Příplatky za práci na noční, o víkendu a ve svátek | VímVíc.cz

Příplatky za práci na noční, o víkendu a ve svátek

24. 07. 2017

Na jaké příplatky máme jako zaměstnanci nárok při práci o víkendu, ve svátek nebo v noci? Jak se zaplatí práce přesčas anebo jak to je se sčítáním příplatků?

Můj obrázek

Ze zákona mohou mít zaměstnanci nárok na příplatky, pokud pracují ve svátek, o víkendu, nebo v noci. Jak vysoké jednotlivé příplatky jsou?

Příplatky za práci o víkendu

Pokud pracujete v sobotu nebo neděli, příplatek je 25 % pokud pobíráte plat a 10 % pro ty, kteří pracují v soukromém sektoru a pobírají mzdu. Výše příplatku se ale může ještě dále lišit podle toho, jestli je jeho výše upravena v kolektivní smlouvě nebo v pracovní smlouvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Příplatky za noční

Pracovat v noci není přirozené a představuje to určitý zásah do našeho osobního života a životního rytmu. Zajímá vás kolik jsou příplatky za noční? Zpravidla příplatek za práci noci činí 20 % hrubého platu a 10 % z hrubé mzdy.

Příplatek za práci ve svátek

Pokud vás zajímá, kolik činí příplatek za práci ve svátek, tak budete celkem spokojeni. Příplatek za svátek je totiž 100 % z hodinové hrubé mzdy. Často je ale místo příplatku upřednostňováno placené náhradní volno. V překladu to znamená, že dostanete plat standardní za dva dny, ale odpracujete jen jeden den a to svátek.

Příplatek za přesčas

Práce přesčas je hodně řešené téma. V podstatě pokud si za práci přesčas zaměstnanec nevybere náhradní volno a nebo pokud není příplatek za práci přesčas už zahrnut v pracovní smlouvě v základním platu, náleží zaměstnanci příplatek 25 % z hrubé mzdy.

Příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Výši příplatku za práci ve ztíženém prostředí určuje zaměstnavatel, a to podle míry rizika a také intenzity působení ztíženého prostředí. Minimálně se ovšem jedná o 5 % z hrubé mzdy.

Jaké benefity máte od svého zaměstnavatele? Ohodnoťte je v hodnocení firem.

Příplatek za pohotovost

Příplatek za pohotovost se liší podle toho, jestli vykonáváte pohotovost doma nebo na pracovišti. Jestliže vykonáváte pohotovost na pracovišti, náleží vám příplatek ve výši 50 %, pokud z domova, příplatek je 10 %.

Jak je to se sčítáním příplatků?

Všechny příplatky se sčítají. Znamená to, že pokud například budete pracovat v noci ze soboty na neděli, kdy je navíc svátek, můžete získat příplatek ve výši 170 %.

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo