Práce na částečný úvazek: Co to v praxi přináší? | VímVíc.cz

Práce na částečný úvazek: Co to v praxi přináší?

26. 03. 2018

Přestože moudro dne od Roberta Owena praví ,,Osm hodin práce, osm hodin odpočinku, osm hodin spánku.", nemusí to platit vždy. Částečný úvazek nejčastěji preferují ženy na mateřské dovolené, jelikož to pro ně znamená příjemnou kombinaci výdělku a volného času. Ušetřený čas pak mohou trávit se svou rodinou. Druhou skupinu pak tvoří hlavně studenti, kteří mohou získat potřebnou praxi ke studiu.

Práce na částečný úvazek: Co to v praxi přináší?

Částečný úvazek: Dobrovolné rozhodnutí nebo právo ze zákona?

Většinově záleží na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V současné době se navíc nabídky zkrácených úvazků rozšířily a firmy si uvědomují, že to je jedna z cest, jak získat potřebné pracovníky. Výše zmíněné moudro dne od Roberta Owena není dneska aktuální. Ne vždy se totiž vyplatí přijmout jednoho pracovníka na jeden plný úvazek. Dle zákona však existuje i skupina osob, které mají vyloženě nárok na zkrácenou pracovní dobu. Řadíme sem například těhotné ženy nebo osoby pečující o dítě mladší 15 let. Zaměstnavatel má tedy povinnost jim v případě předložení žádosti o zkrácený úvazek vyhovět.

V dnešní době by vám už poměrně dost zaměstnavatelů mělo vyjít vstříc při žádosti o zkrácený úvazek.

Jak se řeší příplatky za přesčas?

Práce přesčas je definována jako taková, která je vykonávána nad rámec vaší stanovené týdenní doby. Také platí, že by měla být nařízena vždy ze strany zaměstnavatele, nebo o ní musí vědět a odsouhlasit ji. Zaměstnavatel vám ji může kompenzovat buď příplatkem k základní mzdě, nebo náhradním volnem. V případě kratšího úvazku vám ale práce přesčas v podstatě nesmí být nařízena. Vždy se totiž jedná o počet hodin, které jste odpracovali nad rámec vašeho běžného rozvrhu směny, který je stanoven standardně na 40 hodin týdně. U kratšího poměru tedy toto nehrozí. Často se tedy jedná o mystifikaci ze strany zaměstnanců.

Podívejte se také na to, jaké jsou příplatky za noční, svátek nebo víkend.

Příplatky za přesčas řešit nemusíte, jelikož se k práci na částečný úvazek nevztahují.

Sociální a zdravotní pojištění

Je to prakticky stejné jako u práce na plný úvazek. Pojistné jak na zdravotní, tak na sociální, za vás vždy odvádí zaměstnavatel jako plátce. Výše odvodů je tedy v součtu 13,5 % z hrubé mzdy. A hrubá mzda /nikoliv délka pracovní doby) je právě důležitá pro výpočet plateb. Váš výdělek však musí dosáhnout alespoň na úroveň minimální mzdy, což činí 12 200 Kč pro letošní rok. Pokud by tato částka byla nižší, musí dojít k dopočtu do minima, který vždy probíhá na straně zaměstnance. Počítejte pak s vyššími odvody. Pokud máte více příjmů od více zaměstnavatelů, tak pak záleží na vás, kterého si zvolíte pro doplacení pojistného. Výjimku pak tvoří studenti, ženy na mateřské dovolené nebo důchodci, jelikož za ně zdravotní pojištění platí stát.

Sociální a zdravotní pojištění je počítáno stejně jako u plného úvazku. Podobné je to i čerpáním dovolené.

Dovolená a částečný úvazek

I v tomto případě se to ztotožňuje s plným úvazkem – máte vždy nárok alespoň na 4 týdny dovolené. Záleží pak na skutečné délce pracovního týdne. Pokud například pracujete v rámci klasického pracovního týdne každý den, tak máte nárok na 20 dní volna. V případě práce jen v určité dny v týdnu se automaticky úměrně k tomu snižuje i počet dní dovolené. A je to logické, jelikož váš pracovní týden je kratší.

Pokud vyděláte méně, budete mít i nižší důchod. Platí zde logická úměra.

Jak ovlivní práce na zkrácený úvazek důchod?

Pro nárok na výpočet starobního důchodu jsou důležité odvody na sociální pojištění. Pokud byly odvody řádné hrazeny, tak se váš příjem ze zkráceného úvazku standardně započítává. Záleží ovšem na výši vaší mzdy. Většinově bývá tato mzda nižší než u plných úvazků, proto je třeba počítat s tím, že i váš důchod bude nižší.

Podívejte se i na článek s možnostmi rekvalifikace.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo