Rodičovský příspěvek a jeho zvýšení pro rok 2020! | VímVíc.cz

Rodičovský příspěvek a jeho zvýšení pro rok 2020!

03. 12. 2019

Pokud vše dopadne tak, jak je očekáváno, dojde od ledna 2020 k výraznému navýšení rodičovského příspěvku. V článku si shrneme dosavadní informace o rodičovském příspěvku, komu je určený a jak si o něj můžeme zažádat. Poté představíme novelu rodičovského příspěvku, která nás od příštího roku čeká. Podíváme se na to, jaká bude jeho výše a jak můžeme dosáhnout maximální částky.

Rodičovský příspěvek 2020 - zvýšení, jak dosáhnout co nejvyšší částky

V České republice mají čerství rodiče nárok na mateřskou dovolenou a otcovskou dovolenou, po těchto dovolených volně následuje rodičovská dovolená, která má svá pravidla a během které pobíráte tzv. rodičovský příspěvek. Již v lednu 2020 nás čeká výrazná změna ve výši rodičovského příspěvku.

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství předchází rodičovské dovolené. Nemají na ni nárok automaticky všechny těhotné ženy. Abyste mohli pobírat tzv. mateřskou, musí splnit 2 podmínky: v den nástupu na mateřskou dovolenou musíte být aktivními plátci nemocenského pojištění, druhou podmínkou je fakt, že v den nástupu na mateřskou dovolenou, musíte mít za poslední 2 roky odpracováno minimálně 270 dní, tedy být po dobu 270 dní plátci nemocenského pojištění.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, která je obvykle pobírána během tzv. rodičovské dovolené, na kterou nastupuje rodič (matka nebo otec) po narození dítěte. V České republice na rodičovskou dovolenou nastupuje 98 % matek a pouze 2 % mužů. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič řádně pečující o malé dítě (do věku maximálně 4 let nebo déle, pokud má nějaké zdravotní postižení) a mající trvalý pobyt na území ČR.

Žádost o rodičovský příspěvek se podává na příslušném Pracovním úřadě před ukončením peněžité pomoci v mateřské, pod který spadáte s ohledem na Vaše trvalé bydliště. Má na něj nárok každý rodič v České republice. Rodičovský příspěvek lze pobírat pouze na nejmladší dítě v rodině. Narozením dalšího dítěte nárok na rodičovský příspěvek na první dítě zaniká. Výše rodičovského příspěvku je pevně daná a záleží na rodiči, po jak dlouhou dobu se rozhodne ho pobírat, maximální doba je 4 roky.

Jak jsme již řekli, délka rodičovské dovolené, tedy i pobírání rodičovského příspěvku, je obvykle maximálně 4 roky. Vy si však můžete celkovou délku rodičovské dovolené v jejím průběhu měnit a tím se mění i výše rodičovského příspěvku. Tuto změnu můžete provést 1x za 3 měsíce.

Během rodičovské dovolené si můžete najít i přivýdělek, kdy ale nesmí být ohrožená péče o dítě, můžete si například přivydělat na dohodu o provedení práce, můžete si najít brigádu nebo můžete pracovat na zkrácený úvazek, či si zvolit home office zaměstnání.

Rodičovský příspěvek 2020 - zvýšení, jak dosáhnout co nejvyšší částky

Změna výše rodičovského příspěvku

Poslanci intenzívně pracují na zvýšení rodičovského příspěvku, ten by se měl v lednu 2020 zvednout z 220 000 CZK na 300 000 CZK. Vše už je téměř schváleno. Novela zákona o státní sociální podpoře se na začátku listopadu 2019 přesunula ze Sněmovny do Senátů, poté ji schválí ještě Prezident ČR. Vše nasvědčuje tomu, že ke schválení doopravdy dojde a proto by si rodiče měli nastudovat, o jakou změnu se jedná a jak můžete dosáhnout toho, aby Vám byla vyplacena celá částka 300 000 CZK i v případě, že Vaše rodičovská dovolená již probíhá.

Níže si shrneme, jakou podobu měl příspěvek v letošním roce. Poté se podíváme, jaké změny nás tedy čekají v roce 2020. A nakonec Vám poradíme, jak docílíte maximálního čerpání i v případě, že Vaše rodičovská dovolená již běží a pomalu se chýlí ke konci.

Maximální měsíční částka rodičovského příspěvku

Platí, že částka nemůže být vyšší než 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, který se vypočítává z průměrné mzdy za posledních 12 měsíců. Je ale potřeba si uvědomit, že čím vyšší měsíční částka rodičovského příspěvku, tím dříve Vám rodičovská dovolená skončí.

Rodičovský příspěvek 2019

V roce 2019 byla výše rodičovského příspěvku 220 000 CZK na jedno dítě, 330 000 CZK v případě dvojčat, trojčat, apod.

Rodičovský příspěvek 2020

V lednu 2020 dojde k výraznému navýšení částky rodičovského příspěvku, kdy na jedno dítě dostanete 300 000 CZK a u vícerčat bude výše příspěvku 450 000 CZK. Navýšení se netýká pouze rodičů dětí narozených od 1.1.2020. Na příspěvek budou mít automaticky nárok všechny rodiče, kteří mají aktivní rodičovskou dovolenou a pobírají rodičovský příspěvek k 1.1.2020.

Jak dosáhnout co nejvyšší částky rodičovského příspěvku?

Řekli jsme, že na novou částku rodičovského příspěvku budou mít nárok všichni rodiče, kteří budou mít k 1.1.2020 aktivní rodičovskou dovolenou a budou pobírat rodičovský příspěvek, to nás přivádí k důležitému upozornění. Pokud Vám má vyplácení rodičovského příspěvku končit teď v listopadu 2019 nebo v prosinci 2020 a budete se k 1.1.2020 starat o dítě mladší 4 let, zaběhněte si na příslušný Úřad práce a změňte si dobu trvání vyplácení rodičovského příspěvku, pokud jste tak již neudělali. Přemístíte se tím do kategorie rodičů, kteří mají nárok na navýšený rodičovský příspěvek podle novely zákona k lednu 2020.

Překlenout období do ledna 2020 je snadné a mělo by se to podařit každému, komu by v nejbližší době měla končit rodičovská dovolená, protože nejnižší možná částka rodičovského příspěvku, kterou můžete měsíčně pobírat, je 50 CZK. Poté si naopak zase necháte výši rodičovského příspěvku zvednout na maximum.

V případě, že Vám je něco nejasně, doporučujeme navštívit Úřad práce a poradit se s příslušným pracovníkem, který Vám se vším poradí a pomůže Vám tak, aby se Vám povedlo vyčerpat co nejvyšší částku z nového rodičovského příspěvku.

Je ale také dost možné, že už máte naplánovaný návrat do práce a Váš zaměstnavatel s Vámi počítá. V tomto případě je tedy možné, že už s délkou rodičovské dovolené nebudete moct pohybovat a a o nárok na vyšší rodičovský příspěvek přijdete.

Vy na rodičovské dovolené a dítě ve školce?

Nikde není psáno, že pokud jste rodičem na rodičovské dovolené, musíte být se svým dítětem 24/7. Klidně můžete využít služeb školky nebo jiného vzdělávacího řízen. Tento čas můžete věnovat některé z motivačních a smysluplných aktivit, jakou je například práce během rodičovské dovolené. V roce 2020 nás čekají také změny s ohledem na čas, který může dítě strávit v těchto zařízeních. V roce 2020 budete moct Vašeho potomka nechat ve vzdělávacím zarřízení až 92 hodin měsíčně.

Poslanci schválili navýšení doby, kterou může být dítě rodiče na rodičovské dovolené umístěno do školky nebo jiného vzdělávacího zařízení, aniž by zanikal nárok na příjem rodičovského příspěvku. Původních 46 hodin/měsíčně bylo navýšeno na 92 hodin měsíčně.

Rodičovská dovolená a výdělečná činnost

Při pobírání rodičovského příspěvku nejsou sledovány příjmy určeného rodiče. Tento rodič může tedy zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností. Během doby, kdy se rodič věnuje výdělečné činnosti, musí být zařízena péče o dítě jinou zletilou osobou nebo vzdělávacím zařízením.

Nikdy ale nezapomínejte na fakt, že děti rychle rostou a čas, který s nimi nestrávíte, už nikdy nevrátíte. Během rodičovské dovolené je prostor k menší výdělečné činnosti nebo jiné seberealizaci, ale většinu času bychom měli věnovat našemu dítěti. Až půjde dítě později do školky, budeme mít dost času věnovat se své kariéře.

Aktualizace:

Dne 4.12.2019 poslal Senát návrh na na zvýšení rodičovského příspěvku zpět do Sněmovny. Senátu se nelíbí, že by se navýšení rodičovského příspěvku měla týkat pouze jedinců, kteří rodičovský příspěvek aktivně k 1.1.2020 pobírají. Rodiče se ale nemusí bát, Senát se k novému zasedání dostane ještě během prosince, aby došlo ke schválení novely zákona do konce roku 2019. Senátoři by rádi, aby se navýšení rodičovského příspěvku týkalo všech dětí, které ještě neoslavily 4 roky.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Peníze Rodina Návody