Příplatky za práci na noční, o víkendu a ve svátek | VímVíc.cz

Příplatky za práci na noční, o víkendu a ve svátek

09. 01. 2020

Na jaké příplatky máme jako zaměstnanci nárok při práci za noční, o víkendu nebo ve státní svátek? Jak se zaplatí práce přesčas anebo jak to je se sčítáním příplatků?

Příplatky za noční

Zákoník práce eviduje celkově 11 druhů příplatků. Některé z těchto příplatků se dočkaly od roku 2019 změn, díky novele zákoníku práce. My se v tomto článku podíváme na tři z nich, které se týkají nejvíce profesí. Jsou to příplatky za práci ve státní svátek, o víkendu, nebo v noci. Jak vysoké jednotlivé příplatky jsou?

Příplatky za práci o víkendu

Pokud pracujete v sobotu nebo neděli, máte nárok na příplatek k vaší klasické mzdě nebo platu. Ve veřejném sektoru se jedná o příplatek 25 % z pobíraného platu. V soukromém sektoru je příplatek 10 %. Výše příplatku se ale může ještě dále lišit podle toho, jestli je jeho výše upravena v kolektivní smlouvě nebo v pracovní smlouvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Příplatky za noční a práci v noci

Pracovat v noci není přirozené a představuje to určitý zásah do našeho osobního života a životního rytmu. Zajímá vás kolik jsou příplatky za noční? Za noční práce je považována pracovní činnost, která probíhá mezi 22:00 až 6:00. Zpravidla mají státní zaměstnanci nárok na 20 % příplatek za každou odpracovanou hodinu, pracovníci v sektoru soukromém mají nárok na 10% příplatek za každou hodinu. Tento příplatek platí i v momentě, kdy neopracujete hodinu celou. Je vám vždy vyplacena poměrná částka.

Tip: Máte v zaměstnání pracovní pohotovost? Podívejte se na její pravidla.

Příplatek za práci ve svátek

Pokud vás zajímá, kolik činí příplatek za práci ve svátek, tak budete celkem spokojeni. Příplatek za státní svátek je totiž 100 % z hodinové hrubé mzdy. Často je ale místo příplatku upřednostňováno placené náhradní volno. V překladu to znamená, že dostanete plat standardní za dva dny, ale odpracujete jen jeden den a to svátek. I zde platí, že se počítají části i zlomky hodin.

Příplatek za přesčas

Práce přesčas je hodně řešené téma. V podstatě pokud si za práci přesčas zaměstnanec nevybere náhradní volno a nebo pokud není příplatek za práci přesčas už zahrnut v pracovní smlouvě v základním platu, náleží zaměstnanci příplatek 25 % z hrubé mzdy.

Další příplatky

Příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Výši příplatku za práci ve ztíženém prostředí určuje zaměstnavatel, a to podle míry rizika a také intenzity působení ztíženého prostředí. Rizikové faktory jsou například zvýšený tlak nad 400kPa, riziko chemické karcinogenity nebo rozdělené směny. Minimálně se ovšem jedná o 5 % z hrubé mzdy.

Jaké benefity máte od svého zaměstnavatele? Ohodnoťte je v hodnocení firem.

Jak je to se sčítáním příplatků?

Všechny příplatky se sčítají. Znamená to, že pokud například budete pracovat v noci ze soboty na neděli, kdy je navíc svátek, můžete získat příplatek ve výši 170 %.

Tip: Chcete si za peníze vydělané nad rámec výplaty udělat radost? Navštivte e-shop Urban Store. Použijte Urban Store slevové kupóny a při nákupu navíc ušetřite.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo