Chcete dát výpověď? Jak vypadá, co dodržet a co nemusíte říkat? | VímVíc.cz

Chcete dát výpověď? Jaké zásady dodržet a co nemusíte říkat?

18. 03. 2017

Potřeba seberealizace nebo nespokojenost se současným zaměstnáním může vyústit až ve výpověď. Ztráta zaměstnání vás ale může posunout dál. Zajímá vás, jakých kroků se držet, kdy můžete odejít, nebo vzor výpovědi?

Chcete dát výpověď? Jaké zásady dodržet a co nemusíte říkat?

Někdo má štěstí a vydrží v jednom zaměstnání celý život. Je jednoduše spokojený se vším, a nebo se mu zaměstnání měnit prostě nechce. Má rád svůj klid a ztráta zaměstnání se ho tedy netýká.

Ne všichni ale takové štěstí mají. Jejich práce je nenaplňuje, potřebují ji vyměnit a nebo dostanou výpověď. Jak se s tím dá naložit, co všechno je třeba vědět před podáním výpovědi nebo po ztrátě zaměstnání a jak vypadá vzor výpovědi?

Přečtěte si také o tom, proč dávají lidé výpověď.

Čtěte dál, co dělat když:

1. Výpověď dáváte vy

Jaký je postup a co nezanedbat pokud dáváte výpověď vy?

Nadřízený jako první

Jestliže jste se už rozhodli odejít z vašeho stávajícího zaměstnání, nejdůležitějším krokem je, dát vědět vašemu nadřízenému jako prvnímu. Můžete mít sice potřebu svěřit se kolegům, ale to udělejte až tehdy, až vše bude dohodnuté. Je třeba si uvědomit, že chcete ještě hledat další zaměstnání a nebylo by příjemné, aby vedení zaslalo vašemu potenciálnímu budoucímu zaměstnavateli negativní referenci ohledně vaší důvěryhodnosti. Pamatujte na to.

Zachovejte si profesionální přístup až do konce. Nestojíte přece o negativní reference.

Co jsem povinen sdělit?

Sami už budete tušit, zda vás vedoucí bude přemlouvat k tomu, abyste zůstali nebo ne. Přemlouvat vás může, vy se ale můžete rozhodnout podle sebe. Stejně tak, pokud se vás bude ptát na to, proč současnou práci chcete opustit - odpovědět nemusíte. Není vaší povinností ani říkat proč práci opouštíte, ani do jakého jiného zaměstnání máte namířeno.

Písemná forma

Pokud chcete ukončit pracovní poměr, připravte si dvě vytištěné kopie výpovědi. Jednu z nich poté dáte zaměstnavateli, druhou s jeho podpisem si pečlivě uschovejte.

Výpověď se předává v písemné formě.

Výpovědní lhůta nebo dohoda?

Pokud jste podali výpověď, můžete počítat s klasickou dvouměsíční výpovědní lhůtou. To znamená - ta se počítá od prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla výpověď podána. Pokud tedy chcete z práce odejít co nejdříve, podejte výpověď ke konci měsíce. Začne běžet okamžitě, v měsíci dalším. Když ji podáte na začátku měsíce, budete ve staré práci vlastně ne dva, ale tři měsíce navíc.

Pokud byste chtěli opustit práci nejlépe okamžitě, můžete se zkusit domluvit se zaměstnavatelem na podání výpovědi dohodou. Když to bude vyhovovat oběma stranám, můžete tak skončit v práci hned druhý den.

Zajímá vás, jak by výpověď měla vypadat, když ji podáváte jako zaměstnanec? Mrkněte na vzor výpovědi dané zaměstnancem:

Název a sídlo zaměstnavatele: ……………………………………………………………………

Výpověď z pracovního poměru

Vážení,u Vaší společnosti jsem na základě pracovní smlouvy ze dne …………………………… zaměstnán/a jako ………………………………………………..

Tímto v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákoníku práce dávám výpověď z pracovního poměru. Pracovní poměr skončí uplynutím zákonné dvouměsíční výpovědní doby dnem ……………………………………..

V ……………………….. dne ……………………………………..

…………………………………………………..

podpis zaměstnance

datum narození:

adresa trvalého bydliště:

Převzal/a:

…………………………………………………..

datum, jméno, funkce a podpis zástupce zaměstnavatele

2. Výpověď jste dostali

Druhá možnost, která většinou není nijak veselá je případ toho, že jste výpověď dostali. Pokud jste opravdu výpověď obdrželi, podle zákoníků práce může být zaměstnanec propuštěn v několika případech a tím jsou:

Organizační důvody

Jinými slovy výpověď pro nadbytečnost. Zaměstnanec ji může obdržet v případech, kdy se ruší určitá pracovní místa, zaniká některé firemní odvětví, a nebo dokonce firma samotná. Důležité je upozornit, že v tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné a to ve výši:

1 měsíční plat - pokud pracovní poměr trval méně, než 1 rok

2 měsíční platy - pokud pracovní poměr trval 1 až 2 roky

3 měsíční platy - pokud pracovní poměr trval více jak 2 roky

Neuspokojivé pracovní výsledky

Zaměstnanec také může být propuštěn tehdy, pokud je zaměstnavatel s jeho výkonem dlouhodobě nespokojený. V tomto případě zaměstnanec odstupné neobdrží, nicméně společnost musí zaměstnanci doručit alespoň jeden vytýkací dopis, a poté poskytnout určitou dobu na nápravu svého pracovního úsilí. Pokud tak firma neučiní, výpověď neplatí.

Hrubé porušení pracovní kázně

Možná se ptáte, co vlastně hrubé porušení pracovní kázně znamená. Je to delší neomluvená absence, opilost na pracovišti, urážka obchodního partnera, přijetí hodnotného daru od obchodního partnera, kritika poměrů u zaměstnavatele, zneužívání internetu v pracovní době nebo například podvod s docházkou.

Ztráta zaměstnání: co dělat?

Pokud už se vás ztráta zaměstnání bezprostředně týká, nezoufejte. Berte tuto změnu jako jistý posun ve vašem životě a přijměte ji tak, jak je. Podnikněte také konkrétní kroky k nápravě. Kontrolujte například nabídky práce na VímVíc.cz a nezapomeňte: Nevypouštějte vaši pracovní profesionalitu v době výpovědní lhůty.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Ze života zaměstnanců