Osobní bankrot a oddlužení krok po kroku | VímVíc.cz

Jak na osobní bankrot a oddlužení krok po kroku

05. 09. 2019

Od 1.6.2019 vzešla v platnost novela insolvenčního zákona, která přináší mnoho změn. Ty největší nastávají zejména v procesu oddlužení. Od roku 2008 se jedná o největší změny v této oblasti.

Osobní bankrot a oddlužení

Díky novele by mělo mít šanci více lidí úspěšně absolvovat celý proces. Podle zástupců neziskových organizací je toto pouze první krok a mělo by se v tomto trendu pokračovat. Odborníci naopak tvrdí, že jsou pravidla až příliš benevolentní. Jak se novela ujme ukáže čas, ale my se mezitím podíváme, jak bude nově celý proces vypadat.

Co je to oddlužení a osobní bankrot?

Osobní bankrot a oddlužení je prakticky to samé. Osobní bankrot je situace, kdy už nadále nezvládáte řešit svou finanční situaci a splácení půjček. Narůstají vám dluhy a čelíte exekucím. Oddlužení je proces, jak se z této situace můžete legálně dostat. Řešením může být i jistá půjčka po insolvenci nebo okamžitá půjčka pro dlužníky. Tato půjčka pro dlužníky je využívaná i lidmi v exekuci.

Kdy nastává oddlužení?

Jednoduše řečeno, oddlužení nastává v momentě, kdy se zbavíte všech svých dluhů. Dlužníkem přestáváte být pochopitelně v momentě, kdy splatíte všechny své pohledávky v plné výši.

Pokud vyhlásíte osobní bankrot, můžete se dluhů zbavit i v případě, že je nesplatíte v plné výši. Dřívější podoba insolvenčního zákona přikazovala splacení 30 % pohledávky. To se ale s novelou změnilo. Někteří lidé řeší situace s oddlužením úvěrem. Například jistá půjčka po insolvenci ihned je častou volbou.

Jak se zbavit dluhů bez splacení celkové částky?

Nyní může člověk, který vyhlásil osobní bankrot, dosáhnout oddlužení i pokud splní jednu z následujících podmínek:

  1. Pokud během tří let dlužník splatil 60 % své pohledávky.
  2. Pokud dlužník po dobu 5 let vynakládal veškeré úsilí k tomu, aby svůj dluh splatil, bez podmínky splnění 30 %.

Zákon předpokládá, že za dobu 5 let, kdy se člověk skutečně snaží, dosáhne splacená výše pohledávek oněch 30%. Přesto je důležité, že 30% hranice již není definovanou podmínkou. Šance na čistý štít se tak má otevřít i i lidem, pro které byla tato meta nedosažitelná. Zákon tak myslí především na ohroženější skupiny, jako senioři nebo invalidé.

Proč se oddlužení vyplatí?

Už jen možnost zahájit celý proces, je pro dlužníka krokem vpřed. Znamená to, že se vyhne exekucím a dluh se nebude dále navyšovat. Dlužníkovo finance budou pod kontrolou, a pokud bude dodržovat stanovená pravidla, má šanci se z problémů dostat. Při exekuci tato pravidla neplatí.

osobní bankrot

Cesta k osobnímu bankrotu – insolvenční řízení

Osobní bankrot může vyhlásit vždy pouze dlužník, nikde ne věřitel. Návrh předává vždy zprostředkovatel. Většinou se jedná o advokáta nebo jiného akreditovaného pracovníka. Jeho služby zaplatíte až v momentě, kdy je zahájeno insolvenční řízení.

Prvním krokem je tedy kontaktovat akreditovanou společnost, která s vámi probere vaší aktuální situaci a zjistí, zda můžete nastoupit do procesu oddlužení.

Zahájení insolvenčního řízení

Pokud odborník zkonstatuje, že splňujete podmínky a můžete vyhlásit osobní bankrot, nastává krok číslo dva. Tím je podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, u příslušného krajského soudu, formou oddlužení. Jakmile soud obdrží návrh, je řízení zahájeno.

Od této chvíle nesmí dlužník jakýmkoliv způsobem nakládat se svým majetkem a penězi, i kdyby chtěl splácet své dluhy. Nejprve se musí vyjádřit legislativa.

Průběh insolvenčního řízení

Po vyjádření soudu a rozhodnutí o úpadku je dlužníkovi přidělen insolvenční správce. S pomocí insolvenčního správce řeší dlužník další postup splacení dluhů.

S novelou se nyní účastník nevyhne zpeněžení majetku. Málokdy bývá dostatečné pouhé zpeněžení majetku na úhradu všech dluhů. Většinou se jedná o kombinaci zpeněžení majetku a splátkového kalendáře.

Ukončení insolvenčního řízení

Řízení může být ukončeno několika způsoby. Buď dlužník splatí 100% svých dluhů a není tak dál důvod v řízení pokračovat. Dále může být úspěšně ukončeno i v dalších dvou případech, které jsou popsány výše.

Přerušení insolvenčního řízení

Insolvence může být přerušena i předčasně ze strany soudu. Většinou se tak stává, pokud účastník poruší pravidla insolvence a například neplatí stanovené měsíční částky, dále se zadlužuje nebo ztratí příjem.

Pravidla osobního bankrotu a insolvenčního řízení

Dokumenty

Ačkoliv je díky novele celý proces přístupnější, pořád existují pravidla, která musí účastník řízení dodržovat. Za prvé, musí k návrhu o zahájení insolvenčního řízení přidělit veškerou nutnou dokumentaci. Aktuálně již nemusí účastník dokládat seznam všech svých dluhů. Musí pouze prokázat, že dluží dvěma věřitelům a více, a že je se svými splátkami minimálně o měsíc opožděn.

Také musí doložit očekávaný příjem pro následujících 12 měsíců. Na základě toho soud rozhoduje, zda je účastník schopen finančně celý proces absolvovat.

Prokázat poctivý záměr

Co to znamená, je na posouzení každého soudce. V obecnosti ale platí, že by dlužník neměl v žádosti lhát, zatajovat majetek, nebo jej před celým procesem převádět na rodinné příslušníky apod. S tím se pojí i to, že je účastník povinen vyložit maximální úsilí k tomu, aby dluh byl splacen. I zde je na soudu, aby posoudil každého individuálně.

Z čeho žít během insolvence

Stát vám v žádném případě nemůže zabavit veškeré peněžité prostředky. Jsou dokonce dávky, které jsou nenapadnutelné a vzít vám je nemohou, jako dávky v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení a další.

Srážky jsou individuální a odvíjí se od vašeho měsíčního příjmu, nákladů na bydlení, ale také od toho, s kým sdílíte domácnost, či zda máte vyživovací povinnosti. Od čistého příjmu se odečte nezabavitelná částka a následně poměrná částka za každého člena domácnosti, dítě či manžela/manželku.

Nezabavitelná částka 2019

Nezabavitelná částka je obnos peněz, který vám musí zůstat na běžné životní výdaje po odečtení všech srážek. Částka se vypočítává ze životního minima a nákladů na bydlení. Nezabavitelná částka se od ledna 2019 zvýšila na 6 428, 67 korun.

osobní bankrot a dluhy

Měsíční výdaje během insolvence

V průběhu insolvenčního řízení musí být dlužník schopen obstarat peníze nejen na splátky vůči věřitelům, ale také měsíčně platit insolvenčního správce. Odměna insolvenčního správce v roce 2019 činí 1089 korun, pokud je správce plátcem DPH. Stejnou částku musí dlužník uhradit i věřitelům. Schopnost platit tyto poplatky prakticky rozhoduje o tom, zda je proces oddlužení schválen nebo ne. Kalkulátor splátek pro oddlužení vám pomůže přibližně vypočítat výši vašich měsíčních splátek.

Insolvenční správce

V České republice může být insolvenčním správcem buď fyzická osoba nebo veřejná obchodní společnost. K výkonu práce je třeba trestní bezúhonnost, dosažené vzdělání a úspěšně absolvované zkoušky. Hlavním úkolem správce je dohlížet na finance dlužníka a spravovat je tak, aby byli věřitelé maximálně uspokojeni.

Vztah dlužníka a insolvenčního správce

Kromě finanční povinnosti má dlužník vůči správci také povinnost oznamovací. Dlužník musí svého správce obeznámit s jakoukoliv novinkou, která se týká jeho finančních poměrům. Ať už se jedná o změny negativní, kdy je váš měsíční příjem ohrožen, nebo změny pozitivní, kdy se vaše majetkové poměry zlepší, například dědictvím.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Investice a spoření