Insolvence: Zažádejte o oddlužení a zbavení dluhů | VímVíc.cz

Přemohly vás dluhy a insolvence? Zažádejte o oddlužení

19. 02. 2018

Dluhy, insolvence a stres – dostali jste se do situace, kdy nezvládáte splácet své dluhy a dostát svým závazkům? Nemůžete se vypořádat s dluhy, které se vám nahromadily? Pro tyto případy existuje možnost tzv. oddlužení. Je to dlouhá cesta, na konci vás ale může čekat absolutní oproštění od vašich dluhů a můžete začít od nuly. Jaké jsou podmínky osobního bankrotu pro rok 2018 a jak při žádosti o něj postupovat se dozvíte v následujících odstavcích.

oddlužení

Můžete právě vy žádat o oddlužení?

Možnost oddlužení je tu pro jedince, kteří se ocitli v tzv. dluhové spirále, ze které nejsou schopni se sami vymanit. Tento popis ovšem vyžaduje určitou specifikaci, která určuje, kdo tímto jedincem opravdu je. Mluvíme tedy o třech kritériích, která musí žadatel o oddlužení splnit:

  • dluhy alespoň u dvou či více věřitelů.
  • Jedinec není schopen své dluhy dlouhodobě splácet, tzn. je v prodlení se splátkami v řádech měsíců bez vidiny zlepšení nebo se dostal až do fáze exekuce.
  • Žadatel je schopen do 5 let splatit alespoň 30 % celkového dluhu.

Nyní se zastavíme u kritéria posledního, které bude již brzy možná minulostí, jelikož vláda schválila tzv. oddlužovací novelu. Ta přichází s novým systémem, v rámci kterého by dlužník svůj dluh splácel místo 5 let 7, ale neexistovala by žádná hranice minimální splacené částky. Tohoto kroku se obávají věřitelé, kteří ho berou jako signál pro dlužníky, že své dluhy nemusí platit.

Pokud žádáte o oddlužení, musíte mít dluhy alespoň u dvou věřitelů.

Jak oddlužení získat?

K oddlužení vede několik kroků, kterými musíte bezpodmínečně projít, aby byl výsledný proces úspěšný. Které to jsou, na to se podíváme v následujících řádcích.

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík vede příslušný krajský soud a v tomto rejstříku jsou agregováni jedinci, kteří právě prochází insolvenčním řízením. Jsou zde zapsány základní údaje o dlužnících, jako je celé jméno subjektu, jeho trvalé bydliště či sídlo, proč bylo zahájeno insolvenční řízení, rodné číslo u fyzických osob a IČO.

1. krok – Podání návrhu

Prvním krokem je vypracování a podání návrhu. Ten si od loňského roku nemůže dlužník vyhotovit sám, ale ve spolupráci s některým z akreditovaných odborníků (advokát, notář, insolvenční správce, exekutor). Ten musí návrh následně také podat.

Tento krok byl vytvořen pro vyřazení oddlužovacích agentur, které zhotovovaly návrh i osobám, u kterých bylo předem zřejmé, že nárok na osobní bankrot nemají. Velkým problémem byly především vysoké částky, které si za tuto službu inkasovaly.

Novela insolvenčního zákona také stanovila maximální částku, kterou dlužník odborníkovi za zhotovení návrhu zaplatí. Tato suma je maximálně 4 000 Kč pro jednotlivce, 6 000 Kč pak v případě oddlužení manželského páru. Navíc zhotovitel tuto odměnu získá až po zahájení insolvenčního řízení a hrazena je pomocí splátek dlužníka, které každý měsíc hradí.

Návrh již můžete podat pouze ve spolupráci s akreditovaným odborníkem.

2. krok – Insolvenční řízení

Poté, co zhotovitel podá návrh ke krajskému soudu, začíná samotné insolvenční řízení. To spočívá v tom, že krajský soud návrh zkontroluje a vyhodnotí, zda může být přijat, či ne. Pokud je výsledek kladný, nastává další přezkoumání za přítomnosti věřitelů, na základě kterého je stanoven způsob oddlužení.

Na základě insolvenčního řízení krajský soud rozhodne, zda máte na oddlužení nárok.

3. krok – Poctivě splácejte

Jestliže byl váš návrh přijat a vy se tak dostáváte do procesu oddlužení, čeká vás 5 let, během kterých musíte pravidelně odvádět měsíční splátky a uhradit tak alespoň 30 % dluhu. Pokud proběhne tento proces bez problému, je dlužník na jeho konci od dluhů zcela osvobozen, čímž je splněn účel celého řízení.

Pokud splatíte během 5 let alespoň 30 % dluhu, jste od zbytku dluhů osvobozeni.

Výpočet insolvence

Insolvence dlužníků je výše srážek, které musíte odevzdat a dostat se tak na osobní bankrot. Tuto částku ovlivňuje životní minimum a hodnota normativních nákladů na bydlení. Dále pak od počtu osob, které dlužník živí a výše jeho příjmů. Do posuzovaných příjmů se nepočítá pouze čistá mzda či výdělek ze živnosti, ale také starobní či invalidní důchod, nemocenská, dědictví, ale dokonce i jednorázový finanční dar. Tyto příjmy je pak dlužník povinen každých 6 měsíců předkládat insolvenčnímu správci.

Výpočet splátek probíhá pomocí čistých příjmů, od kterých je nejprve odečtena tzv. nezabavitelná částka, která v roce 2018 činí 6 225,33 Kč. Dále také nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu, která činí 1 556,33 Kč.

Po odečtení nezabavitelné částky se hledí na to, kolik peněz dlužníkovi zbylo. Mluvíme již tedy o osobním bankrotu. Pokud je částka vyšší než 9 338 Kč, vše nad ní je použito k úhradě splátek bez omezení.

Ze základní částky do 9 338 Kč pak dlužníkovi náleží jedna třetina. Pokud navíc nemá žádné přednostní pohledávky jako například alimenty, zůstanou mu z této částky dokonce třetiny dvě.

Pro individuální výpočet oddlužení je Vám k dispozici kalkulačka insolvence, které vám během pár vteřin pomůže.

Výše splátek závisí mimo jiné na výši příjmů dlužníka.

Pokud máte problém s dluhy a nevíte, jak vyjít s penězi, mohlo by vám pomoct našich 8 tipů, jak šetřit peníze.

Klíčem k úspěchu by také mohla být nová práce, se kterou vám pomůže aktuální nabídka práce.

Půjčka v insolvenci

Jednou z možností, jak se během insolvence dostat k rychlým penězům, je půjčka v insolvenci. Dobře si však předem rozmyslete, zda jste schopní zapůjčené peníze v očekávaném čase splatit, anebo zda vás půjčka v insolvenci přivede k ještě větší zadluženosti. Jedná se o rizikovou půjčku, a proto ji poskytují pouze některé nebankovní společnosti, nikoliv banky. Půjčka v insolvenci se pojí s vysokými úrokovými sazbami a obvykle i krátkou dobou splatnosti. Může vás však zachránit, potřebujete-li například urychleně zaplatit nájem nebo fakturu za opravu notebooku potřebného k práci.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata: