Co to znamená placené volno a kdy na něj máme nárok? | VímVíc.cz

Co to znamená placené volno a kdy na něj máme nárok?

18. 03. 2017

Musíte si na pár dní vzít volno z práce a nechcete čerpat dovolenou? Jak funguje placené volno a kdy na něj máme nárok?

Co to znamená placené volno a kdy na něj máme nárok?

Každý někdy potřebuje volno z práce a přitom si zrovna nechce vybírat dovolenou. A to ať už jsou to náhlé události, které je potřeba zvládnout nebo plánované situace, které se týkají vašeho zdravotního stavu nebo stavu vaší rodiny.

Osobní překážky

Osobní překážky někdy v práci zaskočí každého z nás. Nejsou ale důvodem k tomu, abychom si zbytečně vybírali dovolenou. Tyto překážky jsou ošetřeny zákoníkem práce jasně a vy si tak díky tomu můžete vzít placené volno. O jaké „překážky“ se v práci jedná?

Osobní překážky nerovná se dočasná pracovní neschopnost. Pamatujte na to, pokud byste si chtěli nárokovat placené volno.

Pozor na to. Takzvané osobní překážky v práci neznamenají takzvanou dočasnou pracovní neschopnost, ale nezahrnují ani rodičovskou nebo mateřskou dovolenou a ani nemocenskou. Osobní překážky, při kterých máte od zaměstnavatele ze zákona právo na to, vzít si placené volno jsou:

  • narození dítěte
  • svatba
  • pohřeb
  • doprovod k lékaři
  • stěhování
  • dopravní komplikace
  • darování krve nebo jiných biologických materiálů

Narození dítěte

Událost, kterou většinou nikdo nechce promeškat. Zákon upravuje tuto událost, co se týče otců a to tak, že zaměstnavatel musí umožnit zaměstnanci doprovodit ženu do nemocnice. Poté může být muž se ženou po dobu nezbytně nutnou. Stejná situace nastává i v případě převozu ženy z nemocnice domů.

Pozor ale na případ - účast u porodu. Pokud chce být zaměstnanec přítomen u porodu své ženy, nevztahuje se na to placené volno. Zaměstnavatelé tedy musí umožnit zaměstnanci odchod na tuto dobu z práce, ale zaměstnanec ztrácí nárok na mzdu za tento den.

Svatba

Svatba je jedinečná událost. Díky tomu mají snoubenci nárok na dva dny pracovního volna. Jeden den volna je určen na obřad samotný a druhý den na den před nebo den po obřadu. Pokud ale svatba probíhá o víkendu, zaměstnanec má nárok pouze na jeden den placeného volna. V případě svatby mají na den placeného volna nárok i rodiče snoubenců.

Pohřeb

Při úmrtí v rodině má zaměstnavatel povinnost poskytnou zaměstnanci dva dny placeného volna. Jeden den na zařizování pohřbu a druhý den na samotnou účast na pohřbu. Pokud se jedná o úmrtí nějakého vzdáleného příbuzného, zaměstnanec musí doložit potvrzení od pohřební služby, aby mu byla mzda za tento pracovní den proplacena.

Doprovod k lékaři

Zaměstnanec má ze zákona nárok na jeden den placeného volna na doprovod k lékaři svého příbuzného. Pokud se tedy stane nějaká nenadálá událost, nebo je prostě a jednoduše potřeba doprovodit některého rodinného příslušníka k doktorovi, zaměstnanec má na tento úkon nárok. Může se jednat o doprovod dítěte, manžela nebo druha, rodičů nebo prarodičů a to i prarodičů manželky nebo manžela.

Stěhování

I v případě stěhování má zaměstnanec nárok na placené volno, ale jen tehdy, pokud je stěhování uskutečňováno na přání zaměstnavatele. Například, pokud se zaměstnanec musí přestěhovat do jiného města v rámci povýšení. V takovém případě má zaměstnanec nárok na dva dny placeného volna. V případě stěhování z vlastního přání, má zaměstnanec opět právo na dny volna ovšem nebudou mu proplacené.

Dopravní komplikace

Pokud se během cesty do práce vyskytnou nepředvídatelné změny na silnici, zaměstnanec má právo na placené volno po dobu nezbytně nutnou. Ne ovšem v případě, pokud komplikace byly předem hlášeny. V tomto případě zaměstnanci nárok na mzdu zaniká.

Darování krve a jiných biologických materiálů

Pokud má zaměstnanec zájem poskytnout krev, kostní dřeň nebo jiné biologické materiály, zaměstnavatel má ze zákona povinnost poskytnout zaměstnanci placené volno a to po dobu úkonu a poté po dobu zotavení, maximálně však po dobu 24 hodin po podstoupení zákroku. Pokud by zaměstnanec žádal o prodloužení doby na zotavenou, musí předložit potvrzení, že to je z hlediska jeho zdravotního stavu třeba. Je zde ale nutné zmínit, že zaměstnanec má na placené volno nárok pouze tehdy, pokud odběr není možné vykonat mimo pracovní dobu.

Preventivní prohlídka

Zaměstnavatel má ze zákona povinnost poskytnout zaměstnanci placené volbo po dobu preventivní prohlídky. Stejně tak v případě lékařského vyšetření nebo ošetření, očkování zaměstnance.

Poskytl vám váš zaměstnavatel to, na co máte ze zákona právo? Napište nám o tom v hodnocení zaměstnavatelů.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo