Jak získat vysoké alimenty neboli výživné na dítě? | VímVíc.cz

Jak získat vysoké alimenty neboli výživné na dítě?

23. 09. 2019

Stalo se to, čeho jste se nejvíce obávali, váš vztah se rozpadl a Vy teď procházíte velice obtížným rozchodem nebo rozvodem. Psychicky náročné jsou většinou všechny rozchody a rozvody, ale mnohem náročnější jsou v momentě, kdy mezi Vámi stojí Vaše společné dítě nebo děti.

Alimenty - rozvod - rozchod - výživné.

Pokud za Vaším neúspěšným vztahem zůstalo dítě, nikdy se s partnerem nerozejdete natrvalo. Vaše rodičovská povinnost zůstává a Vy spolu budete muset řešit velké množství situací týkající se Vašeho potomka, v neposlední řadě i výši alimentů (neboli výživného).

Jak získat vysoké alimenty neboli výživné na dítě?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Alimenty neboli výživné jsou peníze určené na život, bydlení, jídlo, aktivity, oblečení a fungování dítěte, nikoli rodičů. Dítě by mělo mít stejnou životní úroveň jako oba jeho rodiče, zároveň by se rodič neměl placením alimentů dostat do dluhů, bankrotu a osobního úpadku. Výše výživného tedy záleží na všech těchto faktorech, kdy nejdůležitější je štěstí a blaho dítěte.

Alimenty - rozvod - rozchod - výživné.

Alimenty

Pokud se s partnerem rozejdete a z Vašeho společného vztahu zůstalo dítě, musíte nejdříve vyřešit záležitost týkající se svěření do péče. Existují 2 možnosti, jak se tato situace dá vyřešit: dohodou nebo soudní cestou.

Co je potřeba vyřešit před určením výše alimentů/výživného?

 • Dohodou: toto je nejlepší varianta, kdy se rodiče dohodnou na péči o dítě i výši výživného a OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) a Soud, pod který bydlištěm spadají, jim tuto dohodu schválí
 • Soudní cesta: pokud se rodiče nejsou schopní domluvit, je potřeba požádat o pomoc OSPOD a Soud

Pokud se na péči o dítě/děti a na výši výživného nejste schopní dohodnout, musíte požádat o pomoc OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí), aby Vám se situací pomohli. Abyste se vyhnuli soudnímu řízení, je potřeba, abyste byli dohodnutí na péči i na alimentech, pokud se v jednom z těchto bodů budou Vaše názory a představy rozcházet a nebudete schopní dosáhnout dohody, soudu se nevyhnete.

OSPOD figuruje jako kolizní opatrovník dítěte a vystupuje v zájmu dítěte. I u soudu zastupuje Vaše dítě a jedná v jeho nejlepším zájmu. Pokud nejste schopní se s partnerem dohodnout, OSPOD zkouší mezi Vámi nějaké smírčí dohody dosáhnout, protože je vždy v zájmu dítěte, aby oba rodiče s dohodou souhlasili.

Nejdříve je potřeba vyřešit, komu bude dítě svěřené do péče.

Svěření dítěte do péče

V České republice existují tyto druhy péče o dítě:

 • Svěření do péče jednoho z rodičů
 • Střídavá péče
 • Společná péče
 • Rozdělení sourozenců

V České republice je nejčastěji zažitý systém, kdy je dítě svěřeno do péče matky s vymezením styku otce, nejčastěji o víkendu jednou za 14 dní. Poslední roky je tento systém lehce nabouráván, kdy se otcové bouří a chtějí mít stejná nebo alespoň podobná práva jako matky. Chtějí být se svým dítětem také v pravidelném styku a nechtějí být jen víkendovými kamarády, kdy k nim dítě jezdí na tzv. návštěvu.

Legislativa chtěla tatínkům vyhovět a soudy se snažily rozhodnutí o péči o dítě zrovnoprávnit a rozhodovaly ve prospěch tzv. střídavé péče, kdy je dítě například 1 týden s matkou a další týden s otcem nebo 14 dní s matkou a 14 dní s otcem. Psychologové se proti tomuto modelu odvolávali a vysvětlovali, že to pro děti není vhodné řešení. Dítě potřebuje mít jistotu domovu a péče a to mu nejčastěji nabídne právě matka.

Pokud se tedy rodiče na střídavé péči nedohodnou spolu a oba s ní nesouhlasí, soudy se v současnosti k této možnosti neuchylují. Starší děti mohou o tuto péči sami požádat své rodiče, v tomto případě by jim mělo být vyhověno.

Společná péče je hodně podobná. Jedná se v podstatě o dohodu mezi rodiči, kdy se o dítě oba starají rovným dílem a péči a povinnosti si rozdělují podle aktuálních možností a potřeb. Při společné péči musí mít rodiče velmi dobrý vztah a musí s ní oba souhlasit, jen tak může fungovat.

Poslední možností je tzv. rozdělení sourozenců, kdy každý ze sourozenců žije s jedním rodičů. K této možnosti se legislativa uchyluje jen ve výjimečných případech, kdy spolu například sourozenci mají velmi špatný vztah nebo kdy je jedno z dětí výrazněji fixováno na jednoho z rodičů.

Rozvod - alimenty - výživné - peníze.

Výše alimentů

V okamžiku, kdy je rozhodnuto o péči dítěte je na řadě rozhodnutí o výši alimentů. Pokud je dítě svěřeno do střídavé nebo společné péče rodičů, alimenty se obvykle neplatí. V tomto případě je výživné stanoveno pouze v okamžiku, kdy jeden z rodičů vydělává výrazně více peněz nežli ten druhý.

Alimenty jsou obvykle stanoveny, pokud je dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů, nejčastěji matky. V České republice nastává tato situace v 90 % případů svěření dítěte do péče. Otec posílá jednou měsíčně na bankovní účet pevně stanovenou částku určenou pro dítě.

Kdo může stanovit výši alimentů?
 • rodiče, dohodou
 • soud

Pokud se s partnerem dohodnete na výši výživného, nechte si tuto částku s pomocí OSPOD u soudu potvrdit, abyste předešli dalším konfliktům a neshodám v budoucnosti. Sami nejlépe víte, jaká výše alimentů je s ohledem na Vaše příjmy a výdaje adekvátní.

Pokud necháte rozhodnutí o výši výživného na soudu, počítejte, že soud bude prověřovat příjmy a výdaje obou rodičů a na základě těchto informací rozhodne o finální částce.

Jak vypočítat výši alimentů?

Výše alimentů je hodně individuální a jak jsme již řekli, soud musí přihlížet k mnoha okolnostem, než o finální částce definitivně rozhodne. V České republice se obvykle výše alimentů pohybuje mezi 1 500 CZK až 5 000 CZK/měsíčně na jedno dítě. Pokud je určená částka výrazně nižší nebo vyšší, je k tomu soud doveden na základě nějakých podstatných informací.

Soud má při výpočtu výživného k dispozici tuto tabulku výživného:

 • 0 - 5 let: 11 % - 15 % z čistého příjmu rodiče
 • 5 - 9 let: 13 % - 17 % z čistého příjmu rodiče
 • 10 - 14 let: 15 % - 19 % z čistého příjmu rodiče
 • 15 - 17 let: 16 % - 22 % z čistého příjmu rodiče
 • 18 let a více: 19 % - 25 % z čistého příjmu rodiče (alimenty po 18 roku)
Do kdy se platí alimenty?

Vyživovací povinnost rodiče na dítě není nijak věkem omezena. Vyživovací povinnost trvá během celých studií dítěte a i do doby, než si potomek najde trvalé zaměstnání. Tato vyživovací povinnost končí také v okamžiku, kdy se naše dítě ožení nebo vdá. Jako rodič, který miluje své dítě a který si pro něj přeje jen to nejlepší, nebudete řešit, kdy toto období nastane, ale budete dítěti pomáhat, aby mohlo uskutečnit své si a najít si ideální zaměstnání.

Co hrozí neplatičům alimentů?

Pokud z nějakého důvodu neplatíte soudem určené výživné, můžete být velmi rychle velice nemile překvapeni. Placení alimentů dítěti je zákonem stanovenou povinností rodiče a nedoporučujeme ji nedodržovat.

Pokud se Vám stane, že nemůžete zaplatit alimenty nebo můžete zaplatit jen část, promluvte si s druhým rodičem na odkladu a domluvte se, kdy budete schopný doplatit chybějící částku. Pokud by se tato situace ale opakovala častěji, počítejte s tím, že Vám to druhý rodič nemusí dlouhodobě tolerovat a může proti Vašemu neplacení zakročit.

V případě, že Vám druhý rodič opakovaně neposílá alimenty na dítě, obraťte se na patřičný úřad, jednejte a na nic nečekejte. Jsou to peníze pro Vaše díte, ne pro Vás a strádat bude hlavně Vaše dítě.

Jak vymáhat výživné?
 • dohodou s druhým rodičem
 • pomocí soudu s návrhem na nařízení exekuce
 • trestním oznámením pro neplacení výživného
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Peníze Rodina Nákupy Návody