Jaká je zaručená mzda v roce 2017 aneb Srovnání platů | VímVíc.cz

Jaká je zaručená mzda v roce 2017 aneb Srovnání platů

30. 04. 2017

Zajímá vás, na jak vysokou mzdu máte v roce 2017 nárok? V našem článku najdete velké srovnání platů pro rok 2017.

Jaká je zaručená mzda v roce 2017 aneb Srovnání platů

Co je takzvaná zaručená mzda a pro koho platí?

Zaručená mzda je nejnižší možná mzda, na kterou má nárok zaměstnanec kvalifikované profese, tedy taková minimální zda, kterou je povinen mu zaměstnavatel platit. Co se týče nekvalifikovaných profesí, u těch používáme pojem - minimální mzda. V praxi se ale tyto dva pojmy v podstatě neliší. Jen náleží různým profesím. V roce 2017 minimální mzda vzrostla z 9 900 Kč na 11 000 Kč. Zaručená mzda se pro rok 2017 také zvýšila, ale liší se v jednotlivých profesích.

Zaručená mzda se v roce 2017 zvýšila a stále roste. Liší se ale v jednotlivých odvětvích a profesích.

Kolik peněz musíte v roce 2017 dostat?

Jak už bylo řečeno, pro kvalifikované profese se používá pojem zaručená mzda. Je to v podstatě vyšší spodní hranice mzdy, kterou zaměstnanec musí dostávat. Výše zaručené mzdy se liší podle toho, do jaké skupiny zaměstnanec patří. Pamatujte také na to, že na zaručenou mzdu má nárok pouze zaměstnanec v pracovním poměru, nikoli člověk pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Hledáte práci? Mrkněte na seznam volných pracovních nabídek.

Zaručená mzda v roce 2017 rychle roste, nárok na ní mají ale pouze kvalifikované profese a zaměstnanci v pracovním poměru. Nevztahuje se tedy na DPP a DPČ.

Srovnání profesí a výše zaručené mzdy podle skupin aneb jaký máte nárok na mzdu?

Skupina 1.

Pokud spadáte do první skupiny, náleží vám za vaši práci zaručená/minimální mzda 11 000 Kč. Do první skupiny spadají činnosti jako mytí nádobí, úklid, jednoduché šití (i strojní) anebo třeba doručovací profese.

Skupina 2.

Ve druhé skupině je zaručená mzda 12 200 Kč a spadají do ní činnosti jako prodej tisku nebo tabákových výrobků, práce školníků nebo domovníků a práce kopáčů nebo sanitářů.

Skupina 3.

Ve třetí skupině najdeme profese jako je holičství a kadeřnictví, prodej zboží, vaření a výdej jídel, práce strojvedoucích, pokladních nebo také ošetřovatelů. Těmto profesům náleží zaručená/minimální mzda 13 400 Kč.

Skupina 4.

Čtvrtá skupina představuje činnost instalatérů, opravářů vozidel nebo topenářů, dále činnost zdravotních sester, porodních asistentek nebo záchranářů, a to pouze těch pod odborným dohledem. Za činnost 4. pracovní skupiny náleží zaručená mzda 14 800 Kč.

Skupina 5.

V páté skupině najdeme IT správce, předškolní pedagogy, mzdovou a personální činnost, účetnickou činnost a nově také řidiče linkových autobusů. Těmto všem náleží zaručená mzda 16 400 Kč.

Skupina 6.

Pokud spadáte do šesté skupiny, náleží vám zaručená mzda 18 100 Kč. Přičemž do této skupiny patří činnosti obchodních prodejců, projektanti náročnějších staveb nebo správa systému IT.

Skupina 7.

V sedmé skupině najdeme vysokoškolské učitele, marketingové stratégy, zubaře, lékaře a farmaceuty. Zaručená/minimální mzda této skupiny je 19 900 Kč.

Skupina 8.

Poslední osmá skupina v sobě zahrnuje plánování obchodních a finančních strategií a jiné tvůrčí systémové práce. Zaručená mzda pro tuto kategorii je stanovena na 22 000 Kč.

Příplatek za práci ve ztíženém prostředí

Jestliže pracujete ve ztíženém prostředí, náleží vám příplatek, a to minimálně 10% hodinové minimální mzdy. Minimální mzda pro rok 2017 je 11 000 Kč, znamená to, že vám za každou hodinu odpracovanou ve ztíženém prostředí náleží příplatek. Měsíčně tedy minimálně 1 100 Kč. Jak jste se svojí prací spokojeni vy? Můžete se vyjádřit ve velkém hodnocení zaměstnavatelů.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy