DPP: Daně, zdravotní a sociální pojištění | VímVíc.cz

Dohoda o provedení práce: Daně, zdravotní a sociální pojištění

30. 06. 2022

Dohoda o provedení práce je velice rozšířený a oblíbený typ pracovněprávního vztahu. Práce na DPP má své výhody i nevýhody. DPP se nejčastěji uzavírá s brigádníky bez ohledu na to, zda se jedná o studenta nebo o pracujícího člověka na služební cestě, který si zvyšuje výdělek. Dohoda o provedení práce má nižší zdanění a musí být uzavřena písemně mezi dvěma stranami.

Zákoník práce uděluje rozsah dohody o provedení práce. DPP smlouva a její rozsah nesmí být větší než 300 hodin za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele. Jaké jsou DPP daně a kolik se odvádí na zdravotní a sociální pojištění? Jak je to s výpovědí dohody o provedení práce v letošním roce?

Zdravotní a sociální pojištění

Placení zdravotního pojištění a sociálního pojištění je jiné u hlavního pracovního poměru a u dohody o provedení práce jako třeba u přivýdělku z domova. Placení zdravotního pojištění a sociálního není povinné u výdělku u dohody o provedení práce do částky 10.000 Kč. Povinnost nemá ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel. Pokud je hrubá mzda dohody o provedení práce ve výši 10.001 Kč, zdravotní a sociální pojištění se již musí platit jako u hlavního pracovního poměru.

Pokud má zaměstnanec přivýdělek z domova a měsíční příjem u dohody o provedení práce do částky 10.000 Kč (včetně), není daný pojištěnec považován za zaměstnance. Člověk s přivýdělkem z domova není považován za zaměstnance pouze pro účely zdravotního pojištění. V případě, že tento pojištěnec nevykonává jiné zaměstnání nebo nevystupuje jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), současně za něho neodvádí zdravotní pojištění stát, tak má povinnost hradit zdravotní pojištění sám jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Zdravotní pojištění u OBZP je pro rok 2022 v částce 2.187 Kč, v roce 2021 byla částka 2.052 Kč.

Výše částky zdravotního pojištění u OBZP je paušální, platí se každý měsíc na účet zdravotní pojišťovny a je vypočítána dle minimální mzdy (13,5 % z minimální mzdy). Pokud má člověk podepsaných více dohod o provedení práce s několika zaměstnavateli najednou, příjmy z práce na DPP se nesčítají. Výjimečná situace nastává ve chvíli, kdyby měl uzavřené dvě dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele. V takovém případě by se příjmy sčítaly a pokud by součet byl vyšší než 10.000 Kč, musel by zdravotní pojištění odvádět zaměstnavatel.

Dohoda o provedení práce daně do 10.000 Kč

Daně se srážejí ze mzdy vždycky, díky slevám na dani v určitých případech nepřijdete ani o korunu (sleva na dani student, základní sleva na poplatníka aj.). Zde opět záleží na tom, v jaké částce je výdělek. Zda vydělaná částka za měsíc přesáhne 10.000 Kč či nikoliv. Mimo jiné je důležité, zda jednotlivec podepsal nebo nepodepsal prohlášení k dani, známé také jako růžové prohlášení.

Prohlášení k dani může ušetřit značnou část výplaty.

Pokud je výdělek jednotlivce u dohody o provedení práce menší než 10.000 Kč, nebo je přesně 10.000 Kč, daňové prohlášení nebylo podepsané, strhává se srážková daň ve výši 15 %. Zaměstnavatel tuto částku srazí rovnou ze mzdy zaměstnance a dohoda o provedení práce daně jsou vyřešené. Protože zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani, nemůže uplatnit žádné slevy na dani.

Pokud je odměna do 10.000 Kč měsíčně, zaměstnanec neřeší ani sociální pojištění. V některých případech je možné získat sraženou 15% daň zpět i přesto, že nebylo podepsané prohlášení k dani. Je potřeba, aby zaměstnanec podal daňové přiznání a uplatnil slevy na dani, na které mu vzniká nárok (sleva na dani student, základní sleva na poplatníka atd.).

Jiná situace a dohoda o o provedení práce daně nastává, pokud zaměstnanec podepsal růžové prohlášení k dani a má výdělek do 10.000 Kč včetně. V takovém případě se odvádí zálohová daň a poplatník může uplatnit příslušné slevy na dani či daňové zvýhodnění na vyživované dítě (tzv. sleva na dani na dítě). Prohlášení k dani může zaměstnanec podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Sociální a zdravotní pojištění se v takových případech neodvádí.

Dohoda o provedení práce daňové přiznání nad 10.000 Kč

Jestli si zaměstnanec na DPP vydělá nad 10.000 Kč, výdělek je zdaněn 15% daní. Protože nepodepsal prohlášení k dani, nemůže si uplatnit žádné slevy na dani. Sociální a zdravotní pojištění se zde musí hradit. Zaměstnanec odvádí 11 % z hrubé mzdy, zaměstnavatel pak 33,8 % z hrubé mzdy. Základ daně je ve výši hrubé mzdy, která se zaokrouhlí na celé sto koruny nahoru.

DPP nad 10.000 Kč je poníženo nejen o daň, ale také o sociální a zdravotní pojištění.

Pokud je dohoda o provedení práce daňové přiznání nad 10.000 Kč a zaměstnanec podepsal prohlášení k dani, může uplatňovat takové slevy na dani, jejich podmínky splní. Pracuje-li během roku pro více zaměstnavatelů, musí podat daňové přiznání.

Dohoda o provedení práce (DPP) je výhodná pro lidi, kteří mají výdělek do částky 10.000 Kč a mají vyřešené zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění za ně může platit stát v případě, že studují, jsou na mateřské, rodičovské dovolené atd. Dohoda o provedení práce se vyplatí i osobám bez zdanitelných příjmů (OBZP), kteří si platí minimální výši zdravotního pojištění.

Dohoda o provedení práce vzor

DPP smlouva nemá žádné pevně dané podmínky. Jediné co je důležité vědět je, že dohoda o provedení musí být uzavřená písemně. Dohoda o provedení práce vzor je ke stažení zdarma na internetu, ale DPP smlouva může být v podstatě v jakémkoliv znění. Dohoda o provedení práce vzor by měla obsahovat výši peněžité odměny, vymezení práce či úkolů a sjednanou dobu práce.

Všechny ostatní náležitosti jako je práce přesčas, nárok na dovolenou nebo služební cesta je zcela na domluvě mezi dvěma stranami. Zaměstnanec se může se zaměstnavatelem domluvit na mnoha věcech. Může mít výhody, které mají například zaměstnanci na hlavní pracovní poměr.

DPP smlouva musí respektovat náležitosti minimální mzdy. Od 1. ledna 2022 se vyplácí 96,40 Kč na hodinu, což je 16.200 Kč měsíčně. Časový rozsah dohody o provedení práce nesmí přesáhnout 300 hodin za jeden kalendářní rok.

Výpověď dohoda o provedení práce

Výpověď dohody o provedení práce má výhodu v tom, že výpovědní lhůta je 15 dnů. Výpověď dohody o provedení práce lze provést bez udání důvodu a platí to jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Platy a platové třídy Práva a povinnosti zaměstnanců Uvnitř firem a kanceláří