Alimenty 2020: Jak se počítají a do kdy se platí? | VímVíc.cz

Alimenty 2020: Jak se počítají a do kdy se platí?

30. 12. 2019

Rozvádíte se nebo se rozcházíte s partnerem/partnerkou a ve Vašem společném vztahu jste stvořili společného potomka? Rozvod/rozchod se tedy netýká pouze Vás, ale i nezletilého a nezaopatřeného dítěte/dětí, vůči jimž máte vyživovací povinnost, Vy i Váš partner/ka. Existuje několik způsobů, jak se na výživném (neboli alimentech) dohodnout a jak určit jejich výši. Určení výše výživného předchází svěření dítěte do péče. V článku naleznete všechny potřebné informace, je ale nutné si uvědomit, že vše (svěření do péče i alimenty) děláme pro blaho a kvalitní život dětí z neúplných rodin.

Alimenty - výživné na dítě, vyživovací povinnost

Alimenty a svěření dítěte do péče

V České republice rozlišujeme 4 různé formy svěření dítěte do péče.

 1. výlučná péče jednoho z rodičů
 2. společná péče
 3. střídavá péče
 4. svěření do péče jiné osoby
Alimenty - výživné na dítě, vyživovací povinnost

Jak jsme již řekli, v případě trvalého odloučení dvou partnerů, z jejichž vztahu bylo stvořeno dítě, je nutné vyřešit, komu bude dítě svěřeno do péče. Partneři se mohou dohodnout, v případě neshody je nutné soudní řízení, kdy je dítě zastupováno Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Dohodu si rodiče mohou nechat potvrdit u OSPOD nebo u soudu, tím nabírá zákonné platnosti. V případě neshody Vám pomůže OSPOD, který bude vystupovat v zájmu dítěte.

V České republice se rodiče nejčastěji dohodnou, nebo s pomocí soudu, na výlučné péči jednoho z rodičů, nejčastěji matky. Poté je v ČR velmi často určena střídavá péče. U této péče je velmi důležitá vzájemná schopnost domluvy mezi oběma rodiči. Společná péče obou rodičů si v ČR teprve získává své místo a nejčastěji se pro ni rozhodují rodiče po společné dohodě. K svěření do péče jiné osoby dochází v případech, kdy rodiče nejsou z nejrůznějších důvodů schopní sami o dítě pečovat nebo zemřeli.

Rozdělení sourozenců

V České republice existuje ještě jeden model svěření do péče, jedná se o rozdělení sourozenců, kdy rozcházející pár má více jak jedno dítě. V tomto případě žije každý sourozenec s jedním z rodičů. K tomuto řešení se česká legislativa rozhoduje jen ve výjimečných případech, kdy mají například děti citové vazby každý jen k jednomu rodičů, sourozenci spolu mají hodně špatný vztah nebo pokud by se tak například domluvili rodiče.

Dohoda mezi rodiči a výše alimentů

V případě dohody, kterou si rodiče sepíší sami a nechají si ji na OSPOD nebo u soudu potvrdit, je nutné mít definovanou výši alimentů, bez toho nemůže být dohoda platná. Častěji se ale stává, že rodiče nejsou schopní dosáhnout dohody a celý případ určení výše alimentů musí jít k soudu, kde existují určitá pravidla, vzorce a tabulky na určení výše výživného.

Jak na výpočet alimentů

Nejdříve bychom si měli říct, co to výživné vlastně je. Výživné (často používán výraz alimenty) jsou finanční prostředky, které jsou určené na kvalitní a plnohodnotný život nezletilých nebo nezaopatřených mladistvých, jsou určeny pro jejich výdaje na živobytí a bydlení, na jídlo, oblečení, mimoškolní aktivity, apod. Říká se, že by dítě mělo mít stejnou životní úroveň jako mají jeho oba rodiče, i podle toho se počítá výše alimentů.

V České republice platí obvykle výživné rodič, který nežije ve společné domácnosti s dítětem. Výživné je určeno dítěti, ne rodiči, kterému bylo dítě svěřeno do péče. Rodič, kterému bylo dítě svěřeno do výlučné péče, s penězi nakládá na výdaje spojené s péčí o dítě, ne pro vlastní účely.

Rodič, kterému bylo výživné vyměřeno zapomíná na výše zmíněnou skutečnost a má často pocit, že peníze platí druhému rodiči na jeho osobní aktivity a velice těžce to nese, ale peníze jsou určeny pro dítě a jeho potřeby. V České republice v 90 % je dítě svěřeno do péče matky a otec je ten, který platí výživné.

Jak se počítají alimenty

V ČR existují pouze 2 způsoby, jakými se určuje výše alimentů.

 • dohodou rodičů
 • soudním rozhodnutím

Pokud se rodiče domluví sami, je i tak dobré si nechat dohodu úředně ověřit, aby v budoucnosti nedošlo k nechtěným sporům a nedorozuměním. Soud rozhoduje o výši alimentů na základě mnoha kritérií, proto neexistují přesné částky, které rodiče platí. Každý případ je individuální, potřeby každého dítěte jsou individuální a možnosti každého rodiče jsou také velmi individuální.

Kritéria, na základě kterých se počítá výše alimentů

 • výše příjmů povinovaného rodiče
 • výše celkových výdajů
 • věk vyživovaného dítěte
 • speciální potřeby vyživovaného dítěte, např. různé nemoci a zdravotní indispozice, aj.

Soud vezme v potaz všechny výše zmíněná kritéria. V České republice se výše alimentů pohybuje v průměru od 1 500 CZK do 5 000 CZK. Alimenty se zvyšují spolu se stářím dítěte.

Výživné - výpočet alimentů, kdo platí výživné

České soudy mají k dispozici pomocnou tabulku na alimenty.

 • 0 - 5 let: 11 % - 15 % z čistého příjmu rodiče
 • 5 - 9 let: 13 % - 17 % z čistého příjmu rodiče
 • 10 - 14 let: 15 % - 19 % z čistého příjmu rodiče
 • 15 - 17 let: 16 % - 22 % z čistého příjmu rodiče
 • 18 let a více 19 % - 25 % z čistého příjmu rodiče (alimenty po 18 roku)

Do kdy jsou alimenty vypláceny

Je potřeba říci, že vyživovací povinnost vůči dětem není nijak věkem omezena. Rodič, který platí výživné, je povinován ho platit po celou dobu studií svého potomka a také až do té doby, než si dítě najde trvalý příjem. Vyživovací povinnost končí v momentě, kdy se potomek vdá nebo ožení.

Obrácené výživné

Málokdo ale ví, že existuje také tzv. obrácené výživné, kdy potomek platí výživné svým rodičům, svému rodiči. Výživné je v zákoně vedeno oboustranně, rodič vůči svému dítěti a děti vůči svým rodičům. Rodina by neměla být o penězích a počtech, kdo a kolik nám má posílat. Rodiče by měli své děti podporovat a starat se o ně a naopak tyto děti by měly ve své dospělosti pomáhat svým rodičům.

Co s neplatiči alimentů

Neplatit alimenty je protizákonné, ale pořád je velmi těžké donutit neplatiče dostát své povinnosti. V současnosti se ale stát snaží neplatiče trestat, proto se neplacení alimentů doopravdy nevyplatí. Hrozí Vám soudní tahanice nebo dokonce exekuce na plat. Netrestáte tím Vašeho expartnera, jak si někdy mylně neplatič myslí, trestáte tím nezletilé dítě, vůči kterému máte vyživovací povinnost.

Pokud se dostanete do situace, kdy Vám z nějakého vážného důvodu pochybí finance na zaplacení alimentů, je důležité situaci probrat s druhým rodičem a domluvit se. Domluva je vždy vstřícným gestem, můžete si platbu alimentů po domluvě odložit nebo zaslat nižší částku a zároveň si i domluvíte, jak a kdy dlužné peníze doplatíte.

Pokud se ocitnete v situaci, kdy druhý rodič alimenty neplatí, není s ním možná domluva, obraťte se na patřičné úřady a situaci okamžitě řešte. Dlužné alimenty ubližují hlavně nezaopatřenému dítěti, kterému se tím výrazně snižuje životní úroveň.

Jakým způsobem se dají alimenty vymáhat

 • dohodou s neplatícím rodičem
 • pomocí soudu s návrhem na nařízení exekuce
 • trestním oznámením pro neplacení výživného

V České republice se aplikuje tzv. 4 měsíce a dost. Pokud rodič nezaplatí alimenty déle jak 4 měsíce, hrozí mu trest odnětí svobody. Mnoho rodičů tohoto pravidla ale pravidelně využívá, kdy 3 a půl měsíce nezaplatí žádnou částku alimentů, v ten poslední možný termín zašlou na účet zákonného zástupce nějakou symbolickou částku a tím si vlastně splní svou vyživovací povinnost a nikdo na něj nemůže.

Doporučujeme, abyste všechny dohody měli úředně ověřené, péči o dítě i výši výživného. Jedná se o tak důležitou otázku, že si nemůžete dovolit pochybení a komplikace v budoucnosti. Oba rodiče mají vůči svému dítěti stejná práva a povinnosti a není v silách jednoho rodiče celou tíhu péče a starosti o dítě nést samo na svých bedrech.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Peníze Rodina Návody