A kdo má nárok na daňové zvýhodnění na děti?

Na daňové slevy má pochopitelně nárok jen daňový poplatník. Slevu na dítě si tedy může uplatnit pouze daňový poplatník, který žije s nezaopatřeným dítětem ve společné domácnosti a stará se o něj. Většinou tedy slevu uplatňuje jeden z rodičů dítěte. Sleva ale mohou uplatnit například i prarodiče, pokud rodiče nemají dostatečný příjem.

Slevu na dítě si může nechat uplatnit vždy pouze jeden z rodičů.

Kdy a jak tento daňový bonus získáme?

Pokud jste zaměstnanec, necháváte si tyto peníze vyplácet každý měsíc. Pokud Vám daňové přiznání vyřizuje zaměstnavatel, většinou je Vašim úkolem jej podepsat a přiložit potřebné dokumenty. Pokud si chceme nechat uplatnit slevu na dítě, musíme k daňovému přiznání doložit čestné prohlášení, že dítě s námi žije v jedné domácnosti.

Zároveň druhý rodič musí také doložit, že si nenárokuje slevy na dítě, protože jak již bylo řečeno, slevu na dítě si může nechat uplatnit vždy jen jeden z rodičů.

Jak jsme již psali na tyto slevy mají nárok i OSVČ. Musí ale splňovat určité podmínky. Jejich roční příjem musí být vyšší než šestinásobek minimální mzdy. Pro tento rok se tedy bavíme o částce 80 100 korun.

Podnikatelé si vypracovávají daňové přiznání sami, a tak si buď najímají služeb daňových poradců, nebo pokud jsou toho schopni, mohou si jej vypracovat sami. Platí pro ně to samé, co pro zaměstnance a musí doložit společnou domácnost s dítětem a také to, že druhý rodič si slevy na dítě nenárokuje. Na základě daňového přiznání je podnikatelům sleva na dítě vyplácena jednoročně a jednorázově po posouzení finanční úřadu.

Na jaké dítě si můžeme slevy uplatnit?

Jak již bylo řečeno, daňové zvýhodnění můžete uplatnit na každé dítě, které s Vámi žije pod jednou střechou a tedy sdílí domácnost. Automaticky si můžete uplatnit slevu na dítě, dokud nedosáhlo plnoletosti. Pokud ovšem dítě dále studuje a „připravuje se tak na budoucí povolání“, můžeme si slevu nechat uplatnit až do 26. roku věku dítěte. V tomto případě musíme k daňovému přiznání ještě doložit dokument o tom, že Vaše dítě skutečně studuje. Vysokoškoláci tak musejí rodičům dodat potvrzení o studiu.

Potvrzení o studiu se vztahuje i na období prázdnin. Pokud ovšem dítě dokončí studium během roku, může si rodič zažádat o daňové zvýhodnění za každý měsíc, ve kterém dítě bylo ještě student. Takže teoreticky, pokud by dítě skončilo studium k 1. únoru, může si rodič nechat uplatnit daňové zvýhodnění i za únor.

V dnešní době, kdy studenti často zkouší štěstí za hranicemi počítá zákon o daních z příjmu i s touto variantu. Slevu na dani si tedy můžete nechat uplatnit i na dítě na střední nebo vysoké škole, které studuje v zahraničí.

Hlavní slovo má v tomto případě Ministerstvo školství, protože musí doložit, že tato konkrétní škola v zahraničí splňuje určité požadavky a studium v zahraničí je vnímáno stejně jako studium v České republice. K daňovému přiznání tak musíme doložit ještě potvrzení o studiu od zahraničí školy a schválení školy Ministerstvem školství.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva zaměstnanců Personalistika a lidské zdroje