Jaké jsou slevy na dani na děti pro rok 2020? | VímVíc.cz

Sleva na dítě: Jak platit nižší daně?

13. 08. 2020

Rodiny s dětmi jsou podporovány různými způsoby. Existují základní sociální dávky, na které má nárok každý rodič. Dalším způsobem, jak stát podporuje rodiny, je daňové zvýhodnění. Kdo a kdy může daňové zvýhodnění uplatnit a jakým způsobem rodiny benefituje? Jaká je výše daňového zvýhodnění? Níže je vysvětleno daňové zvýhodnění pro rok 2020 se všemi informacemi, které se ho týkají.

Aktualizovaný článek pro rok 2022 na téma slevy na dani hledejte na odkazu. Sleva na dítě se, ve srovnání s částkami pro rok 2020, zvýšila o několik tisíc korun. Článek obsahuje také novou slevu na dani, která se bude poprvé uplatňovat v roce 2023.

Sleva na dítě: Jak platit nižší daně?

Sleva na dítě: Jak ji využít?

V roce 2017 nastaly změny ve výši daňového zvýhodnění, které se jeho částka ještě dále navyšovala. Nově se tyto výhody týkají také podnikatelů, kteří uplatňují daňové paušály. V roce 2018 se celkové daňové zvýhodnění za rok za první dítě zvedlo o přibližně dva tisíce korun. V loňském a letošním roce zůstala výše daňového zvýhodnění stejná. Plátce může toto daňové zvýhodnění uplatňovat každý měsíc ve své výplatě nebo jednou ročně spolu s ročním daňovým přiznáním. Podnikatelé uplatňují tento nárok jednou ročně. Jaká je výše daňového zvýhodnění?

Výše slevy na dítě je tedy pevně daná, pro všechny plátce stejná, pro fyzické osoby i pro OSVČ. A o jakých částkách se tedy bavíme?

 • 1. dítě
 • Celková částka činí 15 204 Kč na první dítě. Měsíčně si mohou zaměstnanci zažádat o slevu 1 267 Kč.

 • 2. dítě
 • Na druhé dítě je celková sleva 19 404 Kč. Měsíčně to znamená slevu 1 617 Kč.

 • 3. a další dítě
 • Na třetí a každé další dítě činí pro rok 2020 sleva 24 204 Kč. Měsíčně tato částka činí 2 017 korun.

Děti se ZTP/P průkazem

Pokud má dítě nárok na ZTP/P průkaz, celkové částky se zvyšují dvojnásobně. To znamená, že na první dítě je celková sleva 30 408 Kč a měsíčně se jedná o částku 2 534 Kč. Na druhé dítě je sleva 38 808 Kč, měsíčně 3 234 Kč. Na třetí dítě je sleva 48 408 Kč, měsíčně 4 034 Kč.

Pokud mají rodiče dítě s průkazem ZTP/P, zákon nikde nestanovuje, že musí uvést postižené dítě podle jeho věku. To znamená, že pokud má dítě průkazku ZTP/P a narodilo se jako první, nemusí se jako první uvádět. Abys rodič získal co nejvíce peněz, je výhodnější uvést dítě se ZTP/P průkazem jako poslední.

A kdo má nárok na daňové zvýhodnění na děti?

Na daňové slevy má pochopitelně nárok jen daňový poplatník. Slevu na dítě si tedy může uplatnit pouze daňový poplatník, který žije s nezaopatřeným dítětem ve společné domácnosti a stará se o něj. Většinou tedy slevu uplatňuje jeden z rodičů dítěte. Slevu na dítě může uplatnit pouze jedna osoba, nikoliv oba rodiče. Slevu ale mohou uplatnit například i prarodiče, pokud rodiče nemají dostatečný příjem a žijí s dítětem ve společné domácnosti.

Slevu na dítě si může nechat uplatnit vždy pouze jeden z rodičů, jedna osoba.

Kdy a jak tento daňový bonus získáme?

Pokud je rodič zaměstnanec, může si nechat tyto peníze vyplácet každý měsíc nebo jednou ročně spolu s daňovým přiznáním. Pokud daňové přiznání vyřizuje zaměstnavatel, musí zaměstnanec podepsat daňové přiznání a přiložit potřebné dokumenty. Pokud si chce zaměstnanec nechat uplatnit slevu na dítě, musí k daňovému přiznání doložit čestné prohlášení, že dítě žije spolu s ním v jedné domácnosti. Druhý rodič, druhá osoba musí podepsat čestné prohlášení, že nebude tuto slevu na dítě uplatňovat. Druhý rodič tím dokládá, že si nenárokuje slevy na dítě, protože jak již bylo řečeno, slevu na dítě si může nechat uplatnit vždy jen jeden z rodičů, pouze jedna osoba.

Aby mohl plátce uplatnit slevu na dítě, musí svému zaměstnavateli tedy doložit tyto doklady/dokumenty:

 • rodný list dítěte
 • potvrzení o studiu, o které váš potomek požádá na studijním oddělení své školy
 • potvrzení, že druhý z páru slevu na dítě neuplatňuje (to buď dostane od zaměstnavatele, nebo sám sepíše čestné prohlášení)

Jak již bylo řečeno na tyto slevy mají nárok i OSVČ. Musí ale splňovat určité podmínky. Jejich roční příjem musí být vyšší než šestinásobek minimální mzdy. Jedná se tedy o částku 80 100 Kč.

Podnikatelé si vypracovávají daňové přiznání sami, a tak si buď najímají služeb daňových poradců nebo, pokud jsou toho schopni, si jej mohou vypracovat sami. Platí pro ně to samé, co pro zaměstnance a musí doložit společnou domácnost s dítětem a také to, že druhý rodič si slevy na dítě nenárokuje. Na základě daňového přiznání je podnikatelům sleva na dítě vyplácena jednoročně a jednorázově po posouzení finančního úřadu.

Tip: Víte, na co si dát pozor při uplatnění školkovného?

Na jaké dítě si můžeme slevy uplatnit?

Jak již bylo řečeno, daňové zvýhodnění je možné uplatnit na každé dítě, které s daňovým plátcem žije pod jednou střechou a tedy sdílí domácnost. Automaticky si plátce může uplatnit slevu na dítě, dokud dítě nedosáhlo plnoletosti. Pokud ovšem dítě dále studuje a připravuje se tak na budoucí povolání, může si plátce slevu nechat uplatnit až do 26. roku věku dítěte. V tomto případě se k daňovému přiznání ještě dokládá dokument o tom, že dítě skutečně studuje. Vysokoškoláci tak musejí rodičům dodat potvrzení o studiu.

Potvrzení o studiu se vztahuje i na období prázdnin. Pokud ovšem dítě dokončí studium během roku, může si rodič zažádat o daňové zvýhodnění za každý měsíc, ve kterém dítě bylo ještě student. Takže teoreticky, pokud by dítě skončilo studium k 1. únoru, může si rodič nechat uplatnit daňové zvýhodnění i za únor.

V dnešní době, kdy studenti často zkouší štěstí za hranicemi počítá zákon o daních z příjmu i s touto variantu. Slevu na dani si tedy může nechat plátce uplatnit i na dítě na střední nebo vysoké škole, které studuje v zahraničí.

Hlavní slovo má v tomto případě Ministerstvo školství, protože musí doložit, že tato konkrétní škola v zahraničí splňuje určité požadavky a studium v zahraničí je poté vnímáno stejně jako studium v České republice. K daňovému přiznání se tak ještě dokládá potvrzení o studiu od zahraniční školy a schválení školy Ministerstvem školství.

 • nezletilé dítě (do 18 let)
 • nebo zletilé dítě do 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání (jinými slovy dítě do 26 let, které má statut studenta)

Aby mohl plátce slevu na dítě uplatnit, musí se jednat o dítě:

 • vlastní
 • osvojené
 • druhého z manželů
 • vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by mohli slevu na dani uplatnit
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Personalistika a HR