Finanční gramotnost: Jak utrácet s rozumem? | VímVíc.cz

Finanční gramotnost: Jak utrácet s rozumem?

11. 09. 2019

Pravidelně Vás informujeme ze světa zaměstnání, podnikání, bankovnictví a dalších velmi důležitých sfér našich životů, ale zapomínáme na to nejdůležitější, na samou podstatu všech těchto informaci: na finanční gramotnost. Určitě jste již tento pojem, finanční gramotnost slyšeli, víte ale, jaký je jeho opravdový význam, proč je finanční gramotnost tak důležitá a jak bychom vlastně měli finanční gramotnost aktivně začlenit do našich životů?

Finance - kalkulačka - šetření - úspory.

Finanční gramotnost v sobě zahrnuje finanční znalosti a dovednosti, díky kterým jsme schopni nakládat s penězi, šetřit a používat je správným způsobem. Určitou mírou finanční gramotnosti disponuje každý z nás, někdo větší, někdo menší měrou. Proč tomu tak je a jak docílíme toho, aby byli lidé finančně gramotní?

Finance - kalkulačka - šetření - úspory.

V našem článku se zaměříme na finanční gramotnost obecně (finanční gramotnost definice), poukážeme na to, jakou finanční gramotností oplývá většina z nás a jaká je aktuální situace v České republice a navedeme Vás k tomu, jak se finanční gramotnosti naučit.

Jak jsme již řekli, finanční gramotnost vypovídá o tom, jakým způsobem určitá osoba pracuje s financemi, jak je nebo není schopná hospodařit se svými penězi, zda a kolik šetří a za co své finance utrácí. Bohužel musíme konstatovat, že i v 21. století existuje obrovské množství vydělávajících lidí, kteří žijí tzv. od výplatě k výplatě a nemají vůbec žádné úspory. Pokud se jim rozbije pračka, nemají peníze na novou, pokud by přišly nějaké větší neočekávané výdaje, nemají je čím financovat. A o tom právě hovoří finanční gramotnost, s její znalostí a schopností jí aplikovat ve svém životě se Vám nemůže stát, že budete žít od výplatě k výplatě.

Finanční gramotnost v České republice

Věděli jste, že od r. 2013 je na základních a středních školách v České republice povinná výuka finanční gramotnosti?

Celá tato akce probíhá pod záštitou Ministerstva financí ČR a program se jmenuje Česká strategie finančního vzdělávání (finanční gramotnost do škol). Ve spolupráci s MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) vydává Ministerstvo financí tzv. Standardy finanční gramotnosti. Tyto standardy jsou postupně zařazovány do rámcových vzdělávacích programů ZŠ, SŠ a VŠ. Dětem, studentům, učitelům, profesorům a dalším pedagogickým pracovníkům jsou poskytovány metodické publikace pojednávající o finanční gramotnosti.

Finanční gramotnost dětí na základních a středních školách je od roku 2009 pravidelně testována. Jakým způsobem?

Od roku 2009 je finanční gramotnost dětí na základních a středních školách pravidelně testována. Soutěž, pod názvem Finanční gramotnost, vyhlašuje MŠMT ČR. Soutěž probíhá ve 4 kolech (školní, okresní, krajské a celorepublikové) a ve 3 věkových kategorií (I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a SŠ). Je zde testována finanční gramotnost, její pochopení a schopnost nakládání s penězi. Finanční gramotnost by tak měla být součástí opakování pro prvňáky i žáky starších ročníků před začátkem školy.

Mimo MF ČR a MŠMT ČR jsou i ostatní instituce v České republice, které se snaží, aby byl český národ finančně gramotný. Například i bankovní instituce přichází s programy, které nás mají finanční gramotnosti naučit, např. Česká spořitelna (Česká spořitelna finanční gramotnost) vymyslela program Abeceda peněz, ve kterém se děti 2. a 4. tříd ZŠ učí ve spolupráci s Českou spořitelnou hospodařit s penězi (finanční gramotnost hra, finanční gramotnost na základní škole). Do programu se mohou přihlásit všechny ZŠ nebo příslušné třídy.

Jak ušetřit - šetření - peníze - finanční gramotnost.

Základní dělení finanční gramotnosti

Jaké je základní dělení finanční gramotnosti?
 • peněžní gramotnost
 • cenová gramotnost
 • rozpočtová gramotnost

Peněžní gramotnost v sobě slučuje naše platební kompetence. Jedná se o schopnost uskutečňovat hotovostní a bezhotovostní transakce. V cenové gramotnosti záleží na tom, jak rozumíme cenám, cenovým mechanismům a inflaci. U rozpočtové gramotnosti se jedná o tzv. správu soukromého, rodinného a případně i firemního rozpočtu.

3 pilíře finanční gramotnosti

Jaké jsou 3 základní pilíře finanční gramotnosti?
 1. principy bez velkých matematických schopností
 2. jednoduché matematické principy a jak je aplikovat
 3. složité matematické principy v konkrétních životních situacích
Pro nás je důležitá ta finanční gramotnost, se kterou se potkáváme v každodenním životě. Co všechno sem můžeme zařadit?
 • vydělávání peněz
 • kontrola našich příjmů a výdajů
 • regulace výdajů
 • omezení zbytečných výdajů
 • spoření, investování, finanční rezerva
 • vždy myslet na budoucnost a na možnost nepředvídatelných výdajů

Vše začíná u vydělávání peněz. Finanční gramotnost je důležitá u osob, které mají vlastní výdělek. S vlastním výdělkem přichází i obrovská zodpovědnost, protože z příjmu se stává výdaj. Musíme si dobře rozvrhnout, za co naše finance utratíme. Ihned je potřeba říct, že rozhodně nesmíte utrácet vše! Ideálním stavem a známkou finanční gramotnosti je odkládání si 10 % svých příjmu každý měsíc na stranu. Příklad: pokud jsou Vaše měsíční čisté příjmy 30 000 CZK, v praxi to znamená, že na 3 000 CZK měsíčně nesáhnete a někam si je uložíte. Za rok pak naše finanční rezerva vyroste do částky 36 000 CZK, za 3 roky jsme na 108 000 CZK a za 5 let se naše úspory vyšplhají na částku 180 000 CZK.Myslíme si, že by každý vydělávají člověk měl začít aplikovat tento systém 10 % stranou.

Kde uchovávat naši finanční rezervu?. V našich článcích o spořicích účtech se dočtete, jakým způsobem můžete nakládat s Vašimi úsporami (Proč nepoužíváte nejlepší spořicí účet?, Jaký je nejlepší spořicí účet?).

Na začátku článku jsme řekli, že obrovské množství vydělávajících nemá finanční rezervu, to je alarmující, proto je důležité, aby lidé začali nad svými financemi přemýšlet od samého začátku, aby se nezadlužili nebo nežili od výplaty k výplatě. Finanční gramotnost nás tedy také učí korigovat příjmy a výdaje. Každý měsíc byste měli přesně vědět, kolik a za co jste utráceli. Pravidelnou kontrolou svých příjmů a výdajů zamezíte zbytečnému utrácení peněz a přesně zjistíte, kde Vám Vaše peníze utíkají.

Díky finanční gramotnosti myslíme na naši budoucnost. Tím, že správně hospodaříme s našimi financemi, utváříme si pravidelně se zvyšující finanční rezervu, jsme absolutními pány našich životů. V současnosti se vše točí okolo financí a pokud bychom s nimi správně nenakládali, hrozní nám zadlužení, velké finanční problémy i osobní bankrot.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře Investice a spoření