Vyplatí se vám nemocenská? Zkuste vypočítat! | VímVíc.cz

Vyplatí se vám nemocenská? Zkuste si ji vypočítat

19. 12. 2019

Rok 2019 přinesl změny v oblasti nemocenské. Stále platí, že nemocenskou vyplácí stát, a to od 15. dne nemoci zaměstnance. 4. - 14. den nemoci poskytoval zaměstnavatel nemocnému náhradu mzdy za pracovní dny. To se ale zrušením karenční doby změnilo. Nemocenská byla a je stále vyplácena za dny kalendářní a ne jen pracovní. Pobírat ji můžete až 380 dní.

Tento článek je staršího data, necháme ho zde pro případné porovnání změn podmínek nemocenské, neschopenky atd. Aktuální článek na téma nemocenská 2022 je k nalezení na následujícím odkazu.

Výpočet nemocenské 2020

S rokem 2018 přišla první změna v této oblasti. jednalo se o pozitivní změnu, neboť se nemocenská zvýšila. Zatímco ještě v roce 2017 dosahovala nemocenská 60 % denního vyměřovacího základu po celou dobu nemoci, nyní se od 31. dne pracovní neschopnosti zvyšuje na 66 %, od 61. dne pak dokonce za 72 %.

Výše zmíněný vyměřovací základ je definován jako průměr Vašich hrubých příjmů za posledních 12 měsíců. Dále se přepočítává na den a snižuje prostřednictvím redukčních hranic.

Nemocenská se od roku 2018 zvyšuje s počtem dní Vaší nemoci.

Redukční hranice nemocenské 2020

Redukční hranice se v případě nemocenské dělí od roku 2018 do 3 skupin:

    1. skupina – z částky do 1000 Kč se počítá 90 %
    2. skupina – z částky 1000 Kč - 1499 Kč se počítá 60 %
    3. skupina – z částky 1499 Kč - 2 998 Kč se počítá 30 %
    K částce nad 2 998 Kč se již nepřihlíží.

S těmito informacemi už je tedy výpočet jednoduchý. Pro ještě větší pohodlí je pro Vás ale k dispozici kalkulačka nemocenské, kam během pár vteřin dosadíte požadované informace a výpočet za Vás provede sama.

Výpočet nemocenské do roku 2018

Dříve zaměstnanci hodně přemýšleli nad tím, zda zůstanou doma, aby se mohli vykurýrovat. První 3 dny nemoci totiž zaměstnanci nenáležela ani náhrada mzdy od zaměstnavatele, ani nemocenská. Nedostal zkrátka ani korunu. Výjimkou byl pouze fakt, když byla lékařem nařízená karanténa.

V takových případech si tedy často lidé vybírali tzv. sick days, které jsou často jedním z benefitů zaměstnání. Sick days vám mohou pomoct při pocitu, že "na vás něco leze" a víte, že dva či tři dny v posteli vám vyléčí. Navíc během sick days dostanete standardní mzdu. Běžně firmy nabízejí 3-5 sick days za rok.

Zrušení karenční doby

Výše zmíněný postup se ale změnil od 1. července 2019, kdy byla zrušena karenční doba. To znamená, že zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy od prvního dne nemoci. Od prvního dne nemoci vám zaměstnavatel započítává 60 % z vyměřovacího základu.

Nemocenská pro OSVČ

Pro osoby samostatně výdělečně činné jsou pravidla i výpočet jiná, jelikož se jejich nárok na nemocenskou odvíjí od skutečnosti, zda si dobrovolně financují nemocenské pojištění či ne. Toto pojištění je totiž pro podnikatele zcela nepovinné. Další podmínkou ale je, že si musí toto pojištění platit již minimálně 3 měsíce, nepřipadá tedy v úvahu, aby si pojištění zřídil teprve ve chvíli, kdy začal marodit.

Komplikace přichází i s výší pojistného. Minimální měsíční částkou pojistného je 115 Kč a vyměřovací základ musí být alespoň 5 000 Kč. Maximálním vyměřovacím základem je pak vyměřovací základ pro sociální pojištění, což může v praxi znamenat, že čím vyšší si platíte sociální pojištění, tím větší můžete mít pojištění nemocenské a tím se pak zvyšuje částka, na kterou máte nárok v rámci nemocenské.

Co zůstává stejné jako pro zaměstnance je fakt, že nárok na nemocenskou má i podnikatel až od 15. dne nemoci. Nemění se ani zvyšování nemocenské z 60 % na 66 % a později na 72 %.

Výpočet nemocenské pro OSVČ je již o něco složitější než ten předchozí. Zde je proto také k dispozici kalkulačka nemocenské pro OSVČ, kam stačí zadat výši nemocenského pojištění a o zbytek se postará sama.

Nárok na nemocenskou pro OSVČ závisí na tom, zda a v jaké výši si platí nemocenské pojištění.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo