Daň z příjmu 2019: Co se daní a co je od daně osvobozeno? | VímVíc.cz

Daň z příjmu 2019: Kdy Vás čeká cesta na finanční úřad?

17. 05. 2019

Růžový papírek, který všem nahání akorát husí kůži, aneb podání daňového přiznání. Daňové přiznání za rok 2018 se musí odevzdat do 1. dubna 2019. A týká se to i Vás?

Daňové přiznání musí odevzdat všichni, kteří mají nějaké příjmy. Často se lidé domnívají, že se daňové přiznání týká pouze podnikatelů. Pravda ovšem je, že daňové přiznání musejí podávat i někteří zaměstnanci, nebo studenti či důchodci. Vždy záleží na výši příjmů.

Daň z příjmu 2019: Kdy Vás čeká cesta na finanční úřad?

Kam a kdy odevzdat daňové přiznání?

Daňové přiznání se odevzdává na finančním úřadě a to do 1. dubna 2019. Vždy doporučujeme nenechávat tyto věci na poslední chvíli. Není neobvyklé, že se před finančním úřadem tvoří fronty až před budovu a návštěva finančního úřadu je pomalu na půldenní dovolenou. Proto čím dřív půjdete, tím méně hrozí, že se Vás tato fronta potká.

Pokud Vám s daňovým přiznání pomáhá daňový poradce, lhůta se prodlužuje do 1. července. Do této doby za Vás musí daňový poradce přiznání odevzdat. Stejně se ale finančnímu úřadu úplně nevyhnete, protože do 1. dubna musíte na finanční úřad doručit plnou moc, kterou udělujete svému daňovému poradci.

Kdy se Vás to netýká? Co daň z příjmu?

Pokud jste po celý rok pracovali u jednoho zaměstnavatele a nemáte jiné zdanitelné přiznání, tak nemusíte nic řešit. Zaměstnavatel se Vám postará o roční zúčtování daně, protože po celý rok Vám jsou strhávány zálohy na daň z příjmu.

Stejně tak nevadí, pokud jste nepracovali jen u jednoho zaměstnavatele. Můžete pracovat klidně u více zaměstnavatelů, důležité ale je, abyste nepracovali pro víc zaměstnavatelů naráz. Musíte ale u všech podepsat prohlášení k dani, pokud jste u něj měl zdanitelné příjmy.

Zúčtování daně by měl řešit tedy vždy poslední zaměstnavatel u kterého jste do 15. února 2019 podepsali prohlášení k dani za uplynulý rok.

Daňové slevy a potřebné dokumenty

Stejně tak, pokud si chcete nechat uplatnit daňové slevy, musíte do toho termínu dodat potřebné dokumenty. Například, pokud si chcete nechat uplatnit slevy na dítě, musíte přinést čestné prohlášení, že s Vámi dítě sdílí domácnost, a pokud už překročilo práh dospělosti, budete potřebovat potvrzení o studiu Vašeho dítěte.

Kterých zaměstnanců se daňové přiznání týká?

 • Solidární daň
 • Odvádí každý, kdo si za rok vydělá více než 48násobek průměrné mzdy. Tato daň se uplatňuje jen, pokud jste si tuto částku skutečně vydělali. Nezapočítává se do toho například příjem z pronájmu apod.

  Nezáleží, zda jste si tuto částku vydělali jen jako zaměstnavatel, nebo v kombinaci s vlastní výdělečnou činností. Pro rok 2018 se tato daň tedy týkala všech zaměstnanců a podnikatelů, kteří si za rok vydělali více než 1 438 992 v hrubém.

 • Více zaměstnavatelů
 • Daňové přiznání se Vás bude týkat i v případě, pokud jste během roku pracovali u více zaměstnavatelů a u některého jste nepodepsali prohlášení k dani, i když u něj měl zdanitelné příjmy. Stejně tak musíte podat daňové přiznání, pokud jste měli příjem i ze zahraničí.

 • Příjmy mimo zaměstnání
 • Samozřejmě se Vás týká podání daňového přiznání, pokud máte i nějaké jiné výdělečné činnosti mimo hlavní pracovní poměr. Seznam aktivit nebo příjmů, které se musí zdanit jsou vypsané v zákoně o daních z příjmu, ale namátkou můžeme uvést třeba příjem z vlastního podnikání, nebo pokud pronajímáte nějaký objekt. To vše musíte uvést do daňového přiznání, pokud Váš roční příjem je vyšší než 6 000 korun hrubého.

 • Nahlášení nebo porušení podmínek daňového zvýhodnění
 • Daňové přiznání se Vás také bude týkat, pokud Vás zaměstnavatel nebo kdokoliv jiný nahlásí na finanční úřad, že jste získali neoprávněně slevu na dani. Například pokud obdržíte slevu na dítě, ale zažádal si o něj Váš partner nebo partnerka.

  Také musíte podat daňové přiznání pokud nějakým způsobem porušíte podmínky daňového zvýhodnění u životního pojištění, nebo penzijního připojištění. Jako porušení podmínek je bráno například to, když neoprávněně nebo předčasně vypovíte smlouvu.

Samozřejmě pokud chcete, nemusíte si nechávat vypracovávat daňové přiznání od zaměstnavatele. Ačkoliv většina lidí je za to celkem vděčná, najdou se i tací, kteří si vše radši vyřídí sami.

Kdo další ještě podává daňové přiznání?

Daňové přiznání se například týká i studentů, důchodců nebo rodičů na rodičovské dovolené.

I studenti si totiž mohou podnikáním přivydělávat, protože studentům se velice vyplatí například pracovat na živnostenský list (stát za ně platí zdravotní pojištění a studium je počítáno do sociálního pojištění). Pokud si tedy studenti nebo například rodiče na rodičovské dovolené přivydělali za rok 2018 více jak 15 000 korun, musí si podat daňové přiznání.

Obecně jsou „důchody“ od daně osvobozené. Danit je musí pouze důchodci, kteří mají penzi vyšší než 36 600 měsíčně a ročně si tak přijdou na částku vyšší než 439 200 korun.

A co se tedy daní a co ne?

 • Příjmy získané z restitucí
 • Příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů
 • Příjem plynoucí z titulu odškodnění (mezinárodní trestní soud)
 • Příjmy, které plynou z domácích služeb (např. au-pair)
 • Úvěry a zápůjčky (s výjimkami uvedenými v zákoně) atd.

Kompletní seznam najdete v zákoně o daních z příjmu.

Další položky ze kterých se daň neodvádí jsou z předmětů osvobozených od daně. Nepřiznávají se a ani nedaní, ale bývá to většinou vázáno na určité podmínky.

 • Dávky úrazového pojištění
 • Státní podpora ze stavebního spoření
 • Příjmy z prodeje bytu nebo rodinného domu, který byl v osobním vlastnictví osoby alespoň po dobu dvou let. A pokud se peníze vytěžené z prodeje domu a přilehlého pozemku použijí opět na bytové potřeby.
 • Přijatá náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy
 • Výživné
 • Stipendia
 • Dědictví

Kompletní seznam opět najdete v zákonech o daních z příjmu.

Pokud Váš osvobozený příjem je vyšší než pět miliónů korun musíte to nahlásit finančnímu úřadu nehledě na to, zda podáváte nebo nepodáváte daňové přiznání. Většinou se jedná o příjmy plynoucí z dědictví, nebo například pokud vyhrajete v loterii. Oznámení můžete učinit buď písemně nebo ústně zanesením do protokolu. Pokud máte datovou schránku, můžete oznámení učinit i online.

Další seznam věcí, které nejsou předmětem daně.

 • Kapitálový majetek
 • Zkrátka příjmy plynoucí z Vašeho majetku. Pokud již byly zdaněné předtím srážkovou daní, daňové přiznání už řešit nemusíte.

 • Pronájem
 • Příjmy, které plynou z pronájmu nemovitých a movitých věcí, jsou také předmětem daně z příjmu. Příjem z pronájmu se nedaní, pokud se jedná o příležitostný pronájem věci a finální částka za rok nepřekročí 30 000 korun. Ten se nepřiznává a ani nedaní, stejně tak pokud studenti, důchodci nebo rodiče na mateřské si přivydělávají pronájmem nějakého prostoru a za rok si nevydělají víc než 15 000 korun.

A co do daňového přiznání nepatří?

Do daňového přiznání nepatří příjmy, které již byly zdaněny srážkovou daní. Srážková daň se uplatňuje na některé příjmy plynoucí z dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a autorských honorářů. Dále se strhává například z úroků z bankovních účtů nebo stavebního spoření.

Příležitostné příjmy

Do daňového přiznání nepatří ještě příležitostné příjmy, které nepřesáhnou za rok 30 000 korun. Pokud překročí stanovenou částku, musí se zanést do daňového přiznání všechny příjmy. Za příležitostné příjmy nejsou brány příjmy z autorských honorářů.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata: