Rodičovský příspěvek aneb Co nás čeká v roce 2018? | VímVíc.cz

Rodičovský příspěvek aneb Co nás čeká v roce 2018?

22. 09. 2017

Čerpáte rodičovský příspěvek? Od roku 2018 dojde k jeho navýšení při narození vícerčat. A v novele najdeme také další změny.

Rodičovský příspěvek aneb Co nás čeká v roce 2018?

Rodičovský příspěvek a nová pravidla

Rodiče si od ledna roku 2018 budou moci volit rodičovský příspěvek do dané částky:

1. která nepřevyšuje 7 600 Kč za měsíc. Znamená to tak možnost čerpat rodičovský příspěvek s vyšší částkou pro nemocensky nepojištěné rodiče. Těmi jsou například studenti, nepracující, ženy v domácnosti anebo také OSVČ, které si dobrovolné nemocenské pojištění neplatí.

2. která převyšuje částku 7 600 Kč za měsíc, jestliže lze zároveň alespoň jednomu z rodičů stanovit 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce, která převyšuje 7 600 Kč, a to k datu narození nejmladšího dítěte. Zároveň je tato částka také nejvyšší možnou částkou rodičovského příspěvku.

Pokud mají rodiče velký příjem, je možné vyčerpat celou částku na jedno dítě, jestliže bude u každého z rodičů možné stanovit uvedený denní vyměřovací základ ke dni narození dítěte, bude se vycházet při stanovení příspěvku z tohoto základu, který je vyšší, nebo

3. 1,5násobku u částek uvedených v 1. a 2. odstavci v případě, že rodič pečuje o vícerčata. Nejvýše se však jedná o 1,5násobek 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.

Pro rok 2018 dojde k úpravě rodičovského příspěvku a zavedení nové státní kategorie pojištěnců.

Čerpání přídavku z jiného státu

Další novinkou je také situace, kdy rodič čerpal na své nejmladší dítě dávku v jiném státě, která je ekvivalentní rodičovskému příspěvku. V takovém případě se z celkové částky, na kterou má rodič nárok odečte tato vyplacená částka v jiném státě.

Změna výše dávky

Pokud se rodič rozhodne změnit výši dávky, může tak učinit jednou za tři měsíce. To se tedy pro další rok nemění.

Zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě

Další novinkou je také zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě v domácnosti. Tato novinka vešla v platnost poprvé již v roce 2017 při účtování mezd za červenec. Zbytek nároku na daňové zvýhodnění bude uplatněno v ročním zúčtování za zdaňovací období anebo v daňovém přiznání za rok 2017.

Dojde k rozšíření kategorii státních pojištěnců

Novinkou je také novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Rozšiřuje se okruh státem podporovaných studentů také o tu část vysokoškolských studentů, kteří již dovršili věk 26 let. Doteď nebyli považováni za nezaopatřené děti, nově ovšem v rámci doktorského studijního programu v prezenční formě studia bude za tyto studenty platit zdravotní pojištění stát.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Ze života Ze života firem a kanceláří