Jaká je zaručená mzda v roce 2017 aneb Srovnání platů | VímVíc.cz

Jaká je zaručená mzda v roce 2021 aneb srovnání platů

27. 04. 2021

Zajímá vás, na jak vysokou mzdu máte v roce 2021 nárok? V našem článku najdete velké srovnání platů pro rok 2021.

Co je zaručená mzda a pro koho platí?

Zaručená mzda je nejnižší možná mzda, na kterou má nárok zaměstnanec kvalifikované profese, tedy taková minimální zda, kterou je povinen mu zaměstnavatel platit. Co se týče nekvalifikovaných profesí, u těch se používá pojem minimální mzda. V praxi se ale tyto dva pojmy v podstatě neliší, pouze náleží různým profesím. V roce 2021 minimální mzda vzrostla ze 14 600 Kč na 15 200 Kč.

Pro kvalifikované profese se používá pojem zaručená mzda. Je to v podstatě vyšší spodní hranice mzdy, kterou zaměstnanec musí dostávat. Výše zaručené mzdy se liší podle toho, do jaké skupiny zaměstnanec patří. Pamatujte také na to, že na zaručenou mzdu má nárok pouze zaměstnanec v pracovním poměru, nikoli člověk pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Srovnání profesí a výše zaručené mzdy podle skupin

Skupina 1.

Pokud spadáte do první skupiny, náleží vám za vaši práci zaručená/minimální mzda 15 200 Kč. Do první skupiny spadají činnosti jako mytí nádobí, úklid, jednoduché šití (i strojní) nebo třeba doručovací profese.

Skupina 2.

Ve druhé skupině je zaručená mzda 16 800 Kč a spadají do ní činnosti jako prodej tisku nebo tabákových výrobků, práce školníků, domovníků, kopáčů nebo sanitářů.

Skupina 3.

Ve třetí skupině najdeme profese jako je holičství a kadeřnictví, prodej zboží, vaření a výdej jídel, práce strojvedoucích, pokladních nebo také ošetřovatelů. Těmto profesím náleží zaručená/minimální mzda 18 500 Kč.

Skupina 4.

Čtvrtá skupina představuje činnost instalatérů, opravářů vozidel nebo topenářů, dále činnost zdravotních sester, porodních asistentek, záchranářů, a to pouze těch pod odborným dohledem. Za činnost 4. pracovní skupiny náleží zaručená mzda 20 500 Kč.

Skupina 5.

V páté skupině najdeme IT správce, předškolní pedagogy, mzdovou a personální činnost, účetnickou činnost a řidiče linkových autobusů. Těmto všem náleží zaručená mzda 22 600 Kč.

Skupina 6.

Pokud spadáte do šesté skupiny, náleží vám zaručená mzda 24 900 Kč. Přičemž do této skupiny patří činnosti obchodních prodejců, projektantů náročnějších staveb nebo správa systému IT.

Skupina 7.

V sedmé skupině najdeme vysokoškolské učitele, marketingové stratégy, zubaře, lékaře a farmaceuty. Zaručená/minimální mzda této skupiny je 27 500 Kč.

Skupina 8.

Poslední osmá skupina zahrnuje plánování obchodních a finančních strategií a jiné tvůrčí systémové práce. Zaručená mzda pro tuto kategorii je stanovena na 30 400 Kč.

Jak jste se svojí prací spokojeni vy? Můžete se vyjádřit ve velkém hodnocení zaměstnavatelů.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy