Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce | VímVíc.cz

Rozdíl: Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce

27. 03. 2018

Budete podepisovat dohodu o provedení (DPP) práce nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ)? Jaké jsou mezi jednotlivými pracovními smlouvami rozdíly a která smlouva se kdy používá?

V aktuálním článku pro rok 2022 jsou informace o zdravotním a sociálním pojištění u dohody o provedení práce (DPP). DPP daně se řeší jinak v závislosti na tom, zda zaměstnanec podepsal prohlášení k dani nebo nepodepsal.

Dohoda o provedení práce

Jestliže ve vaší nové práci budete pracovat na dohodu o provedení práce, měli byste o ní vědět několik důležitých věcí. Za prvé je velmi dobré vědět, že dohoda o provedení práce může být uzavřena s různým počtem zaměstnavatelů. Nemusíte se tedy trápit tím, kolik dohod můžete podepsat. Čím byste se ale trápit měli je to, kolik podepíšete růžových prohlášení poplatníka daně. V jednom kalendářním roce totiž můžete podepsat pouze jedno prohlášení poplatníka daně.

Podívejte se také na článek dohoda o provedení práce vzor.

Nezapomeňte, že v jednom kalendářním roce můžete podepsat jen jedno růžové prohlášení poplatníka daně.

Další věc, na kterou byste neměli zapomenout, je maximální počet hodin u dohody o provedení práce. Horní hranice je totiž 300 hodin za kalendářní rok. Dohoda o provedení práce navíc musí být sjednána písemně a můžete si v ní sjednat dokonce také cestovné nebo stravné. Výhodou dohody o provedení práce je také to, že jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel, mohou dát výpověď kdykoli a bez udání důvodu a výpovědní doba poté trvá 15 dní od podání výpovědi (stejně jako výpovědní lhůta u dohody o pracovní činnosti).

Výpovědní lhůta u dohody o provedení práce je 15 dnů.

Dohoda o pracovní činnosti 2018

Dohodu o pracovní činnosti můžete stejně jako dohodu o provedení práce uzavřít s více zaměstnavateli naráz. Musíte si ovšem dát pozor na to, abyste v jeden týden nepracovali u jednoho zaměstnavatele více než 20 hodin. Rozdíl oproti dohodě o provedení práce je také to, že na DPP si můžete bez nutnosti platit sociální a zdravotní pojištění, vydělat až 10 000 Kč. Na dohodu o pracovní činnosti je limit 2 500 Kč.

Kdo je osoba bez zdanitelných příjmů? (OBZP)

Každý, kdo si neplatí zdravotní a sociální pojištění, ani ho za něj neplatí stát, se musí nahlásit zdravotní pojišťovně (nejčastěji VZP) jako osoba bez zdanitelných příjmů. Výše pojistného je poté 1 647 Kč za měsíc. V případě uzavřených dohod u více zaměstnavatelů je nutné počítat se součtem odměn.

Dohoda o pracovní činnosti a daně 2018

Ještě v roce 2017 se výdělek z dohody o pracovní činnosti danily stejným způsobem jako výdělky z normálního pracovního poměru. Od roku 2018 to ale probíhá jinak. Jestliže nepodepíšete prohlášení poplatníka daně u takové odměna, která je nižší než zmíněných 2 500 Kč, odvedete patnáctiprocentní srážkovou daň. Váš příjem z dohody o pracovní činnosti pak bude daňovým základem a vy už nebudete muset nikde podávat daňové přiznání. Pokud se ale rozhodnete tento příjem do daňového přiznání zahrnout, tak můžete.

Podepisovat nebo nepodepisovat prohlášení poplatníka daně?

V případě, že prohlášení poplatníka daně podepíšete, tak se zdaní odměna patnáctiprocentní zálohovou daní, ale budete moci uplatnit daňové slevy podle toho, jak vám náleží.

Minimální mzda 2018

Pokud pracujete na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, jste chráněni zákoníkem práce a platí pro vás hranice minimální mzdy. To znamená, že vaši odvedenou práci nemůžete dostat menší výplatu, než je minimální mzda. V tuto chvíli je minimální mzda v České republice 12 200 Kč.

Víte také, do jaké platové třídy patříte?

Plat pod dohodami je nejméně minimální mzda, tedy 12 200 Kč.

Výše platu při práci na dohodu

Jak už bylo řečeno v předchozím odstavci - jak na dohodu o provedení práce, tak na dohodu o pracovní činnosti musíte za vaši odvedenou práci dostat nejméně minimální mzdu 12 200 Kč. To znamená, že na hodinu nejméně 73,20 Kč. Hranice horní není stanovena.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo