Dávky pro zdravotně postižené 2018 | VímVíc.cz

Dávky pro zdravotně postižené 2018

28. 02. 2018

Rok 2018 přináší několik novinek v pravidlech pro sociální dávky. Zdravotně postižené čekají vyšší příspěvky a méně přísná pravidla. Podívejte se na aktuální přehled dávek pro osoby se zdravotním postižením a nejnovější změny.

Dávky pro OZP

Kdo má nárok na sociální dávky

Abyste mohli získat sociální dávky na mobilitu nebo na zdravotní pomůcky, musíte nejprve zažádat na úřadu práce o průkaz:

  • ZTP (pro osoby s těžkým postižením pohyblivosti nebo orientace)
  • ZTP/P (osoby se zvlášť těžkým postižením pohyblivosti nebo orientace, které potřebují průvodce)

Po vyplnění formuláře bude vaše žádost posouzena Správou sociálního zabezpečení, s to především na základě zprávy vašeho ošetřujícího lékaře. V případě potřeby můžete být pozváni na kontrolní prohlídku. Podle vyjádření ošetřujícího lékaře dostanete potvrzení o nároku na sociální dávky, díky němuž jste oprávněni žádat o příspěvek na mobilitu a pomůcky.

O finanční výpomoc od státu si musíte zažádat sami, ať už máte zdravotní či mentální postižení. Potvrzení nároku na dávky pro osoby se zdravotním postižením ovšem neznamená automatické vyplácení příspěvků.

Zdravotně postižení dostanou v roce 2018 vyšší příspěvky, o sociální dávky ale musejí sami požádat.

Příspěvek na mobilitu

Podle zákona má nárok na příspěvek na mobilitu osoba starší jednoho roku, která splňuje následující kritéria:

  • Je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
  • Pravidelně se dopravuje nebo je dopravována
  • Nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby

Výše příspěvku je v roce 2018 550 Kč na kalendářní měsíc (tzn. 6600 Kč za rok). Osoby se zdravotním postižením II. a III. stupně (ZTP a ZTP/P) mají nárok na parkovací průkaz, možnost parkovat na vyhrazených místech a nemusí platit dálniční známku.

Zdravotně postižení mohou žádat o sociální dávky na mobilitu ve výši 6600 Kč/rok.

Příspěvek na zvláštní pomůcky

Nárok na zvláštní pomůcky mají zdravotně postižení, kteří mají těžkou vadu nosného a pohybového ústrojí, těžké zrakové, sluchové postižení a v některých případech i mentální postižení. Po potvrzení nároku na dávky pro osoby se zdravotním postižením můžete v průběhu 60 kalendářních měsíců zažádat v součtu o 800 000 Kč (respektive o 850 000 Kč při pořizování zdvihací plošiny).

Příspěvek se nevztahuje na pomůcky plně či částečně hrazené zdravotní pojišťovnou a na ty, které lze od pojišťovny zapůjčit. O sociální dávky lze požádat zpětně až o 12 měsíců a vždy je potřeba připočítat spoluúčast.

Příspěvek na auto

Pokud jste osoba s průkazem ZTP nebo ZTP/P a prokazatelně se potřebujete každý měsíc přepravovat autem (nově stačí pouze čestné prohlášení), můžete požádat o příspěvek na pořízení motorového vozidla. Ten vychází z údajů na vaší výplatní pásce, příjmů osob ve vaší domácnosti a orientuje se podle životního minima. Maximální výše sociální dávky je 200 000 Kč a minimální 100 000 Kč.

Sociální dávky se vztahují i na koupi auta.

Přečtěte si také něco o přídavku na děti pro rok 2018.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy