Zlatá mládež aneb Peníze níčí ctižádost a píli | VímVíc.cz

Zlatá mládež aneb Peníze níčí ctižádost a píli

17. 10. 2019

Určitě jste již slyšeli termín golden kids a nemyslíme tím české pěvecké trio Kubišová, Vondráčková a Neckář. V českém jazyce používáme pojmenování zlatá mládež, ale původ tohoto označení pochází z Francie, kde používali a dodnes používají termín jeunesse dorée. Kdo se skrývá pod tímto názvem a co toto označení znamená pro českou společnost?

Zlatá mládež - mládí, mladí lidé, peníze, ctižádost, píle

Zlatá mládež po francouzsku

Jeunesse dorée je termín, který se používal během Francouzské revoluce (1789 - 1799) a po ní. Označovali se jím mladí muži z francouzské, pařížské buržoazní společnosti, monarchisté. Po skončení Francouzské revoluce, si francouzská mládež, opět převážně pařížská, tento termín přivlastnila a upravila ku obrazu svému. Termínem jeunesse dorée byli označování mladí lidé, kteří směřovali kupředu, byli moderní, šli s dobou. Nosili okázalé oblečení, bavili se ve společnosti, zakládali salónky a byla to ta buržoazní mládež z vyšší společnosti.

Golden kids a zlatá mládež po celém světě

Toto označení pro mladé, krásné, báječné a bohaté se uchytilo a postupně se jen přechylovalo do dalších jazyků: jeunesse dorée, golden kids, zlatá mládež, aj.

Později, v 50. letech 20. století, se k výše zmíněné definici přidal ještě hanlivý podtext, kdy se termínem zlatá mládež označovali mladí lidé, kteří se bavili nic neděláním, zahálkou, jen utráceli peníze, bavili se a žili vcelku nezodpovědný život.

V současnosti termín zlatá mládež slučuje obě definice rovným dílem. Z části se jedná o mladé, krásné, bohaté a úspěšné lidi a z části do této skupiny patří mladí lidé, které nebaví práce, kteří utrácejí peníze své rodiny a pohrdají obyčejným životem.

Zlatá mládež aneb peníze ničí ctižádost a píli

Výše jsme si vysvětlili, že termín zlatá mládež lze chápat pozitivně i negativně. My se v našem článku podíváme na obě strany mince a vyvodíme z toho rozumný závěr, protože nelze všechny mladé a bohaté děti házet do jednoho pytle, stejně tak nemůžeme tvrdit, že by každý mladý člověk neměl píli a ctižádost. Pro některé členy zlaté mládeže se životním posláním stala dokonce filantropie a snaha přivést na stejnou vlnu další lidi. Může se tak dít prostřednictvím publikování citátů o životě a jiných motivačních témat na sociálních sítích.

Zlatá mládež - mládež 21. století, kariéra a peníze

Co dobrého a prospěšného s sebou zlatá mládež přináší?

Do kategorie zlatá mládež můžeme řadit i tzv. generace Y nebo tzv. mileniály.

Tito mladí lidé, tato mladá pracovní síla může být velmi inspirativní, inovativní, moderní a přinese na naše pracoviště svěží vánek. Jedná se o vzdělané mladé lidi, kteří mají spoustu aktuálních informací, vše mají v živé paměti z jejich studií, mluví minimálně dvěma světovými jazyka a ničeho a nikoho se nebojí. Odvahu mohou čerpat například z citátů o životě.

Do generace Y, neboli mezi mileniály, řadíme pracovní sílu narozenou po roce 1982, která v současnosti tvoří jádro pracovního trhu. Tito lidé touží po zajímavé práci, chtějí mít vysokou životní úroveň, touží po dostatku volného času s flexibilní pracovní dobou, aktivně využívají internet, elektroniku a sociální sítě, aj. Jsou velmi ambiciózní a motivovaní.

  • zlatá mládež
  • generace Y
  • mileniálové

Kombinace těchto 3 skupin je pro pracovní trh velmi přínosná, jedná se o ctižádostivé a pilné lidi, kteří jen touží být za svou práci dobře odměněni a doceněni. Často se kromě vysokých výdělků zajímají i o témata, jako je filantropie.

Zlatá mládež a její negativní vliv

Jak jsme již řekli, je tu také opačná strana mince, která sebou přináší mladé, bohaté lidi, kteří ale pracovat nechtějí, pracovat v pravém slova smyslu je pod jejich úroveň a práce, kterou se nakonec rozhodnou dělat, vlastně ani prací není. Do této skupiny řadíme mladé lidi, kteří pochází z bohatých rodin, od dětství měli vše, na co jen pomysleli. Rodiče podporovali, podporují např. jejich nekonečné studium nebo je dosadí na nějakou pozici do jejich rodinné firmy, apod.

Tato zlatá mládež se nemusela o nic bít, vše dostala na stříbrném podnose a tím tedy i klesá výše jejich ctižádosti a píle. Velké množství této zlaté mládeže také opovrhuje lidmi, kteří se živí rukami nebo lidmi, kteří nenosí značkové oblečení a naprosto nezapadají do běžného pracovního procesu, protože nejsou zvyklí na práci v týmu, nejsou zvyklí být řadovými zaměstnanci a poslouchat nadřízené.

Tato mládež žije vlastně mimo realitu, aktivně užívá sociální sítě, život si financuje z rodinného majetku, má vše, po čem jen touží (značkové oblečení, auta, nejdražší elektroniku, cestuje, aj.) a vlastně vše bez vlastní snahy, ctižádosti a píle.

Odpověď na otázku, zda peníze ničí ctižádost a píli zlaté mládeže, je, že záleží na každém jedinci, jak své možnosti využije nebo zneužije. Zlatá mládež může dosáhnout velkých úspěchů nebo za sebou zanechá jen prázdnou skořápku bez hlubšího obsahu. Je doopravdy potřeba dívat se na zlatou mládež z obou stran a neházet všechny jedince do jednoho pytle.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře