Alimenty kalkulačka: jak bude fungovat náhradní výživné na dítě? | VímVíc.cz

Alimenty kalkulačka: jak bude fungovat náhradní výživné na dítě?

22. 12. 2020

Rozchod je vždy velmi náročný a celá tato situace psychicky vyčerpává oba zúčastněné jedince, kteří si rozchodem procházejí. Mnohem komplikovanější situace ale nastává v okamžiku, kdy tento pár spolu měl 1 a více dětí. V tomto případě rozchod nemá největší dopad na rozpadající se pár, největší měrou poté trpí právě děti. Okolo dětí vyvstává další podnět k řešení: Kdo a kolik bude platit výživné na dítě? Výživné na děti může být určeno dohodou obou rodičů nebo může být určeno soudem, velmi dobře může také posloužit alimenty kalkulačka, která spočítá přibližnou výši výživného, pokud si rodiče neví s výpočtem rady. Pro mnohé rodiče okolo výživného vzniká spor, kdy se spolu nejsou schopní domluvit, výživné na dítě ale není určeno pro potřeby druhého rodiče, nýbrž pro potřeby dítěte, tak to definují alimenty zákon. Co se ale stane v momentě, kdy jeden z rodičů alimenty na dítě neplatí? Jak bude fungovat náhradní výživné na dítě?

Alimenty kalkulačka

Výživné na dítě je stanoveno téměř v každém případě, kdy se pár rozejde a počal spolu 1 či více dětí. Pokud jsou finanční poměry obou rodičů téměř totožné a navíc budou děti v plně střídavé péči, může se stát, že alimenty nebudou stanoveny, ale obvykle je alespoň nějaká částka určena. Dále nemusí být alimenty určeny v případě, že se takto rodiče dohodli, v tomto případě je lepší mít tuto domluvu stvrzenou soudem, aby do budoucna nevznikly nějaké neshody. Pokud si rodiče nejsou jistí, jaká by měla být výše alimentů, může být nápomocná alimenty kalkulačka, která vypočítá přibližnou výši alimentů. V případě, že se spolu rodiče na výši alimentů nedomluví, určí výživné na dítě soud.

V letošním roce disponují české soudy touto tabulkou, alimenty kalkulačka:

 • výživné na dítě 0 - 5 let: 11 - 15 %
 • výživné na dítě 6 - 9 let: 13 - 17 %
 • výživné na dítě 10 - 14 let: 15 - 19 %
 • výživné na dítě 15 - 17 let: 16 - 22 %
 • výživné na dítě 18 a více let: 19 - 25 %

Alimenty zákon disponují touto tabulkou, do které nahlíží i soudy a na základě jejíchž se snaží vyměřovat výši výživného. V České republice je 95 % otců, kteří platí výživné na dítě, zbytek jsou matky. V tabulce je vidět, že záleží na věku dítěte a podle věku dítěte se určí procentové rozpětí, kolik by měl daný rodič alimenty platit. Procenta jsou brána z celkových výdělků rodiče, zohledňují se ale také další faktory jako například životní úroveň rodiče, další finanční závazky, zdraví dítěte apod. Pokud ale nejsou žádné další okolnosti, soud se obvykle drží této tabulky a alimenty určí v tomto procentuálním rozmezí.

Rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče, uplatňuje také tzv. slevu na dítě.

Jak již bylo řečeno výše, v České republice jsou rodiče, kteří nejčastěji platí výživné na dítě, muži a dítě bývá svěřeno do péče matky. V ČR se výše výživného pohybuje v rozmezí 1 500 Kč až 6 000 Kč, vyšší výživné na dítě bývá jen v případě nadprůměrně vydělávajících jedinců. Jaká kritéria jsou rozlišována při určování výše výživného?

 • výše příjmů povinovaného rodiče
 • výše celkových výdajů povinovaného rodiče
 • věk vyživovaného dítěte
 • speciální potřeby vyživovaného dítěte

Alimenty dohoda mezi rodiči

Rodiče, kteří se spolu rozchází a mají z jejich společného vztahu jedno či více dětí, se musí domluvit na dvou věcech: na péči o dítě a na alimentech na dítě. Pokud se spolu nejsou schopní domluvit, přichází na řadu a OSPOD jako zástupce nezletilého dítěte. Pokud se spolu rodiče domluví na péči o dítě, ale nenajdou společnou představu ohledně výživného, přichází na řadu také soud. Dohoda je možná pouze v případě, že spolu rodiče souhlasí v péči o dítě i alimentech. Rodiče by měli myslet na to, že jde pouze o dobro dítěte, nikoliv o jejich ego či vlastní trápení. Dohoda bývá nejjednodušším řešením a i tím nejlepším pro dítě.

Výživné na dítě, neboli alimenty, jsou určeny na kvalitní a plnohodnotný život nezletilého či nezaopatřeného dítěte. Tyto finance jsou určeny na dítěte živobytí, bydlení, jídlo, oblečení, mimoškolní aktivity apod. Dítě by mělo mít stejnou životní úroveň jako oba jeho rodiče. Rodič, kterému bylo dítěte svěřeno do péče, musí tyto peníze použít výhradně na výdaje spojené s péčí o dítě.

Alimenty neplatiči

Doposud největším problémem systému výživného v České republice byli neplatiči. Neplacení alimentů je protizákonné. Stále více samoživitelů v ČR se setkává s tím, že druhý rodič alimenty na dítě neplatí a vzniká dlužné výživné na dítě, které bylo poměrně těžce vymahatelné. Rodič, který nechce dostát své povinnosti, obchází zákon, platí minimální částky, vynechává měsíce a druhý rodič se na tento příjem nemůže spoléhat a často je pro něj velmi těžké jako pro samoživitele se postarat o své nezletilé/nezaopatřené dítě. Může podat trestní oznámení, může se odvolávat na soud, ale do současné doby mu nikdo dlužné alimenty nevyplatil. Alimenty zákon na samoživitele v této situaci nepamatoval a vymáhat alimenty bylo velmi složité, téměř nemožné.

Jakými způsoby je možné alimenty vymáhat?

 • dohodou s neplatícím rodičem
 • pomocí soudu s návrhem na nařízení exekuce
 • trestním oznámením pro neplacení výživného

V České republice se aplikuje tzv. 4 měsíce a dost. Pokud rodič nezaplatí alimenty déle jak 4 měsíce, hrozí mu trest odnětí svobody. Tzv. rodiče neplatiči si ale našli své metody, jak trestu a povinnosti platit alimenty uniknout. Vždy například 4. měsíc zašlou nějakou symbolickou částku, aby na ně nebylo možné podat trestné oznámení a poté opět alimenty neplatí.

Náhradní výživné 2021

Poslanci diskutovali náhradní výživné posledních 7 let a žádný rok neprošlo. Na Slovensku je náhradní výživné vypláceno od roku 2008 a i další evropské státy podporují rodiče samoživitele, kteří strádají vinou druhého rodiče, který nesplňuje svou vyživovací povinnost. Novela zákona o výživném vejde v platnost v červenci příštího roku, tedy v červenci 2021. Náhradní výživné bude vypláceno ze státní pokladny a bude poté vymáháno na rodiči, který alimenty neplatí. Na náhradní výživné nebude mít vliv výše životního minima.

Jaké parametry bude mít náhradní výživné? Bude se jednat o určitý druh sociální dávky. Náhradní výživné bude vypláceno v maximální výši 3 000 Kč, Stát se bude řídit rozsudkem, pokud je výživné na dítě stanoveno na 2 500 Kč, bude stát vyplácet 2 500 Kč. Pokud jsou alimenty stanoveny na 4 000 Kč, stát bude vyplácet pouze 3 000 Kč, zbytek se bude později vymáhat na rodiči, který výživné na dítě neplatí.

Nárok na náhradní výživné se bude uplatňovat vždy na 4 měsíce dopředu a rodič, který bude o náhradní výživné žádat, bude muset dokazovat, že druhý rodič výživné doopravdy neplatí. Tuto skutečnost bude muset rodič dokládat každé 4 měsíce. Náhradní výživné bude vypláceno maximálně po dobu 24 měsíců. Vláda počítá s tím, že za těch 24 měsíců bude dosaženo cíle a povinný rodič začne výživné na dítě platit.

TIp: Udělejte své ratolesti ze získaných alimentů radost na e-shopu Feedo.cz. Internetový obchod Feedo.cz nabízí široký výběr dětského zboží za výhodné ceny. Stačí na nákup využít slevové kupóny Feedo.cz.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Jak být úspěšný Ze života zaměstnanců Investice a spoření