Sociální a zdravotní pojištění rodiče v domácnosti | VímVíc.cz

Sociální a zdravotní pojištění rodiče v domácnosti

28. 06. 2018

Kromě starostí týkající se nákupu plenek, ovocných přesnídávek a strachu z nepřipravenosti musí rodiče řešit ještě platby za sociální a zdravotní pojištění. V jakém případě platbu uhradí stát a kdy se o ni musíte starat sami? Do jakého věku dítěte umožňuje stát rodičům zůstat doma bez starostí s placením? Vše se dozvíte níže.

Součástí sociálního pojištění je také důchodové pojištění

Sociální pojištění řeší rodiče, kteří jsou zároveň zaměstnanci, podnikateli, nebo živnostníky. Pokud rodič nepobírá mzdu v zaměstnání, anebo není osobou samostatně výdělečně činnou, sociální pojištění se ho netýká. Rodičům „na plný úvazek“ starost ve formě plateb sociálního pojištění jednoduše odpadá a mohou se naplno věnovat svým ratolestem.

Nedávno jsme pro vás v článku o tom, kdy a za jakých podmínek můžete odejít do důchodu, zveřejnili podmínky pro pobírání starobního důchodu včetně definice náhradní doby, která se do potřebné doby pojištění také započítává. To je aktuální problematikou i v tomto případě. Do sociálního pojištění spadá totiž také důchodové pojištění, které v případě starobního důchodu rozhoduje společně s důchodovým věkem o konkrétním okamžiku odchodu do důchodu.

Od nynějšího roku na starobní důchod dosáhnete po 34 letech účasti na důchodovém pojištění, tedy zjednodušeně doby, kterou se pohybujete na trhu práce. Po roce 2018 musíte mít odpracováno ještě o rok déle, tedy 35 let. Druhá podmínka, tj. důchodový věk je od 1. 1. 2018 stanoven následovně: pro ročníky narozené v roce 1971 a výše je 65 let nejpozdější možný důchodový věk, ženy starající se o děti tak nadále nebudou zvýhodňovány.

Rodičům v domácnosti bez zaměstnání platí sociální pojištění stát.

Náhradní doba pojištění a důchodové pojištění jako další cesta

Náhradní doba pojištění, tj. doba, kdy osoba neodvádí pojistné, a přesto jsou roky započítávány do potřebných let, platí kromě mnohých případů také pro osoby pečující o dítě, kterému jsou nejvýše 4 roky nebo osobu pečující o člověka mladšího 10. let a současně závislého na péči jiné osoby.

Pokud jste rodičem v domácnosti a podmínky pro započtení tzv. náhradní doby pojištění nesplňujete, můžete si přiznání starobního důchodu pojistit tím, že si důchodové pojištění sjednáte dobrovolně. Tento typ pojištění je dostupný ale pouze těm, kteří minimálně po dobu jednoho roku pracovali v zaměstnaneckém poměru nebo jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). OSVČ si sociální pojištění platili sami. Jeden rok účasti na důchodovém pojištění je tedy podmínkou pro sjednání dobrovolného důchodového pojištění, které si můžete platit následně maximálně po dobu 15 let. Pro rok 2018 byla stanovena povinná minimálně výše měsíčního příspěvku 2 099 korun, jeden rok pojištění tedy vyjde pojištěnce na 25 188 korun. Samozřejmě je možné příspěvek navýšit, každá osoba by ale měla zhodnotit, zda jsou vyšší platby právě pro ni vhodné.

Pro přiznání starobního důchodu započítejte i péči o děti dle podmínek náhradní doby pojištění, nebo si případně dobrovolně sjednejte důchodové pojištění.

Platba za zdravotní pojištění je v době mateřské a rodičovské méně komplikovanější

Pokud jste rodiče pobírající mateřský nebo rodičovský příspěvek, nemusíte se zdravotním pojištěním vůbec zaobírat. Je to jednoduché, vše za vás v době mateřské a rodičovské dovolené platí stát. Rodičovský příspěvek 220 tisíc korun lze čerpat až po dobu 4 let věku potomka, a právě po tuto dobu nemusíte cokoliv týkající se zdravotního pojištění řešit. Pokud se rozhodnete být rodičem doslova na plný úvazek a věnovat se dětem bez chození do zaměstnání i po zákonem definované době věku 4 let dítěte, můžete se také vyhnout placení zdravotního pojištění. Zákon o veřejném zdravotním pojištění totiž jasně doslova říká, že stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.

Co se ale za definicí celodenně osobně a řádně pečující osoby skrývá? Zjednodušeně to znamená, že rodič nesmí dítě nechávat v jeslích či mateřské školce déle než 4 hodiny denně. Ty, které jsou školou povinné, musí být ve škole jen v okamžiku vyučování, to znamená, že nesmí navštěvovat např. školní družinu. Mluvíme o rodiči v jednotném čísle schválně z toho důvodu, že státním pojištěncem může být pouze jeden z páru. Ať už se jedná o matku či otce měli by své zdravotní pojišťovně sdělit, že jsou pečující osobou o potomka, a to od osmi dní od prvního dne péče.

Pokud pobíráte mateřský či rodičovský příspěvek, plátcem zdravotního pojištění je stát.

Nadále v teple domova jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP)

Pokud se rozhodnete dobrovolně zůstat doma i přes nesplnění podmínek Zákona o veřejném zdravotním pojištění, kdy vaše dítě bude starší sedmi let, nebo v případě dvou a více dětí po dosáhnutí patnácti let, budou pro vás platit odlišné podmínky. Zdravotní pojištění už za vás sice nebude platit stát stejně jako za zaměstnance a podnikatele, stanete se ale pro něj tzv. osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP). Pro ty platí pravidlo platby zdravotního pojištění ve výši 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je pro OBZP minimální mzda, která od 1. 1. 2018 činí 12 200 korun.

13,5 % z této částky je 1 674 korun měsíčně, které osoby bez zdanitelných příjmů musí zaplatit za zdravotní pojištění. Pokud je pro vás tato částka neúnosná a hledáte jiné řešení, zdravotní pojištění za vás může uhradit i stát. Podmínkou je přihlášení na úřad práce, kde budete uvedeni jako uchazeči o zaměstnání. S tím se pojí pravidelné pohovory na pracovním úřadě, které jsou nutnou podmínkou pro všechny, kteří chtějí být v evidenci úřadu práce vedeni jako uchazeči o zaměstnání.

OBZP musí státu platit 13,5 % z vyměřovacího základu, osoby bez zaměstnání tak zaplatí za zdravotní pojištění 1 674 korun měsíčně.

Prostor pro výdělek však stále existuje

Státním pojištěncem je osoba, za kterou pojištění platí stát. Jak bylo zmíněno výše, státním pojištěncem nemůže být někdo, kdo pobírá mzdu v zaměstnání, anebo podniká. Přivýdělek formou dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ) ale zakázán není. I zde platí podmínky, které musíte splnit. V rámci dohody o pracovní činnosti nesmíte překročit hranici příjmu ve výši 2 500 korun za měsíc a v případě dohody o provedení práce činí limit 10 000 korun měsíčně.

Dohoda o provedení práce stanovuje maximální možný počet odpracovaných hodin na 300 hodin ročně, přičemž DPP můžete mít uzavřenou s více zaměstnavateli. Pokud jste případem uvedeným v předchozím odstavci, rozhodli jste se doma zůstat i přes starší věk dětí a zároveň jste evidování na úřadu práce, přichází pro vás v úvahu pouze přivýdělek na dohodu o pracovní činnosti. Od minulého roku totiž práci na DPP nemohou tyto osoby vykonávat.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo