Výpověď: Jaké jsou nejčastější otázky | VímVíc.cz

Výpověď: Jaké jsou nejčastější otázky a co musíte vědět

11. 03. 2019

Rozhodli jste se rozvázat se zaměstnavatelem pracovní poměr? Jaké náležitosti by výpověď měla splňovat, aby byla opravdu platná? Jak výpověď z pracovního poměru napsat a co dělat, pokud jste ještě ve zkušební době?

Výpověď: Jaké jsou nejčastější otázky

Výpověď a její náležitosti

Pokud se k tomuto kroku nakonec odhodláte a rozhodnete se předat svému nadřízenému výpověď, učiňte tak v písemné podobě. Pokud ji podáte po telefonu nebo se rozhodnete se šéfem osobně promluvit, rozhodně to nestačí. Jak to? Jiná výpověď z pracovního poměru, než ta písemná, prostě neplatí.

Jak podat písemnou výpověď? Předejte ji buď osobně v práci, nebo ji pošlete vašemu zaměstnavateli poštou. Berte v potaz, jak poštovní služby fungují a zvolte zaslání dokumentu doporučeně nebo tzv. na dodejku. Také mějte na mysli, že rozhodujícím datem je skutečný termín doručení výpovědi zaměstnavateli, nikoliv pouze datum na obálce. I proto pošlete výpověď několik dní před koncem měsíce a nehoňte takto důležitou věc na poslední chvíli. Od momentu převzetí dopisu zaměstnavatelem začíná výpověď reálně platit.

Jak podat výpověď v roce 2019? Zkopírujte si náš vzor výpovědi z pracovního poměru.

Výpověď podejte vždy v písemné podobě. Telefonní hovor nebo pouhý rozhovor nestačí.

Jak napsat výpověď

Víme, že to může být těžké. Nemluvíme jen o samotném rozhodnutí, ale také formální podobě tohoto dokumentu. Můžete si klást otázku, jak napsat výpověď. Abyste ušetřili čas a příliš se nenervovali, existují vzory výpovědí, ze kterých můžete čerpat.

Až výpověď napíšete, doručte ji výše zmiňovaným způsobem ve dvou kopiích. Obě vám musí podepsat zaměstnavatel, přičemž jeden výtisk patří společnosti, druhý si archivujte. Nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit doklad o tom, v jaký den jste výpověď doopravdy podali.

Využít vzorové výpovědi vám ušetří nejen množství času, ale i plno starostí. Zaměstnavateli ji pak doručte ve dvou kopiích.

Výpovědní lhůta

Zkuste myslet dopředu. Jestliže jste přišli na to, jak napsat výpověď a připravili si dvě její kopie, mějte na paměti, že výpovědní lhůta činí ze zákona dva měsíce. Začíná přitom platit vždy od prvního dne nového měsíce.

Pokud tedy například podáte výpověď 28. dubna, výpovědní lhůta začíná běžet od 1. května a skončí po dvou měsících, tj. 31. června. Do nového zaměstnání můžete tedy nastoupit od 1. července. Jestliže ale usnete na vavřínech a výpověď podáte až 1. května, výpovědní lhůta začne běžet až od 1. června.

Dobře si rozmyslete, kdy výpověď podáte. Výpovědní lhůta činí ze zákona dva měsíce a platí vždy od prvního dne nového měsíce.

Výpověď ve zkušební době

Zkušební doba je efektivním nástrojem pro zaměstnance i zaměstnavatele. Obě strany se mohou přesvědčit, jestli jim pracovní poměr vyhovuje a zda byla jejich představa o druhé straně naplněna. Zkušební doba může trvat maximálně tři měsíce, po oboustranné dohodě může být ale i kratší. Také platí jednoduché pravidlo, že zkušební doba nesmí být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. To znamená, že pokud jste byli přijati na dva měsíce, zkušební doba může činit maximálně jeden měsíc.

Samotné zrušení pracovního poměru ve zkušební době je velmi jednoduché. Jedná se dokonce o jednu z nejsnazších procedur v pracovním právu. Výpověď může podat zaměstnanec i zaměstnavatel a ani jeden nemusí dle § 66 zákoníku práce uvést důvod. I v tomto případě ale platí, že smlouva musí být podána písemně. Doručení musí proběhnout ještě před uplynutím zkušební doby.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je jednou z nejjednodušších procedur v pracovním právu. Výpověď mohou podat obě strany bez uvedení důvodu.

Nemoc a výpověď ve zkušební době

Co se ale stane, pokud ve zkušební době v délce tří a méně měsíců onemocníte? Zmínili jsme, že výpověď mohou podat obě strany a to bez uvedení důvodu. I v tomto případě existuje výjimka a tou je onemocnění zaměstnance ve zkušební lhůtě.

Jestliže byla zaměstnanci ve zkušební době vypsána pracovní neschopenka, je chráněn před okamžitým podáním výpovědi ze strany zaměstnavatele a to po celé dva týdny délky nemoci. Po uplynutí 14 dní má zaměstnavatel opět právo výpověď pracovníkovi doručit. Zároveň si zapamatujte, kolik dní jste strávili na neschopence. O ně se vám totiž prodlouží zkušební doba.

V případě onemocnění zaměstnance ve zkušební době je pracovník chráněn před okamžitým podáním výpovědi zaměstnavatelem.

V novém zaměstnání vás chtějí dříve

Co ale dělat, pokud potřebujete skončit v současném zaměstnání dříve, ještě před vypršením výpovědní lhůty? Zkuste šéfovi vysvětlit situaci, ve které se nacházíte. Jestliže potřebujete v novém zaměstnání začít dříve, zkuste se s ním domluvit na ukončení pracovního poměru dohodou.

Je ale možné, že zaměstnavatel s dohodou nebude souhlasit a odmítne ji přijmout. Pokud tak učiní, nezbývá vám nic jiného, než po celou délku trvání výpovědní doby v práci setrvat. Rozhodně nemyslete na to, že byste se v práci již neukázali. Důsledky by mohly být fatální.

Pokud si vás nový zaměstnavatel žádá dřív, zkuste se se současným šéfem domluvit na ukončení pracovního poměru dohodou.

Kdy přistoupit k okamžité výpovědi

Dluží vám zaměstnavatel mzdu nebo se cítíte vážně ohroženi na zdraví? Právě v těchto dvou případech můžete dle zákoníku práce přistoupit k okamžité výpovědi. Pokud vám zaměstnavatel dluží mzdu (nebo její část) déle než 15 dní po splatnosti, můžete podat okamžitou výpověď a ještě si zasloužíte dva průměrné měsíční platy.

Jestliže vám závodní lékař na základě posudku dosvědčí, že pokud budete pokračovat ve své práci budete vážně ohroženi na zdraví, pak se jedná o druhý důvod, kdy dle zákoníku práce můžete podat okamžitou výpověď. I v tomto případě dostanete dva průměrné měsíční platy. Pokud vám ale společnost i přes existenci posudku najde do patnácti dnů nové vyhovující místo, pak právo na podání okamžité výpovědi ztrácíte.

Okamžitou výpověď můžete podat v okamžiku, kdy vám zaměstnavatel dluží mzdu nebo při práci, která vážně ohrožuje vaše zdraví.

Nenechte se šikanovat

Setkali jste se s tím, že zaměstnavatel nechce vaši výpověď přijmout? Jestliže dáváte klasickou výpověď, pak váš šéf nemá na výběr. Dokonce je to dle zákoníku práce jeho povinností. Pokud se vás bude zaměstnavatel snažit přesvědčit, že v práci musíte setrvat, trvejte dál na podání výpovědi a jako argument zmiňte zákoník práce. V nejhorším možném případě ji zašlete do společnosti písemně tzv. na dodejku a kontaktujte krajský inspektorát práce.

My vám ale přejeme klidný průběh podání výpovědi a mnoho úspěchů v novém zaměstnání.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Pracovní právo