Pracovní neschopenka 2019 | VímVíc.cz

Pracovní neschopenka 2019

15. 03. 2018

Pokud máte od doktora vypsanou pracovní neschopenku, jste povinen dodržovat režim práce neschopného jedince, v dočasné pracovní neschopnosti. Co takový režim obnáší není vždy jasné. Práce neschopný člověk může mít nárok na vycházky, ale také nemusí. Jak se chovat v dočasné pracovní neschopnosti a nepřijít k finanční úhoně? Podrobnější informace najdete v článku.

Tento článek je staršího data, necháme ho zde pro případné porovnání změn podmínek nemocenské, neschopenky atd. Aktuální článek na téma nemocenská 2022 je k nalezení na následujícím odkazu.

Pracovní neschopnost 2019

Pracovní neschopenka 2018-2019: Povinnosti

Jestliže jste z jakéhokoliv důvodu uznán lékařem, jako práce neschopný, je potřeba dodržovat stanovený režim. Do tohoto režimu patří také povinnost dodržovat dobu povolených vycházek. Vycházky stanovuje ošetřující lékař, který vám vypsal pracovní neschopnost s tím, že vám je také nemusí povolit vůbec. Pokud budete mít například angínu, je logické, že vycházky nedostanete, jelikož se musíte kurýrovat doma.

Podívejte se také na článek, který pojednává o tom, jak je to ošetřováním člena rodiny v roce 2018.

Interval pro vycházky v případě nemocenské

V případě, že vám vycházky budou ošetřujícím lékařem povoleny, počítejte s tím, že si je nelze vybrat kdykoliv se vám zlíbí. Lékař může vycházky povolit pouze v takovém rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu pacienta, a který nenaruší léčbu. Ze zákona může jít o maximálně 6 hodin v jednom dni. Těchto šest hodin lze ale vybrat pouze od 7 hodin ráno do 19 hodin večer. Mimo toto časové rozmezí nelze dovolit žádné vycházky. Přesný časový úsek vám pak určí ošetřující lékař. Dávejte si na dodržování časového úseku skutečně pozor, neboť, pokud by na vás přišla kontrola v dobu, kdy byste nebyli doma, ale měli být, zaděláváte si na velký problém Výmluvy typu, že jste spal Vám z velkou pravděpodobností neprojdou. Pokud chcete pobírat nemocenskou, tak je dobré si na tyto pravidla dát pozor.

Podívejte se také na článek výpověď ve zkušební době vzor.

Vycházky můžou být pacientovi přiděleny maximálně na 6 hodin denně.
Finanční výpadek můžete krýt výhodnou půjčkou!

Ve výjimečných případech, například pokud se jedná o náročnou léčbu, kdy nelze přesně stanovit pevnou dobu vycházek, může ošetřující lékař umožnit pacientovi, aby si volil dobu vycházek sám podle svého aktuálního zdravotního stavu. Jsou to tedy vlastně vycházky bez omezení. V praxi se jedná například o onkologická nebo psychiatrická onemocnění. O takovou výjimku musí ale lékař požádat příslušný orgán nemocenského pojištění.

Pracovní neschopenka kontroly

Pracovní neschopnost není legrace. Jak probíhá kontrola na neschopence? Pokud by měl zaměstnavatel podezření, že zaměstnanec neschopenku zneužívá, ale i tehdy, kdy si chce zaměstnance pro jistotu na neschopence zkontrolovat, má prvních 14 dnů nemoci právo poslat na něj kontrolu. ČSSZ může zaměstnance zkontrolovat ze své vlastní vůle v době, kdy platba nemocenské přešla pod ni, ale i v době, kdy vám nemocenskou stále hradí zaměstnavatel, tzn. v prvních 14 dnech nemoci. Je tedy třeba neriskovat a dodržovat dané vycházky na neschopence po celou dobu vaší nemoci a neopouštět domov (nebo jednoduše místo na jehož adresu máte svou neschopenku hlášenou).

Kontrolu na vás může poslat jak zaměstnavatel, tak přímo ČSSZ.

Neschopenka kontroly přitahuje a právě kvůli nim je dobré si na dodržení případných vycházek dávat skutečně pozor. V případě, že je člověk doma jen s chřipkou, je logické, že si potřebuje dojít například do lékárny. Pokud ale nemá vycházky, může to být poměrně riskantní. Proto je lepší si nákup potravin či léků vždy nějak zajistit, třeba poprosit někoho z rodiny, abyste pro tyto věci mimo dobu vycházek na neschopence nikam nemuseli chodit. Využít můžete například rozvoz potravin. Taková služba je dnes dostupná téměř po celé republice.

V případě, že vycházky nemáte, nevyplatí se riskovat ani návštěvou lékárny.

Nabízí váš zaměstnavatel benefit v podobě sick day? Přečtěte si, o co jde a kdy ho využít.

Když je vám vystavena neschopenka kontrola se může objevit skutečně kdykoliv. Vaší povinností je zajistit si funkční zvonek, který bude správně označen, dále pak označenou poštovní schránku a byt. Pokud by bylo kontrole znemožněno vás na místě bydliště najít, hrozí vám odebrání peněz za nemocenskou, ale také můžete dostat tučnou pokutu. To samé platí v případě, že vás kontrola nezastihne doma.

Plat při pracovní neschopnosti

Pokud jste uznáni jako práce neschopní, první tři dny jste doma zadarmo. Někteří zaměstnavatelé, ale již mezi benefity pro zaměstnance zařazují právě i proplacení prvních tří dnů na neschopence. Prvních 14 dnů nemoci potom čerpáte 60 % z vaší mzdy. Jak moc se vám marodění odrazí na výplatní pásce, lze zjistit výpočtem nemocenské.

Zajímavost z dřívějších let

V roce 2012 vešlo v platnost nové znění zákona, ve kterém se upravovaly podmínky neschopenky a vycházek. V roce 2011 neschopenka vycházky neměla tak zpřísněné, jako je tomu v dnešní době. V praxi ovšem došlo k tomu, že pokud někdo neměl nastavené vycházky podle nového zákona, tlačila ČSSZ na lékaře, aby svému pacientovi podmínky zpřísnil. Nemocenská byla dříve zaměstnanci hodně zneužívána, což mohl být jeden z důvodů, proč ke zpřísnění vycházek došlo.

V roce 2011 došlo ke zpřísnění podmínek nemocenské kvůli jejímu zneužívání zaměstnanci.

Zaměstnanci totiž nemocenské využívali k prodloužení víkendu nebo dovolené, nebo se jednoduše hodili marod tehdy, kdy jim to nejvíce vyhovovalo. Právě proto vešel nový zákon v platnost a zpřísnily se podmínky.

Pracovní neschopenka na Slovensku

Jako zaměstnanec na Slovensku také musíte dávat pozor na to, abyste dodržovali všechna základní pravidla. Zaměstnavatel vás tam může zkontrolovat stejně jako v Česku a pokud zjistí poručení povinností, může vám dát například dokonce výpověď z pracovního poměru. A to právě i v případě, kdy jste na pracovní neschopence. Více si o tom přečtěte ve článku Práceneschopnosť po skončení pracovného pomeru.

Sháníte novou práci? Podívejte se na aktuální nabídky práce.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců