Všechno, co jste kdy chtěli vědět o výpovědi | VímVíc.cz

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o výpovědi

09. 10. 2017

Zajímá vás, kdy můžete dát výpověď, co je to ochranná doba, kdy vám hrozí okamžité zrušení pracovního poměru a kdy vám náleží odstupné? V tomto článku se vám pokusíme odpovědět.

výpovědi

Kdy můžete od zaměstnavatele dostat výpověď?

Pokud vám chce dát zaměstnavatel výpověď, může tak udělat pouze v ze zákona daných případech. § 52 popisuje důvody, kdy může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď jasně:

  • Ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část
  • Přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část
  • Pokud se stane zaměstnanec nadbytečným (z hlediska změny úkolů, změny technického vybavení nebo snížení stavu zaměstnanců za účelem výšší efektivnosti práce)
  • Nesmí-li zaměstnanec už nadále vykonávat zaměstnání na základě lékařského posudku
  • Nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy anebo nesplňuje-li požadavky pro řádné vykonávání práce
  • Pokud zaměstnanec dlouhodobě porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vyykonávané práci
  • Poruší-li zaměstnanec nějakou jinou povinnost zaměstnance a to zvlášť hrubým způsobem (uvedeno v v § 301a.)

Tak to bychom měli. Nyní se podíváme na to, kdy může podat výpověď zaměstnanec. Čtěte také, co nemusíte říkat, když podáváte výpověď.

Výpověď musí mít písemnou formu, jinak se k ní nepřihlíží.

Kdy můžete podat výpověď jako zaměstnanec?

Zaměstnanec má právo podat výpověď kdykoli a to z jakéhokoliv důvodu anebo bez uvedení důvodu. Pokud se zaměstnanec nebo zaměstnavatel rozhodne výpověď odvolat, může se tak stát, ovšem pouze při souhlasu obou smluvních stran. Odvolání výpovědi také musí být ošetřeno písemně.

Jak je to s výpovědní lhůtou?

Pokud jste dali/dostali výpověď, pracovní poměr skončí právě uplynutím pracovní doby. Je dlouhá nejčastěji 2 měsíce a může být prodloužena pouze písemnou smlouvou uzavřenou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Také pamatujte na to, že výpověď začíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce.

Jesliže chcete z práce odejít co nejdřívě, podávejte výpověď vždy k poslednímu dni v měsíci.

Co je to ochranná doba aneb Kdy nemůže zaměstnanec dostat výpověď

Zaměstnanec nesmí dostat výpověď v takzvané ochranné době. Znamená to, že nemůže dostat výpověď tehdy, kdy se stává dočasně neschopným pracovat (ovšem nesmí si tuto neschopnost sám zavinit), dále nemůže dostat výpověď ve chvíli, kdy je uvolněn pro výkon veřejné funkce, kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou nebo zaměstnanec/zaměstnankyně rodičovskou dovolenou anebo v době, kdy je zaměstnanec na základě posudku lékaře uzná jako dočasně pracovně neschopným.

Jestliže zaměstnanec dostal výpověď před začátkem ochanné doby, ochranná doba se do výpovědní lhůty nezapočte.

Kdy hrozí okamžité zrušení pracovního poměru?

Zaměstnavatel může okamžitě rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr tehdy, pokud byl zaměstnanec odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobodu po dobu delší, než je jeden rok, pokud spáchal trestný čin při plnění pracovních úkolů anebo pokud porušil zaměstnanec povinnost vztahujícíc se k dané práci a to zvlášť hrubým způsobem.

Jakou máte zkušenost s vaším zaměstnavatelem? Ohodnoťte jej v hodnocení zaměstnavatelů.

Kdy může zrušit okamžitě pracovní poměr zaměstnanec

Pokud dále nemůžu vykonávat práci na základě lékařského posudku anebo zaměstnavatel nevyplatil mzdu anebo její část do 15 dnů po uplynutí splatnosti. Přečtěte si také, jak řešit problémy v práci.

Kdy mám nárok na odstupné

Zaměstnanec má právo na odstupné tehdy, kdy dostal výpověď z důvodu toho, že se ruší zaměstnavatel nebo jeho část, že se zaměstnavatel přemisťuje a nebo tehdy, pokud se stává zaměstnanec nadbytečným. V těchto případech přísluší zaměstnanci odstupné ve výši podle toho, jak dlouho trval jeho pracovní poměr.

Hledáte novou práci? Mrkněte na volné pracovní nabídky.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo