Víte, zda máte nárok na porodné? | VímVíc.cz

Víte, zda máte nárok na porodné?

18. 09. 2018

Nárok na porodné mají rodiče s nejnižšími příjmy a od roku 2015 se vyplácí na první dvě děti. Výpočet výše příspěvku se odvíjí od mzdy v kalendářním čtvrtletí, které předcházelo narození dítěte. Na tuto dávku mají právo i OSVČ. Zjistěte, jestli se vás týká porodné 2018 a jaké jsou jeho podmínky.

Víte, zda máte nárok na porodné?

Porodné 2018

Pravidla a výše vyplácené částky zůstává pro porodné 2018 stejná jako v předchozích letech. Kdo na něj má nárok se určuje podle příjmů a životního minima. Peníze od státu dostanou ženy, které porodily první nebo druhé dítě a mají příjmy pod určitou hranicí. Příjem se vypočítává jako životní minimum rodiny krát 2,7 a do výpočtu vstupují pouze čisté příjmy. Na přídavek na dítě ani na rodičovský příspěvek se tedy nebere ohled.

Výše příjmů se posuzuje za kalendářní čtvrtletí, které předcházelo čtvrtletí, v němž se dítě narodilo. To v realitě znamená, že pokud se váš potomek narodil v květnu, což je druhé čtvrtletí, výpočet se bude provádět z příjmů za leden, únor a březen. U OSVČ je situace poněkud komplikovanější. I v případě, že byl podnikatel ve ztrátě, jeho měsíční příjem vždy přesáhne hranici životního minima.

Kdo má nárok na porodné, se zohledňuje nejen z hlediska financí, ale také s ohledem na péči o dítě. Porodné tak může dostat rodič nebo jakákoli jiná osoba, která si vzala dítě do péče. V praxi tak může jít například o prarodiče nebo adoptivního rodiče. Jedinou podmínkou je, že nárok na porodné vzniká pouze během prvního roku života dítěte. Poté už jej není možné zpětně uplatnit.

Na porodné mají u prvních dvou potomků nárok rodiče či matky, jejichž životní minimum 2018 je pod stanovenou hranicí.

Výpočet porodného

Příspěvek na první dítě je 13 000 Kč a porodné na druhé dítě činí 10 000 Kč. Tato dávka je jednorázová a lze ji uplatnit od narození dítěte do doby, než dosáhne jednoho roku. Žádost se podává na úřadu práce. Hranici, pod níž vzniká pro rodinu či matku samoživitelku nárok na sociální dávky, určuje životní minimum 2018 následujícím způsobem.

Při narození prvního dítěte mají oba rodiče životní minimum 7 710 Kč a hranice na porodné na první dítě je 20 817 Kč. Při narození druhého dítěte (první je do 6 let) je životní minimum 9 450 Kč a hranice na porodné na druhé dítě je 25 515 Kč.

Při narození prvního dítěte má matka samoživitelka životní minimum 3 410 Kč a hranice na porodné na první dítě je 9 207 Kč. Při narození druhého dítěte (první je do 6 let) je její životní minimum 4 880 Kč a hranice na porodné na druhé dítě je 13 176 Kč.

Pro zjištění výše svých příjmů, podle kterých vypočítáte životní minimum, vám pomůže čistá mzda kalkulačka. Nezapomeňte, že do kolonky „nezaopatřené dítě do 6 let“ patří i čerstvě narozené dítě. Podobně jako matka samoživitelka s novorozencem žije ve „vícečetné domácnosti“. Do příjmů se kromě mzdy nebo výdělků z podnikání počítají také sociální dávky, jako je například důchod nebo podpora v nezaměstnanosti.

Porodné na první dítě je 13 000 Kč a na druhé 10 000 Kč. Sociální dávka se počítá jako 2,7násobek životního minima.

Úleva na daních

Daňové úlevy se mezi sociální dávky nepočítají, ale jedná se o další způsob, jak ušetřit v rámci rodiny určitý finanční obnos, a proto se je vyplatí znát. Úlevu na daních si může nárokovat člověk, který má pravidelnou mzdu a platí daň z příjmu. V případě kompletní rodiny dostane úlevu na daních jen jeden z rodičů. O úlevy na daních mohou žádat zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné. U OSVČ se úlevy na daních určují paušálem.

Lidé, kteří jsou zaměstnaní na pracovní smlouvu, uplatňují daňové úlevy průběžně v rámci platu od zaměstnavatele. Samostatně výdělečné osoby uplatní úlevu na daních, když podávají daňové přiznání. Tuto úlevu lze uplatňovat na vyživované dítě, pokud je student do 26 let.

V rámci příspěvků na dítě je možné využít takzvaný daňový bonus. Ten se opět týká zaměstnanců i podnikatelů. Jedná se o případy, kdy má daná osoba tak nízké příjmy, že by sleva na dítě byla vyšší, než vypočtená daň z příjmů. V takové situaci stát adekvátní částku doplatí ve formě bonusu.

Další formou, kterou stát přispívá na děti, jsou úlevy na daních. Ty může čerpat pouze jeden rodič bez ohledu na to, jestli je zaměstnanec nebo podnikatel.

Přídavky na děti

Další možností, jak podpořit rodiny, které se svými příjmy spadají pod životní minimum, jsou přídavky na děti. O ty mohou žádat rodiny s nezaopatřenými dětmi. Stejně jako porodné, dostanou přídavky na děti rodiče, jejichž příjmy nepřesahují 2,7 násobek životního minima. Shodný je i způsob žádosti. Ta se podává na úřadu práce a je potřeba doložit svůj příjem za předcházející kalendářní čtvrtletí.

Přídavky na děti mají dvě formy. Jedná se o měsíční přídavek a přídavek ve zvýšené míře. Druhý zmiňovaný příspěvek si mohou nárokovat rodiny, které mají určitou formu výdělku. Může se jednat o příjem z částečného úvazku, nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti a podobně. Dlouhodobě nezaměstnaní lidé, kteří ztratili nárok na sociální dávky z úřadu práce, dostanou jen měsíční základní příspěvek.

Přídavky na děti se postupně zvyšují s tím, jak dítě roste, a existují tři kategorie. Dítě do 6 let, dítě od 6 do 15 let a dítě od 15 do 26 let. Do příjmů, od kterých se odvíjí, zda máte na přídavky nárok, se zahrnuje například i výživné na dítě. Hranice pro nárok na přídavky na děti se mění podle rodinné konstelace. Záleží na tom, jestli je v rodině jeden rodič nebo oba dva. Dále situaci ovlivňuje počet dětí a jejich věk. Nejnižší hranici na získání přídavků má tedy jeden rodič s jedním dítětem. Nejvyšší má naopak rodina, kde jsou oba rodiče se dvěma a více dětmi, které spadají do různých věkových kategorií.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo