Průměrný plat v ČR | Jak je na tom učitel? | VímVíc.cz

Průměrný plat v ČR | Jak je na tom učitel či policista?

16. 09. 2019

Průměrná mzda v ČR činí aktuálně 34 105 korun a medián mezd je 29 127 korun. Průměrný plat tak v České republice opět stoupl a zvyšování mezd se dotklo veliké části všech zaměstnanců v ČR. Odpovídají tyto částky platu učitele nebo platu asistenta pedagoga?

Průměrný plat v ČR - plat učitele, peněženka, peníze

Česká republika se může momentálně chlubit jednou z nejnižších hodnot nezaměstnanosti v celé EU. Kdo chce pracovat může a podle výše zmíněných čísel si může vydělat i slušné částky. Pojďme se podívat, jak se aktuálně pohybují průměrně platy v ČR na různých pozicích.

Průměrná mzda versus průměrný plat v ČR

Podle výkladu zákoníku práce mzda a plat označují odlišné věci a neměly by být zaměňovány. Mzdu pobírá zaměstnanec v soukromém sektoru, plat zase zaměstnanec v sektoru státním. Pokud se tedy mluví o průměrné mzdě, hovoří se o zaměstnancích soukromého sektoru.

K vypočítání výše platu se používá takzvaných platových tabulek. Každý státní zaměstnanec je zařazen do určité platové třídy, které se rozlišují podle druhu povolání. Dále je mu přidělen určitý stupeň, který zohledňuje započitatelnou dobu praxe, tedy jak dlouho již člověk ve státním sektoru pracuje. Platových tříd je 16, stupňů 14. Platy jsou tedy fixně dány podle několika faktorů.

Zvýšení mzdy a zvýšení platu - rozdíl

Mzda je tedy o poznání variabilnější. Finanční ohodnocení si firmy nastavují individuálně, dle svého uvážení. Stejně tak možnost zvýšení mezd není podmíněno tolika faktory, jako v případě státního sektoru. V soukromém sektoru se můžete zvýšení měsíčního příjmu dočkat prakticky kdykoliv a může být založeno čistě na subjektivním hodnocení.

Oproti tomu je plat mnohem fixnějšího charakteru, protože musí odpovídat přiřazeným platovým třídám a stupňům. Váš plat nebude zvýšen jen proto, že se vám aktuálně daří a zvládli jste tři náročné úkoly za sebou. Důvodem, pro „postoupení na vyšší level“, může být například dokončené vzdělání na magisterském nebo doktorském studiu.

Průměrný plat v ČR - ruce, peníze, mzda

Jaké jsou tedy průměrné platy v ČR? Podívejme se na několik povolání.

Průměrný plat – Učitel

Průměrný plat učitelů se, podle aktuálních údajů ČTK z prvního čtvrtletí roku 2019, zvýšil na 36 224 korun měsíčně. Učitelé si tak oproti loňskému roku polepšili o přibližně 3390 korun měsíčně.

Průměrný plat – asistent pedagoga

I nepedagogický personál si v letošním roce polepšil. Průměrný plat v tomto oboru činí 19 359 korun. V porovnání s minulým rokem tak asistenti získali měsíčně o 1125 korun více.

Průměrný plat – policista

Odměňování policistů je upraveno zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb. U příslušníků Policie ČR záleží na dosaženém stupni vzdělání, či délky praxe. V roce 2018 činil průměrný výdělek policisty 40 820 korun.

Průměrný plat – strojvedoucí

Strojvedoucí patří mezi povolání, které zaznamenaly rapidní nárůst platu za posledních několik let. V průměru už plat strojvedoucího „předhonil“ plat horníka, který byl ještě před deseti lety v porovnání s jinými zaměstnáními nadhodnocen. Průměrný plat strojvedoucího v ČR se pohybuje okolo 40 000 korun.

Průměrný plat – zdravotní sestra

Ve zdravotnictví byl za několik posledních let zaznamenán rapidní nárůst platů. Během posledních 5 lety vzrostly platy zdravotních sester o 41% a začínají se pomalu vyrovnávat průměru Evropské unie. Aktuálně si zdravotní sestry průměrně měsíčně vydělají 43 000 korun.

Průměrný plat politiků v ČR

Politici pobírají jeden z nejlepších platů v nepodnikatelské sféře. Ačkoliv loni neprošel návrh, díky kterému se měly platy politiků zvýšit o 20%, i tak si státní činitelé přijdou na příjemné peníze. Od ledna roku 2019 se platy zvýšily o přibližně 9%. A o jakých částkách se tedy bavíme?

  • Poslanec
  • Plat poslance se aktuálně zvedl na 82 400 korun měsíčně.

  • Premiér, předseda Poslanecké Sněmovny, předseda Senátu
  • Ještě lépe jsou na tom výše zmiňované pozice. Hrubá měsíční mzda premiéra, předsedy Sněmovny a Senátu je od letošního ledna 221 200 korun.

  • Prezident
  • I plat prezidenta se v roce 2019 zvýšil a to téměř o 22 000 korun. Hrubý měsíční plat prezidenta ČR je 274 500 korun.

Častým předmětem sporu jsou ale ještě různé příplatky, které se odvíjí od dalších funkcí, které poslanci plní. Reálně je tak průměrný plat poslance až 94 000 korun.

Průměrný plat Praha

Jako u všeho průměrný plat se odvíjí od regionu. Průměrný plat v Praze je obecně vždy vyšší, než průměrný plat v celé České republice. V prvním čtvrtletí roku 2019 dosáhla průměrná měsíční mzda 41 450 korun. Praha nadále zůstává silně v popředí i díky většímu počtu nabídek práce a rozdíl mezd mezi Prahou a zbytkem České republiky je nadále výrazný.

Druhý konec pomyslného žebříčku okupuje Karlovarský kraj, kde průměrná hrubá mzda činí 28 385 korun. Další kraje s nejnižší průměrnou mzdou jsou Zlínský, Pardubický a Olomoucký.

Průměrný plat EU

V rámci Evropské Unie zaznamenávají podobný trend růstu platů a mezd i na Slovensku nebo v Polsku. V Rakousku či Německu rostou příjmy pomaleji, ale i tak je průměrný měsíční výdělek v ČR zhruba třetinový v porovnání právě s Německem či Rakouskem. Průměrná hrubá mzda v roce 2018 byla v Německu, v přepočtu na české koruny, 95 508 korun, v Rakousku 91 286 korun. Oproti Polsku nebo Slovensku si zase vedeme lépe v ČR. V roce 2018 byla průměrná měsíční mzda v Polsku 28 834 korun a na Slovensku 26 893.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy