Životní minimum 2020 | Jaká je částka zvýšení? | VímVíc.cz

Životní minimum 2020 | Jaká je částka zvýšení?

22. 04. 2020

Dnes se podíváme na výši životního minima pro rok 2020, protože od dubna 2020 dochází k jeho navýšení. V článku naleznete informace, co se pod pojmem životní minimum skrývá a co znamená pro jednotlivé občany České republiky. Dále nás bude zajímat, jaká kritéria ovlivňují jeho výši a co nastává, pokud na tuto částku občan ČR nedosahuje. Výše životního minima je velmi důležitá při vyplácení dávek sociální podpory, proto je nezbytné znát všechna fakta.

Životní minimum - kolik je životní minimum, životní minimum 2020

Životní minimum 2020

Výše životního je pevně stanovena zákonem a je úzce spojena se státní sociální podporou. Jedná se o minimální částku, která je definována jako minimální hranice příjmu pro uspokojení základních životních potřeb, nutné k zajištění výživy a základních životních potřeb. Výše životního minima výrazně ovlivňuje vyplácení dávek sociální podpory a posuzování nároku na pomoc v hmotné nouzi.

Problematika životního minima je upravena zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Životní minimum je počítáno na jednotlivce, který žije sám, na celou rodinu žijící pod jednou střechou, na spolubydlící žijící pod jednou střechou a do výpočtů jsou také zvlášť započítávány nezaopatřené děti.

Životní minimum - kolik je životní minimum, životní minimum 2020

Jaké příjmy se započítávají?

Je přesně definováno, jaké příjmy jsou a nejsou do Vašich celkových příjmů započítávány. Poté je rozhodnuto, zda Vaše příjmy jsou pod nebo nad částkou životního minima. Započítávají se tyto příjmy:

Jaké příjmy se naopak do životního minima nezapočítávají?

 • příspěvky a doplatky na bydlení, jednorázové sociální dávky
 • příjmy z prodeje nemovitostí
 • náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelné pohromy
 • peněžní pomoc obětem trestní činnosti
 • daňové bonusy
 • příspěvky na péči, aj.

Jaké osoby se společně posuzují v rámci životního minima?

Jak jsme již řekli, životní minimum může být posuzováno za jednotlivce, za celou rodinu nebo za všechny osoby žijící pod jednou střechou.

 • manželé a registrovaní partneři
 • nezaopatřené děti
 • rodiče
 • jiné osoby společně užívající byt

Výše životního minima

Od roku 2012 se výše životního minima nezměnila, jednalo se o částku 3 410 CZK. K 1. 4. 2020 došlo k navýšení životního minima na částku 3 860 CZK.

 • Pro jednotlivce: 3 860 CZK
 • Pro první dospělou osobu v domácnosti: 3 550 CZK
 • Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti: 3 200 CZK
 • Pro nezaopatřené dítě ve věku: do 6 let 1 970 CZK, 6 až 15 let 2 420 CZK, 15 až 26 let (nezaopatřené děti) 2 770 CZK

Životní minimum kalkulačka

Životní minimum je pevně stanovené zákonem, pokud ale ve společné domácnosti žije více lidí nebo jsou v domácnosti nezaopatřené děti, může být výpočet komplikovaný. Na internetu naleznete mnoho online kalkulaček, které Vám s výpočtem pomohou nebo navštivte příslušný Úřad práce ČR, kde Vám zaměstnanci s výpočty pomohou.

Životní minimum vs. existenční minimum

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Pojem životní minimum bývá často zaměňován s termínem existenční minimum. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Oproti životnímu minimu, existenční minimum se nemůže týkat nezaopatřeného dítěte, příjemce starobního důchodu, osoby invalidní ve třetím stupni a osoby starší 68 let.

Dávky v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi je upravena zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Jedná se o pomoc osobám s nedostatečnými příjmy, která je motivuje k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Podstatou této peněžité pomoci je fakt, že osoba, která pracuje nebo se snaží práci najít, se musí mít lépe, než osoba, které nepracuje nebo se práci vyhýbá. V České republice za pomoci této dávky bojujeme proti sociálnímu vyloučení.

Kde získat informace a zažádat o dávky?

Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu občana. Zaměstnanci těchto pracovišť Vám podají všechny potřebné informace.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Práva a povinnosti zaměstnanců Pracovní právo Peníze Rodina Návody