Zkušební doba 2018: Co vás může překvapit? | VímVíc.cz

Zkušební doba 2018: Co vás může překvapit?

21. 02. 2018

Čas, který má zaměstnavatel i zaměstnanec na to, aby si ujasnili, zda spolu chtějí pracovat. To je zkušební doba. Jaká pravidla má zkušební doba a co vás o ní může v roce 2018 překvapit?

Zkušební doba 2018: Co vás může překvapit?

Zkušební doba 2018

Doba na poznání prostředí, ve kterém se budete pohybovat, a také na seznámení se s ostatními zaměstnanci a nadřízenými. Zkušební doba zpravidla trvá 3 měsíce a během této doby zaměstnanec pozná, jestli mu práce vyhovuje. Zaměstnavatel si zase vyzkouší, na kolik mu vyhovuje spolupráce s novým zaměstnancem a jak zaměstnanec zvládá pracovní úkoly.

Během zkušební doby si jednoduše vyzkoušíte, zda vám nová práce vyhovuje.

Zkušební doba není podmínkou

Zkušební doba není zákonná podmínka, ovšem zpravidla bývá součástí téměř každé pracovní smlouvy. Vyplývá z toho tedy také to, že zkušební doba musí být sjednána písemně. Jinak je neplatná. Pamatujte ale také na to, že nejdéle je možné sjednat zkušební dobu v den nástupu do práce nebo v den jmenování (pokud měníte pouze pracovní pozici.)

Jak dlouho trvá zkušební doba 2018?

Zkušební doba 2018 se liší podle toho, na jakou pozici zaměstnanec nastupuje a její délka je dána zákonem. Nesmí být ovšem delší, než je polovina doby trvání pracovního poměru. V praxi to znamená - maximálně čtrnáct dnů u pracovního poměru na jeden měsíc, maximálně tři měsíce u “řadových” zaměstnanců a maximálně šest měsíců u vedoucího zaměstnance, který má pod sebou alespoň jednoho zaměstnance.

Zkušební doba může být dlouhá maximálně polovinu sjednaného pracovního poměru.

Můžete prodloužit zkušební dobu?

Pokud máte sjednanou zkušební dobu na dva měsíce, nelze ji dodatečně změnit na tři. Stejně tak, pokud nebyla sjednána vůbec, nelze ji sjednat dodatečně. Pokud si s vámi tedy není zaměstnavatel jistý na konci vaší zkušební doby, nemůže vám ji prodloužit. Zkušební doba se ovšem automaticky prodlužuje tehdy, kdy se objeví celodenní překážky na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele. Dále také v případě celodenní dovolené anebo tehdy, kdy zaměstnanec ve zkušební době onemocní. V takovou chvíli se zkušební doba prodlužuje o dny pracovní neschopnosti.

Nemoc ve zkušební době

Další důležité věci, co byste o nemoci ve zkušební době měli vědět, je to, že jste proti výpovědi ve zkušební době chráněni pouze prvních čtrnáct dní. Prvních čtrnáct dní nemoci vám tedy zaměstnavatel nemůže dát výpověď. Jak už ale bylo zmíněno výše, samozřejmostí je, že se zkušební doba prodlužuje o ty dny, ve které zaměstnanec kvůli nemoci v práci nebyl. Stejná situace nastává i tehdy, když zaměstnance zajímá dovolená ve zkušební době.

Podívejte se také na výpověď vzor.

Zaměstnanec je při nemoci ve zkušební době chráněn pouze prvních čtrnáct dní.

Výpověď ve zkušební době

Hlavním účelem zkušební doby je vyzkoušet si vzájemnou spolupráci a poté se rozhodnout, jestli spolu vzájemně chcete spolupracovat. Pokud se jedna ze stran rozhodne pro výpověď ve zkušební době, může tak učinit ve zkušební době bez udání důvodu. Ukončení pracovního poměru ve zkušební době ovšem podléhá několika podmínkám:

  • Pracovní poměr musí být zrušen ještě tehdy, kdy zkušební doba trvá
  • Ukončení pracovního poměru ve zkušební době musí být doručeno písemně
  • Poslání výpovědi až po prvních čtrnácti dnech, jinak je neplatné

Hledáte novou práci? Kontrolujte aktuální nabídky práce.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy