Exekuce na plat | VímVíc.cz

Exekuce na plat

10. 03. 2017

Kdy dojde k tomu, že může být uvalena exekuce na plat? Jaké je minimum a co se stane s mým platem, pokud na něj bude uvaleno více exekucí?

Exekuce na plat

K umořování dluhu může být mimo jiné použit i samotný plat a to tehdy, kdy je uvalena exekuce na plat. To znamená strhávání přesné částky ze mzdy dlužníka. Nikdy ale nelze na dluh umořovat celou mzdu dlužníka, ale každý měsíc pouze část výplaty. Exekuce na plat může být uvalena pouze v případech uváděných zákonem a může ji nařídit buďto finanční úřad, soud anebo konkrétní exekutor.

Jakmile zaměstnavatel obdrží příkaz, je povinen poté určitou částku dluhu zaměstnanci strhávat.

Kolik peněz vám ze mzdy musí zůstat?

Nezabavitelné minimum je vždy určováno jako dvě třetiny součtu životního minima jedince a nákladů na bydlení na jedince. Pro rok 2017 je životní minimum pro jednotlivce vyměřeno jako 3 410 Kč, náklady na bydlení čítají 5 822 Kč a celková nezabavitelná částka je tedy 6 154, 67 Kč. Někteří lidé žádají o okamžité půjčky s exekucí, které však není snadné získat. Půjčka s exekucí je nejčastěji nabízena nebankovními společnostmi a je to půjčka s ručením nemovitosti.

Podobnou kategorií úvěrů jsou tzv. jisté půjčky v insolvenci. Po ukončení insolvenčního řízení trvá totiž 5 let než dojde k výmazu záznamu v insolvenčním rejstříku. Skončená insolvence tedy neznamená výmaz záznamů. Člověk, který si prošel insolvenčním řízením, je po dobu 5 let s touto záležitostí spojený. Jisté půjčky v insolvenci nejsou doménou velkých bankovních domů, ale spíše nebankovních společností.

Co když živím další lidi?

Minimální nezabavitelná částka se mění také podle toho, kolik lidí musí zaměstnanec živit. Za každou osobu, kterou živí, se minimum zvyšuje o čtvrtinu, tedy o 1 538,67 Kč. V praxi to bude znamenat, že pokud má jedinec tři děti a manželku, bude jeho nezabavitelné minimum v roce 2017 12 309,67 Kč. Pokud ovšem jedinec dluží na alimentech, částka se o tohoto vyživovaného jedince samozřejmě nezvyšuje.

Minimální nezabavitelná částka je pro rok 2017 6 154 Kč. Záleží dále ale také na tom, jestli má zaměstnanec děti, nebo manželku/manžela.

Exekuce na plat a na bankovní účet

Může se stát také to, že jedinec bude mít uvalenou exekuci nejen na mzdu, ale také na bankovní účet. Je tedy důležité na to v tomto případě pamatovat, a nechat si vyplatit mzdu v hotovosti, jelikož by se mohlo stát, že jedinec nedostane nic.

Jak dlouho exekuce na plat trvá?

Exekuce na plat není omezená dobou. V podstatě to znamená, že bude trvat tak dlouho, dokud nebude dlužná částka umořena. Zaniká tedy vymožením celkové částky.

Jak na to, aby všechno proběhlo relativně hladce?

Zkuste se vždy předem domluvit na takových splátkách, které by vedly k co nejrychlejšímu umořování dlužné částky, a přitom by vás jejich výše nezničila. Také je, popřípadě, možné požádat o odblokování exekučního příkazu na přikázání pohledávky ze mzdy. Pamatujte vždy na to, že exekuce na plat je relevantní možnost, jak z dlužníka vymoci částku, která mu nepatří, když už jedinec nemá žádnou jinou možnost, jak dluh umořit.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy