Na co si dát pozor v novém zaměstnání | VímVíc.cz

Na co si dát pozor v novém zaměstnání

25. 11. 2017

Nástup do nové práce je většinou spojen s lehčím stresem. Na co všechno nezapomenout a co si ohlídat, až budete nastupovat do nového zaměstnání?

Na co si dát pozor v novém zaměstnání

Základem je podpis pracovní smlouvy

Prvním krokem každého zaměstnance v novém zaměstnání je podpis pracovní smlouvy. Pracovní smlouva podle zákoníku práce musí splňovat, kromě formálních náležitostí, jako je její písemné vyhotovení a podpis obou stran, také tři obsahové náležitosti, na kterých se musí zaměstnavatel s novým zaměstnancem dohodnout. První z nich je vymezení druhu práce, na kterou je zaměstnanec přijímán. Z pohledu zaměstnance je vhodné druh práce vymezit dostatečně určitě.

Základem je jasné vymezení druhu práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat.

Vymezení pracovní náplně je zásadní

Takové vymezení je důležité zejména ke správnému plnění pracovně-právních povinností obou stran. To znamená, že zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci tu práci, která odpovídá sjednanému druhu a zaměstnanec je povinen takovou práci vykonávat. S uvedeným rovněž souvisí problematika převodu zaměstnance na jiný než sjednaný druh práce. Mimo zákoníkem práce vymezených případů nelze zaměstnance bez jeho souhlasu převádět na jinou práci.

Nová práce? Zkontrolujte místo výkonu práce

Druhou náležitostí pracovní smlouvy je vymezení místa výkonu práce. To je možné sjednat ve vaší pracovní smlouvě nebo dohodě o provedení práce v podobě přesné adresy sídla vašeho zaměstnavatele, stejně jako například v podobě celého města. Správné vymezení místa výkonu práce vám do budoucna může ušetřit hned několika strastí, a to zejména pokud dojde ke změně sjednaných pracovních podmínek nebo výjezdu na pracovní cestu. Pokud budete mít jako místo práce určeno v pracovní smlouvě větší město, pak cesta na druhou stranu tohoto města, v rámci plnění pracovního úkolu, nebude brána jako pracovní cesta a nemusí vám z ní být hrazeny vynaložené náklady.

Jak je to se dnem nástupu do práce?

Posledním obligatorním prvkem pracovní smlouvy je vymezení dne nástupu do práce. Splnění této náležitosti je důležité jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, a to opět z důvodu zamýšleného plnění pracovně-právních povinností obou stran. Od sjednaného dne nástupu je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci a zaměstnanec je povinen ji vykonávat. Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom brání překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne o této překážce nedozví, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.

Podívejte se také na to, jak vypadá vzor životopisu.

Můžete si vyjednat ještě něco navíc

Mimo uvedené povinné náležitosti pracovní smlouvy v ní lze sjednat další aspekty vhodné pro daný pracovně-právní vztah, jako je například zkušební doba, práce ve směnném provozu, rozvržení pracovní doby a další. Co se zkušební doby týče, ta může být sjednána nanejvýš v délce tří měsíců a u vedoucích zaměstnanců v délce šesti měsíců. Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Zkušební doba musí být sjednána písemně a nesmí být dodatečně prodlužována.

Pokud ještě nemáte podepsanou pracovní smlouvu, pohlídejte si, abyste ji podepsali nejdéle první den v nové práci.

Máte smlouvu na dobu určitou nebo na neurčito?

Dále, je-li sjednána smlouva na dobu určitou, může být u téhož zaměstnavatele uzavřena maximálně třikrát po sobě a její nejdelší možné trvání jsou tři roky. Před vypršením sjednané doby se může zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnout na uzavření smlouvy na dobu neurčitou. V neposlední řadě je důležité poznamenat, že veškerá ujednání obsažená v pracovní smlouvě, jimiž se zaměstnanec vzdává svých práv v daném pracovně-právním vztahu, jsou neplatná.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Ze života Ze života firem a kanceláří