Jak na výpočet a uplatnění slevy na dani? | VímVíc.cz

Jak na výpočet a uplatnění slevy na dani?

14. 02. 2021

Začalo období podávání daňových přiznání a mnoho lidí nemá všechny potřebné informace a neví, jaké slevy na dani mohou uplatnit. Slevy na dani mohou výrazně vylepšit rozpočet jedince nebo rodinný rozpočet, jen musí zaměstnanci vědět, na co mají nárok. Mimo základní slevy na poplatníka, která se v roce 2021 výrazně zvýšila, mají čeští daňoví poplatníci možnost uplatnit dalších 9 slev na poplatníka. Jeden daňový poplatník může využít až 9 daňových slev najednou. Jak na uplatnění slevy na dani 2021? Jaké slevy na dani 2020 mohou v roce 2021 daňoví poplatníci uplatnit? Jak probíhá výpočet slevy na dani 2021 na poplatníka? Jaké slevy na dani jsou v České republice rozlišovány a jak je mohou daňoví poplatníci uplatnit?

Odpuštění zdravotního a sociálního pojištění - pro OSVČ, jak na to v praxi

Slevy na dani 2021

V České republice je rozlišováno 10 slev na dani? Daňoví poplatníci mohou uplatnit maximálně až 9 slev na dani. Slevy na dani bývají uplatňovány měsíčně v platu zaměstnance nebo ročně v daňovém přiznání. Daňové přiznání většinou za zaměstnance podávají zaměstnavatelé, ale jsou případy, kdy si zaměstnanec musí daňové přiznání podat sám nebo například OSVČ si také musí své daňové přiznání podat samy. Všichni daňoví poplatníci by ale měli mít přehled o svých daních, daňovém přiznání a možných slevách na dani. Nyní v roce 2021 jsou uplatňovány slevy na dani 2020.

 • Základní sleva na poplatníka,
 • slevy na dani děti,
 • sleva na dani děti ZTP/P,
 • sleva na školkovné,
 • sleva na studenta,
 • sleva na manžela/ku,
 • sleva na důchodce,
 • sleva na invaliditu,
 • sleva na poplatníka ZTP/P,
 • sleva na EET.

1. Základní sleva na poplatníka

Každý daňový poplatník v České republice uplatňuje základní slevu na poplatníka, která prošla výraznou změnou v letošním roce a díky tomu se zaměstnancům zase o něco navýšila čistá mzda. Od 1. ledna 2021 se základní sleva na poplatníka zvýšila o 3 000 Kč.

 • Základní sleva na poplatníka 2020: 24 840 Kč,
 • základní sleva na poplatníka 2021: 27 840 Kč.

Základní sleva na poplatníka se uplatňuje měsíčně podepsáním daňového prohlášení a žádostí o roční zúčtování u zaměstnavatele nebo podáním daňového přiznání. V loňském roce byla roční sleva na poplatníka 24 840 Kč, v letošním roce činí sleva na poplatníka 27 840 Kč a na příští rok je v plánu další navýšení základní slevy na poplatníka na výši 30 840 Kč. U základní slevy na poplatníka může vzniknout nedoplatek nebo přeplatek, který se zobrazí v daňovém přiznání.

2. Sleva na dani děti

Mezi další slevy na dani 2021, kterou mohou daňoví poplatníci za rok 2020 uplatnit je sleva na dítě. Toto zvýhodnění rodičů patří mezi slevy na dani, které může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Obecně je doporučováno, aby slevu na dítě uplatnil ten rodič, který má vyšší příjmy. V případě, že žijí rodiče dítěte odloučeně, uplatňuje slevu na dítě rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče. Sleva na dítě může být uplatňována každý měsíc ve výplatě daňového poplatníka nebo jednou ročně, kdy je výpočet slevy na dani na dítě zohledněn v daňovém přiznání.

 • Sleva na první dítě: 1 267 Kč měsíčně/15 204 Kč ročně,
 • sleva na druhé dítě: 1 617 Kč měsíčně/19 404 Kč ročně,
 • sleva na třetí a další dítě: 2 017 Kč měsíčně/24 204 Kč ročně.

3. Sleva na dani děti ZTP/P

Mezi další slevy na dani, které mohou daňoví poplatníci v letošním roce uplatnit patří sleva na dítě ZTP/P. Tato sleva na dani funguje podobně jako klasická sleva na dítě, tedy může být uplatňována měsíčně nebo jednou ročně. Výše slevy na dítě ZTP/P je dvojnásobná oproti základní slevě na dítě. Opět zde záleží na počtu dětí. Zákon neudává, v jakém pořadí musí být děti v daňovém přiznání uvedeny, proto, pokud má daňový poplatník více dětí a například pouze jedno dítě ZTP/P, vyplatí se ho zapsat jako druhé nebo třetí v pořadí, aby byla sleva na dítě ZTP/P co nejvyšší.

 • Sleva na první dítě ZTP/P: 2 534 Kč měsíčně/30 408 Kč ročně,
 • sleva na druhé dítě ZTP/P: 2 234 Kč měsíčně/38 808 Kč ročně,
 • sleva na třetí a další dítě ZTP/P: 4 034 Kč měsíčně/48 408 Kč ročně.

4. Sleva na školkovné

Sleva na školkovné patří mezi roční slevy na dani, je uplatňována ročně v daňovém přiznání. Opět může slevu na školkovné uplatnit pouze jeden z rodičů. Sleva na školkovné patří mezi slevy na dani děti, kdy je rodičům proplacena část nebo celá částka za platbu za umístění dítěte v předškolním zařízení. Výše slevy na dani 2020 za školkovné byla maximálně 14 600 Kč. Maximální výše slevy na dani 2021 za školkovné je 15 200 Kč. Tuto částku mohou rodiče v letošním roce uplatňovat.

5. Sleva na studenta

Sleva, která se týká studentů, kteří mají nějakou brigádu nebo částečnější úvazek a mají pravidelný příjem, je sleva na studenta. Studenti takto mohou uplatnit slevy na dani 2020. Toto zvýhodnění studentů patří mezi slevy na dani, které mohou být uplatňovány měsíčně nebo jednou ročně. Výpočet slevy na dani 2021 na studenta je jednoduchý. Sleva na studenta 2021 je 335 Kč měsíčně nebo 4 020 Kč ročně.

6. Sleva na manžela/ku

Sleva na manžela/ku je uplatňována jednou ročně v daňovém přiznání. Mnoho lidí v současné době považuje manželství za zbytečné a nijak na něj nespěchají nebo se mu dokonce vyhýbají. Možnost uplatnění slevy na dani na manžela/ku může být jedním rozumným důvodem, proč se pro svatbu nakonec rozhodnout. Slevu na manžela/ku může uplatnit daňový poplatník, jehož manžel/ka měli měli nižší příjmy v loňském roce než 68 000 Kč. Roční sleva na manžela/ku 24 840 Kč.

7. Sleva na důchodce

Slevy na dani 2021 se mohou týkat také pracujících důchodců, kteří mohou uplatnit slevu na důchodce. Uplatnění slevy na dani na důchodce je možná měsíčně nebo jednou do roka. V současnosti mohou důchodci uplatnit slevu na dani 2 070 Kč/měsíčně, 24 840 Kč/ročně. Slevy na dani 2021 pro důchodce budou od února 2021 zase o trochu vyšší. Slevy na dani na důchodce budou od února 2021 ve výši 2 320 Kč/měsíčně a 27 840 Kč/ročně.

8. Sleva na invaliditu

Výpočet slevy na dani se týká také slevy na invaliditu, která se počítá podle stupně invalidity. Sleva na invaliditu může být uplatněna měsíčně nebo ročně. Pro lidi s přiznanou invaliditou 2021 platí tyto slevy:

 • invalidita I. a II: stupně: 210 Kč měsíčně/2 520 Kč ročně,
 • invalidita III. stupně: 420 Kč měsíčně/5 040 Kč ročně.

9. Sleva na poplatníka ZTP/P

I bez přiznaného invalidního důchodu může vzniknout nárok na slevu na poplatníka ZTP/P. Tuto slevu mohou uplatnit všichni držitelé průkazu ZTP/P, kteří jsou zároveň daňovými poplatníky. Sleva na poplatníka ZTP/P 2021 je ve výši 1 345 Kč/měsíčně a 16 140 Kč/ročně.

10. Sleva na EET

Pokud se OSVČ zapojí do EET, elektronické evidence tržeb, může také uplatňovat slevu na dani za EET. Slevu na EET je možné uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém daňový poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Sleva se týká pouze podnikajících fyzických osob. Právnické osoby žádný nárok na slevu na dani v souvislosti se spuštěním EET nemají. Daňová sleva na EET je ve výši 5 000 Kč.

Slevy na dani 2020 vs. slevy na dani 2021

Slevy na dani 2021 s sebou přinesly řadu změn, díky kterým si daňoví poplatníci přijdou na trochu více peněz, které budou mít k dobru ke svým výplatám nebo v ročním daňovém vyúčtování. Slevy na dani 2020 byly nižší. Kromě zrušení superhrubé mzdy byly pro daňové poplatníky výrazně navýšeny také slevy na dani a všem se tak v roce 2021 zvýšila čistá mzda.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva zaměstnanců Ze života zaměstnanců Investice a spoření