Výplatní páska + vzor | VímVíc.cz

Co je to výplatní páska + vzor

24. 07. 2020

Každý z nás si pamatuje svojí první výplatní pásku. Čekali jsme na ni s očekáváním, jak budeme od svého zaměstnavatele ohodnoceni. Ne každý se v ní ale vyzná ihned na první pohled. Jaké údaje výplatní páska ukrývá a co z nich můžeme vyčíst? Které údaje jsou pro nás důležité a co se z našeho platu strhává? V současné době digitální se někteří zaměstnavatelé uchylují rozesílat výplatní pásky elektronickou podobou. V článku najdete, co musí výplatní páska obsahovat, kalkulačku pro výpočet čisté mzdy zajímavosti o tom, jak vypadá německá výplatní páska.

Výplatní páska + vzor

Co to je výplatní páska?

Výplatní páska je písemný doklad, který zaměstnavatel je povinen vydat svému zaměstnanci při měsičním vyúčtování jeho mzdy nebo platu. Na pásce uvidíte, kolik vyděláváte, kolik platíte na daních i pojištění. V neposlední řadě uvidíte i kolik vám zbývá dovolené.

Nové digitální výplatní pásky, které začínají nahrazovat ty písemné obsahují naprosto totožné informace. Rozložení i obsahová stránka výplatních pásek zůstávají stejné. Iniciativa rozesílání výplatnic v elektronické podobě byla vytvořena především se záměrem jednodušší administrativy. Například se vám někdy může stát, že máte trvalé bydliště jiné od vaší korespondenční adresy, tudíž máte s doručováním výplatních pásek potíže a nemusí vám být všechny doručeny. To se vám s těmi elektronickými už nestane.

Co všechno v kolonkách na výplatní pásce najdeme?

Na výplatní pásce najdete hned čtyři typy mzdy: základní, hrubou, superhrubou a čistou. Podívejte se, jaké jsou v nich rozdíly. Níže píšeme i o tom, jak je mezi nimi rozdíl a co způsobí to, že se vaše čistá mzda zvýší, když si vezmete dovolenou.

Mzdová kalkulačka

Důležité je vědět, že jako zaměstnanec platíte daně a odvádíte zálohy na sociální i zdravotní pojištění. Zároveň s tím vám ale na sociální i zdravotní pojištění přispívá váš zaměstnavatel. Ze mzdy se vypočítá právě daň z příjmů, odvody, ale také základy pro nemocenskou nebo náhradu dovolené. Online mzdová kalkulačka vypočte během minuty čistou mzdu.

Ze mzdy se vypočítá daň z příjmů, odvody, ale také základy pro nemocenskou nebo náhradu dovolené.

Mzdu

 1. Základní mzda
  • V tomto případě se jedná o základní mzdu. To znamená, o částku, která je uvedená na pracovní smlouvě, ve mzdovém výměru, anebo kterou vyjednáte na pohovoru.
 2. Hrubá mzda
  • Hrubou mzdu spočítáte tak, že sečtete základní mzdu a motivační složky - například prémie, osobní ohodnocení, příplatky a odměny. Z výše hrubé mzdy platíte sociální a zdravotní pojištění. Proto celková výše hrubé mzdy není celá vaše.
  • Pokud budete znát výši hrubé mzdy, jednoduše si prostřednictvím kalkulačky můžete spočítat, kolik vám reálně přijde na váš účet.
 3. Superhrubá mzda
  • Superhrubá mzda se tak nazývá proto, že k té vaší hrubé mzdě je zahrnuto ještě odvody na zdravotní (9 %) a sociální (24,8 %) pojištění, které za vás platí váš zaměstnavatel. Tyto odvody se vypočítávají z hrubé mzdy.
  • Stejně tak se ze superhrubé mzdy vypočítává i daň z příjmu (15 %).
  • Superhrubá mzda představuje celkovou částku, kterou za vás platí váš zaměstnavatel.
  • Když znáte svoji superhrubou mzdu, znáte i výši daně z příjmu.
 4. Čistá mzda
  • Čistá mzda představuje výplatu, která vám reálně přijde na váš účet a je opravdu vaše. Výpočet čisté mzdy z té hrubé získáte odečtením daně z příjmu bez daňových slev (15 % ze superhrubé mzdy) a sociální (6,5 % z hrubé mzdy) a zdravotní (4,5 % z hrubé mzdy) pojištění.
  • Čistá mzda je částka, která bude opravdu vaše. Proto když vyjednáváte základní mzdu, spočítejte si, kolik to nakonec opravdu bude. Ať pak nejste překvapeni.

V tomto případě se jedná o hrubou mzdu. Získáme ji tak, že znásobíme tarifní mzdu počtem odpracovaných dnů.

Hrubý příjem

Tento údaj získáme součtem mzdy a příplatků nebo prémií. Z této částky počítáme dále kolik bude potřeba odvést na sociálním a zdravotním pojištění.

Sociální a zdravotní pojištění a odvod

V případě sociálního pojištění je odvod 6,5 % z hrubého příjmu, v případě zdravotního pojištění je to 4,5 %. Můžete si tedy sami vypočítat, zda odpočet na vaší výplatní pásce sedí.

Daňový základ

Toto je takzvaná superhrubá mzda. Ta se vypočítá tak, že hrubou mzdu znásobíme 1,34. To je navýšení o 34 %, které jde na odečtení zdravotního a sociálního pojištění.

Superhrubá mzda by mohla být od roku 2019 minulostí.

Odvody zaměstnavatele

Odvody zaměstnavatele jsou vše, co je nad 4,5 a 6,5 %. Je to rozdíl mezi hrubou mzdou a daňovým základem.

Zálohová daň a daň po slevě

Zálohová daň představuje 15% z daňového základu a tehdy, kdy z této daně odečteme slevu na poplatníka, vyjde daň z příjmu, kterou pošleme státu.

To nejdůležitější – Čistý příjem

Zajímá vás, jak získáme výši čistého příjmu? Jednoduše. Od hrubé mzdy odečteme daň po slevě. Díky tomu tak získáte částku, kterou vám zaměstnavatel pošle na účet.

Další důležité položky na výplatní pásce, které je důležité znát

 1. PPÚ - průměr pro pracovně-právní účely
  • Zkratka PPÚ představuje hodinový průměr za náhrady za dovolenou, svátky a přesčasy. Tento průměr se spočítá tak, že se sečte hrubá mzda za jedno čtvrtletí například s vaší dovolenou a vydělíte počtem odpracovaných hodin.
  • Jestliže jste dostali nějaké prémie nebo byl počet pracovních dní nižší, vaše průměrná odměna bude za hodinu práce vyšší - a tím vás naroste i čistý plat.
 2. DNP - denní vyměřovací základ
  • Zkratka DNP označuje vyměřovací základ. To znamená základ pro výpočet nemocenské. Pozor, toto není částka, kterou dostanete, ale základ, který vychází z vašeho platu za poslední rok! Z něj se následně počítá podíl, podle toho, kolik dní jste byli nemocní.
  • Do 30. kalendářního dne vaší pracovní neschopnosti = DNP 60 %
  • Od 31. do 60. kalendářního dne vaší pracovní neschopnosti = DNP 66 %
  • Od 61. kalendářního dne vaší pracovní neschopnosti = DNP 72 %
Popsané položky objevující se na výplatní pásce jsou ty nejdůležitější, a proto je podstatné v rámci finanční gramotnosti znát.

Vzor výplatní pásky se dá také stáhnout na internetu po zadání hesla výplatní páska online.

Co je to výplatní páska + vzor II.

Termín předání výplatní pásky

Zákon nedefinuje žádné detailnější náležitosti, které by musela výplatní páska obsahovat. Zároveň i do těchto podmínek spadá i termín pro doručení nebo předání výplatní pásky. Zákon nijak nespecifikuje kdy ani žádný jiný konkrétní termín ohledně výplatních pásek. Podle zákoníku se tak má stát při měsičním vyúčtování mzdy. Tudíž by tak mělo předání proběhnout ve sjednaný den výplaty.

Popřípadě, nejpozději by výplatní páska měla být předána do konce měsíce následujícího po měsíci, za který je mzda vyplácena. Pokud vám není jasné, jak zaměstnavatel vaši mzdu vypočetl, podle zákoníku práce máte možnost požadovat vysvětlení a doložení dokladů, na základě kterých mzdu počítal. Zaměstnavatel je v také situaci povinen vaší žádosti vyhovět.

Vzor výplatní pásky ke stažení

Odkaz ke stažení vzorové výplatní pásky

Německá výplatní páska

Rozdíl českých a německý platů je jasně zřetelný. Němci si oproti Čechům vydělávají pohádkové platy. Pro zajímavost, německá kancléřka pobírá měsičně plat v přepočtu ve výši 770 441 Kč. Pro porovnání, český prezident má plat měsičně 252 800 Kč, americký prezident Donald Trump 786 270 Kč.

Německý zaměstnancům strhává daň zaměstnavatel, stejně tak, jako to funguje v České republice. Zároveň tak zaměstnavatel strhává zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnavatel ale přispívá až polovinu na důchodové pojištění svým zaměstnancům.

Jako německému zaměstnanci vám strhnout důchodové pojištění ve výši 9,8 %, a stejně tak vám na něj přispěje i zaměstnavatel stejnou částkou 9, 8%. To, co odvádí zaměstnavatel ale na německé výplatní pásce neuvidíte.

Zaměstnanec odvádí do zdravotního pojištění 8,2 %, zaměstnavatel 7,3 %. Zaměstnanec musí odvést i nějaké procenta na podporu v nezaměstnanosti a na pojištění starobní péče. Většina německých zaměstnanců přispívá do sociálního systému přibližně až 20 - 22 % ze svého hrubého platu.

Z celkové mzdy se v Německu odečítá:

 • Důchodové pojištění - 9,8 %
 • Podpora v nezaměstnanosti - 1,5 %
 • Zdravotní pojištění - 8,2 %
 • Pojištění starobní péče - 0,9 - 1,225 %
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy