Přídavek na děti od roku 2018 aneb Co nás čeká? | VímVíc.cz

Přídavek na děti od roku 2018 aneb Co nás čeká?

06. 10. 2017

Od roku 2018 se zvýší přídavek na dítě jak zaměstnancům, tak podnikatelům. Další důležitou změnou je také například zavedení státní kategorie pojištěnců.

Přídavek na děti od roku 2018 aneb Co nás čeká?

Přídavky na děti 2021

Přídavky na děti, podmínky a jejich výše se mění. Tento článek pojednává o změně přídavků na děti v roce 2018 a srovnává s předešlým rokem 2017. Informace zde ponecháme pro možné porovnání a sledování vývoje okolo přídavků na děti. Aktuální informace si můžete přečíst v novém článku, ve kterém jsou přídavky na děti 2021 a také informace o rodičovském příspěvku.

Přídavek na dítě v roce 2018

Pro rok 2018 se změní výše přídavku na dítě mnoha rodinám. Na zajímavější přídavky se tak mohou těšit například rodiče dětí, kteří pracují či pobírají dávky nezávislé od příjmu. Nárok na tento přídave budou nově mít také rodiny s příjmy do 2,7násobku životního minima, namísto současného 2,4násobku. Výše přídavku na dítě se nijak měnit nebo a opět se vyplácí za kalendářní měsíc, pokud jde o dítě, které je v nezaopatřeném věku

  • do 6 let je to 500 Kč
  • od 6 do 15 let je to 610 Kč
  • a od 15 do 26 let je to 700 Kč

V mnoha rodinách ovšem dojde k navýšení o 3 600 Kč za rok. Budou to ty rodiny, kde alespoň jeden z rodičů pracuje a má příjem, který je v minimální výši životního minima na jednotlivce nebo ze samostatné výdělečné činnosti případně také z dávek. V těch rodinách, kde ani jeden rodič nesplňuje tato pravdilo bude přídavek v nezměněné výši.

Nynější výše životního minima na jednotlivce je 3 410 Kč měsíčně.

Jak je to se zvýšeným přídavkem na dítě

Nárok na něj budou mít ti, kteří v daním čtvrtletí prokáží existenci stanoveného minimálního příjmu, či mají nárok na některou z dávek. Tento zvýšený rodičovský příspěvek je na rozdíl od daňové podpory rozšířen také na ty rodiny, kde nikdo nemá příjem z pracovní činnosti, ale alespoň jeden z rodičů pobírá dávky, které jsou v podstatě jeho náhradou.

Čtěte také článek o rodičovském příspěvku.

Zvýšenou podobu přídavku na dítě ovšem nebudou čerpat rodiny, které mají příjem pouze a jenom ze sociálních dávek. Nezaopatřené dítě má nárok na přídavek na své dítě v tom případě, polkud má prokazatelný příjem. Toto se tedy týká zejména výdělečně činných studentů.

Jaké jsou tedy podmínky zvýšeného přídavku na dítě?

Posuzovaná osoba musí mít za dané kalendářní období příjem buď ze zásvislé činnosti, ze samostatné činnosti, z dávek nemocenského pojištění, důchodového pojištění, z podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci, z příspěvku na péči o osobu do 18let věku nebo z rodičovského příspěvku (pokud je ale poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství).

Pokud posuzovaná osoba splňuje některou nebo více z výše zmíněných položek, náleží nezaopatřenému dítěti zvýšený příspěvek a to v měsíční výši:

  • do 6 let je to 800 Kč
  • od 6 do 15 let je to 910 Kč
  • a od 15 do 26 let je to 1000 Kč

Zákon nabyde účinnosti od ledna 2018.

Hledáte zaměstnání? Mrkněte na volné pracovní nabídky.

Tip: Udělejte za přídavek svým ratolestem radost zbožím z e-shopu 4kids. Díky slevám zde nakoupíte za výhodnější ceny. Levnější nákup vám zajistí 4kids slevové kupóny.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo