Žádost o rodičovský příspěvek 2020 | VímVíc.cz

Žádost o rodičovský příspěvek 2020

12. 12. 2019

Populace se neustále rozrůstá, denně se rodí nové děti a nastávající rodiče se každoročně ztrácejí v tom, na jaké příspěvky od státu mají nárok a v jaké výši: mateřská, porodné a rodičovský příspěvek. S narozením dítěte Vám teoreticky vzniká nárok na tyto 3 příspěvky, podíváme se ale na to, jak to funguje prakticky.

Rodina - rodiče - dítě - rodičovský příspěvek.

Na jaké příspěvky mají rodiče nárok?

  • peněžitá pomoc v mateřství, tzv. mateřská
  • porodné
  • rodičovský příspěvěk

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) je určená těhotným ženám, které si platí nemocenské pojištění. Nárok na ní mají ženy, které jsou v den nástupu na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěné. Musí splnit také další podmínku a to mít za poslední 2 roky odpracovaných minimálně 270 dní a platit si nemocenské pojištění. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství podáváme na OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení).

Výše peněžité pomoci v mateřství je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Na internetu najdete různé online kalkulačky, které Vám s výpočtem orientační výše Vaší mateřské pomohou.

Mateřskou pobíráme po dobu 28 týdnů (7 měsíců) a obvykle na ni nastupujeme 8 - 6 týdnů před očekávaným dnem porodu.

Porodné

V České republice bohužel nemají na porodné nárok všechny maminky, všechny rodiny. Kdo má v České republice nárok na porodné? Porodné je jednorázový příspěvek poskytovaný v rámci systému státní sociální podpory. Žádost můžete podat na Vašem spádovém Úřadu práce ČR po narození Vašeho dítěte.

Výše porodného činí 13 000 CZK za 1. dítě a 10 000 CZK za 2. dítě. O nároku na porodné rozhoduje příjem celé rodiny. Příjmy celé rodiny musí být nižší než 2,7 násobek životního minima rodiny.

Rodina - rodiče - dítě - rodičovský příspěvek.

Rodičovský příspěvek

Na rodičovský příspěvek má nárok rodič (v ČR nejčastěji matka), který nastupuje na tzv. rodičovskou dovolenou. Co je to rodičovská dovolená a jak se zvyšuje rodičovská dovolená v roce 2020? Rodičovská dovolená je období, kdy se rodič nepřetržitě stará o své dítě do věku maximálně 4 let. Po tuto dobu je zaměstnavatel povinen držet nám naše pracovní místo. Během rodičovské dovolené si ale můžeme i přivydělávat (brigády).

V ČR si nejčastěji volíme 2, 3 nebo 3 roční rodičovskou dovolenou. Délku rodičovské dovolené si můžeme měnit i v jejím průběhu a na základě doby trvání rodičovské dovolené se také mění měsíční výše rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek pobíráme na nejmladší dítě. Pokud se narodí nové dítě, nárok na rodičovský příspěvek tohoto dítěte zaniká, další rodičovský příspěvek začnete pobírat na nově narozené dítě.

V letošním roce je velmi diskutovaná výše rodičovského příspěvku, která se bude od roku 2020 poměrně výrazně měnit, zvyšovat. My se podíváme na to, o jakou změnu se jedná a koho se tato změna bude týkat. Poradíme Vám, jak a kde si o rodičovský příspěvek zažádat a vysvětlíme Vám nejasnosti, na které byste si při čerpání rodičovského příspěvku měli dát pozor.

Rodičovství - rodičovský příspěvek - rodičovská dovolená - rodiče.

Rodičovský příspěvek 2019

V roce 2019 je výše rodičovského příspěvku 220 000 CZK. V případě dvojčat a vícerčat rodič pobírající rodičovský příspěvek má nárok na částku ve výši 330 000 CZK. Rodičovský příspěvek je vyplácen měsíčně. Vyplácená částka závisí na Vámi zvolené době trvání rodičovské dovolené. Příklad: pokud jste si určili dobu rodičovské dovolené na 3 roky, jedná se tedy o 36 měsíců. Měsíční výše Vašeho rodičovského příspěvku tedy bude přibližně 6 200 CZK.

Celkovou dobu trvání rodičovské dovolené můžete jednou za 3 roky na Vašem Úřadu práce změnit. Mění se tím i výše měsíční vyplácené částky.

Rodičovský příspěvek 2020

Od roku 2018 se vedou diskuze ohledně navýšení výše rodičovského příspěvku, začala s tím ministryně Maláčová. Jedná se o navýšení příspěvku o 80 000 CZK. Rodičovský příspěvek se bude navyšovat na 300 000 CZK. Maminky dvojčat a vícerčat budou mít nárok na rodičovský příspěvek ve výši 450 000 CZK.

Nutno ale říci, že novela zákona ještě nebyla poslanci schválena. 10.7.2019 proběhlo 1. čtení, na 24.9.2019 je naplánováno 2. čtení a 3. čtení proběhne 16.10.2019. Poté se novela dostane k senátorům, kteří by měli navýšení rodičovského příspěvku projednávat na konci října, pravděpodobně 30.10.2019. A nakonec dostane tuto novelu k podpisu Prezident ČR. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by k novele nemělo dojít, je to věc, o které už je v podstatě rozhodnuto. Novela zákona by měla vejít v platnost k 1.1.2020.

Příspěvek Vám bude navýšen automaticky. Nenavýší se Vám ale měsíční částka, prodlouží se doba čerpání rodičovského příspěvku. Pokud si budete přát navýšení měsíční částky, budete si muset zažádat o jeho navýšení na Úřadu práce.

Jak, kde a kdy si zažádat o rodičovský příspěvek?

O rodičovský příspěvek žádáme na Úřadu práce, pod který spadáme. Doporučujeme, abyste tak učinili nejdéle 3 měsíce po narození dítěte, aby se vše stačilo vyřídit. Nejdříve si budete muset nechat od OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení) potvrdit Potvrzení o nároku na dávky. Poté s tímto dokumentem vyrazíte na pro Vás příslušný Úřad práce. Spolu s Potvrzením o nároku na dávky přineseme na Úřad práce i Žádost o rodičovský příspěvek. To je vše, tímto je Žádost o rodičovský příspěvek vyřízena.

Tip: Pokud Vám bude v nejbližších měsících končit rodičovská dovolená, prodlužte si ji na nejdelší možnou dobu trvání. Minimální výše rodičovského příspěvku činí 50 CZK za měsíc. Budete tím mít jistotu, že vyčerpáte i nejvyšší možnou částku z přidaných 80 000 CZK od ledna 2020.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Peníze Rodina Návody